حضور نوجوانان آزادکار ایران در رقابت های جهانی

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران ، امشب عازم صوفیه بلغارستان می شود تا در رقابت های جهانی 2019 شرکت کند.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ بلغارستان که  ۷ تا ۹ مرداد در شهر صوفیه برگزار می شود ، امشب عازم این کشور می شوند.

ترکیب تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در رقابت های جهانی به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی عرب

۴۸ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۵۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان

۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۰ کیلوگرم: عرفان الهی

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین متقی

۷۱ کیلوگرم: ابوالفضل ولی پور

۸۰ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

۹۲ کیلوگرم: سهیل یوسفی

۱۱۰ کیلوگرم: سالار حبیبی