صعود فدرر به نیمه نهایی با پیروزی مقابل جوکوویچ

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

مسابقات تنیس تورجهانی لندن 2019 

گروه یک ( آندره آغاسی ) : رافائل نادال از اسپانیا – دانیل مدودف از روسیه - استفانوس تسیتسیپاس از یونان – الکساندر زورف از آلمان

گروه دو ( بیورن بورگ  ) : نواک جوکوویچ از صربستان – راجر فدرر از سوییس – دومنیک تیم از اتریش – متئو برتینی از ایتالیا

 

یکشنبه 19 آبان

نواک جوکوویچ 2 – متئو برتینی 0

دومنیک تیم 2 – راجر فدرر 0

دوشنبه 20 آبان

استفانوس تسیتسیپاس 2 - دانیل مدودف 0

الکساندر زورف 2 – رافائل نادال 0

سه شنبه 21 آبان

راجر فدرر 2 – متئو برتینی 0

نواک جوکوویچ – دومنیک تیم

چهارشنبه 22 آبان

رافائل نادال 2 – دانیل مدودف 1 

استفانوس تسیتسیپاس 2 - الکساندر زورف 0 

پنجشنبه 23 آبان 

راجر فدرر  2 - نواک جوکوویچ  0

متئو برتینی   2 - دومنیک تیم   0

جمعه 24 آبان 

رافائل نادال   - استفانوس تسیتسیپاس

دانیل مدودف  - الکساندر زورف