ناآشنایی رئیسان جمهور با فلسفه ورزش و تربیت بدنی

مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی ، از ورزشی نبودن رئیسان جمهور و ناآشنا بودن آنها از فلسفه ورزش و تربیت بدنی گفت.

معرفی برنامه

مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی در ارتباط تلفنی با برنامه زنده کادرفنی شبکه ورزش سیما گفت :  گرچه رئیسان جمهور ما همواره به موفقیت ورزش کشور علاقه نشان می دهند ولی بخصوص در سال های اخیر به دلیل داشتن گرفتاری های بزرگ ، ورزش را فراموش می کنند ، ضمن اینکه آنها اصولا ورزشی نیستند و به فلسفه ورزش و تربیت بدنی و تاثیر عمیق آن بر نسل جوان ناآشنا هستند ، لذا صحبت هایی در این مورد گفته می شود که آن هم به فراموشی سپرده می شود.

وی شاهد این موضوع را عدم ایجاد تحول موردانتظار در ورزش آموزش و پرورش کشور دانست و افزود : البته این بدین معنی نیست که بخش ورزشی آموزش و پرورش فعال نیست بلکه به این معنی است که از آن اهمیتی که باید به تربیت بدنی درمدارس داده شود ، کاملا غافل هستند.

هاشمی طبا از تکراری بودن برنامه های ورزش کشور انتقاد کرد و گفت : برنامه های ارائه شده در عرصه ورزش طی سالیان گذشته ، چیزی بیش از یک کپی از روی هم نیست ، هرچند رئیس جمهور نیز یک ابر مرد نیست که چراغ جادویی داشته باشد و با آن بتواند کارهایی خاص بکند.

رئیس سابق سازمان تربیت بدنی ، مهمترین مشکل حال حاضر ورزش ایران را ورزش دانش آموزی و تربیت بدنی دانست و افزود : در کشورهای پیشرفته یک سوم ساعت برنامه درسی دانش آموزان به تربیت بدنی اختصاص دارد ، یعنی تربیت از طریق بدن ، نه فقط تربیت بدن ، یعنی تربیت انسان از طریق فیزیکی و ورزشی ، چون وقتی چیزی را از طریق فیزیکی و ورزشی یاد می گیریم انسان سازی رخ می دهد که هم آمادگی و تعالی ورزشی و هم شکوفایی شخصیت را به همراه دارد.

 وی در پایان با تاکید بر اینکه باید به تریبت بدنی در مدارس بهای کافی داده شود ، گفت : رئیس جمهور با تحول در ورزش دانش آموزی می تواند بزرگترین اقدام را در 4 سال آینده را انجام دهد.

 

قسمت های کادر فنی - جدول پخش

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها