فوتبال لیگ برتر بانوان

دسته بندی:

معرفی برنامه

 

هفته هجدهم – یکشنبه 4 اسفند

آویسا خوزستان 3 - سینا بوشهر2

شهرداری سیرجان 7 - ملوان 0

هیات فوتبال البرز1 - شهرداری بم 3

ذوب‌آهن 0 - وچان (آذرخش) کردستان 3

همیاری ارومیه 2 - سپاهان 7

زاگرس شیراز 1 - پالایش گاز ایلام 1

 

هفته هفدهم - جمعه 25 بهمن 

پالایش گاز ایلام 2 - سینا بوشهر 0 

ملوان بندر انزلی 4 - آویسا خوزستان 2

وچان ( آذرخش ) کردستان 0 - شهرداری سیرجان 3 

زاگرس شیراز 1 - هیئت البرز 2 

سپاهان اصفهان 4 - ذوب‌آهن اصفهان 0 

شهرداری بم - همیاری ارومیه ، برگزار نشد

 

هفته شانزدهم - جمعه 18 بهمن  

سینا بوشهر 1 - ملوان 2

ذوب آهن 1 - شهرداری بم 4

شهرداری سیرجان 3 - سپاهان 1

نماینده البرز 0 - پالایش گاز ایلام 1

آویسا خوزستان 0 - وچان کردستان 7

همیاری آذربایجان غربی 1 - زاگرس شیراز 0

 

هفته پانزدهم - جمعه 11 بهمن 

وچان کردستان - سینا بوشهر

پالایش گاز ایلام - ملوان

شهرداری بم - شهرداری سیرجان

هیئت البرز - همیاری ارومیه

زاگرس شیراز  - ذوب‌آهن اصفهان 

سپاهان اصفهان - آویسا خوزستان

 

هفته چهاردهم 

جمعه 4 بهمن

سینا بوشهر 1 – سپاهان اصفهان 5

ملوان بندرانزلی 0 – وچان کردستان 4

آویسا خوزستان 1 – شهرداری بم 6

شهرداری سیرجان 7 – زاگرس شیراز 0

همیاری آذربایجان غربی 0 – پالایش گاز ایلام 4

ذوب آهن اصفهان 0 – نماینده البرز 3

 

هفته سیزدهم 

جمعه 27 دی

شهرداری بم 11 – سینا بوشهر 0 

سپاهان اصفهان 3 - ملوان بندرانزلی 1 

هیئت البرز 1 – شهرداری سیرجان 2 

پالایش گاز ایلام 0 – وچان کردستان 4 

همیاری آذربایجان غربی – ذوب آهن اصفهان

زاگرس شیراز 2 – آویسا خوزستان 1 

 

هفته دوازدهم
جمعه ۲۰ دی

ملوان 0 - شهرداری بم 6

شهرداری سیرجان 9 - همیاری ارومیه  0

ذوب آهن  0 - پالایش گاز ایلام 3

آویسا خوزستان 0 - هیأت البرز 2

وچان کردستان 2 - سپاهان 0

سینا بوشهر - آذرخش زاگرس شیراز (برگزار نشد)

 
هفته یازدهم 
جمعه 6 دی  
وچان کردستان 2 - شهرداری بم 3
آویسا خوزستان 0 - همیاری آذربایجان غربی 1
سپاهان اصفهان 3 - پالایش گاز ایلام 0
شهرداری سیرجان 3 - ذوب آهن اصفهان 0
سینا بوشهر 2 - هیئت البرز 1
ملوان انزلی 2 - زاگرس شیراز 1

 

هفته نهم - جمعه 22 آذر

پارس بوشهر 1 - ذوب آهن اصفهان 3

ملوان بندرانزلی 1 - همیاری ارومیه 0

پالایش گاز ایلام 0 - شهرداری بم 5

فولاد مبارکه سپاهان 11 - زاگرس شیراز 0

آذرخش کردستان 1 - هیئت البرز 0

شهرداری سیرجان 7 - آویسا خوزستان 0

 

هفته هشتم - جمعه 15 آذر

شهرداری سیرجان 3 - پارس جنوبی بوشهر 0 (به دلیل انصراف پارس جنوبی بوشهر برگزار نشد)

ذوب‌آهن اصفهان 2 – ملوان بندر انزلی 1

زاگرس شیراز 0 - شهرداری بم 5 / نیمه تمام ماند

همیاری آذربایجان غربی 0 - آذرخش کردستان 6

آویسا خوزستان 0 - پالایش گاز ایلام 2

هیئت البرز 1 - سپاهان اصفهان 5

 

هفته هفتم -  دوشنبه 11 آذر

پارس جنوبی ۲- آویسا خوزستان ۶

ملوان ۲ - شهرداری سیرجان ۶

آذرخش کردستان ۳- ذوب آهن 0

سپاهان ۵ - همیاری ارومیه 0

 

هفته پنجم - جمعه 17 آبان 

ملوان 4 - پارس جنوبی بوشهر1

شهرداری بم 6 - ذوب‌آهن 0

سپاهان 3 - شهرداری سیرجان 3

پالایش گاز ایلام 1 - هیات فوتبال البرز 2

آذرخش کردستان 3 - آویسا خوزستان 0

زاگرس شیراز 0 - همیاری آذربایجان غربی 2

 

هفته چهارم  –  جمعه 10 آبان  

پارس جنوبی 0 - آذرخش کردستان ۷
ملوان 1 - پالایش گاز ایلام ۲
شهرداری سیرجان 0 - شهرداری بم  1
همیاری آذربایجان غربی ۲- هیات البرز ۲
ذوب آهن ۵ - زاگرس شیراز 0
آویسا خوزستان 0 - سپاهان 0

 

هفته سوم - جمعه 3 آبان   

سپاهان اصفهان 7 - پارس جنوبی بوشهر 0

آذرخش کردستان 3 – ملوان بندر انزلی 0

شهرداری بم 8 - آویسا خوزستان 0

زاگرس شیراز 0 - شهرداری سیرجان 10

پالایش گاز ایلام 3 - همیاری آذربایجان غربی 0

هیئت البرز 2 - ذوب‌آهن اصفهان 0

 

هفته دوم

 پنجشنبه 25 مهر 

پارس جنوبی بوشهر 0 - شهرداری بم 6

ملوان بندر انزلی 1 - سپاهان اصفهان 1

شهرداری سیرجان 3 - نماینده البرز 1

آذرخش کردستان 1 - پالایش گاز ایلام 0

ذوب‌آهن اصفهان 1 - همیاری آذربایجان غربی 0

آویسا خوزستان 0 - زاگرس شیراز 2