قهرمانی گهر زمین و عقاب در لیگ وزنه‌برداری بزرگسالان و جوانان

مسابقات لیگ وزنه‌برداری باشگاههای کشور با قهرمانی عقاب نیروی هوایی در رده سنی جوانان و گهر زمین سیرجان در رده سنی به اتمام رسید.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

مرحله دوم مسابقات وزنه‌برداری لیگ جوانان و بزرگسالان باشگاههای کشور، 28 بهمن ماه تا یک اسفند ماه به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار شد.

در نهایت تیم گهر زمین سیرجان با 1532 امتیاز در لیگ بزرگسالان قهرمان شد و تیم عقاب با 1503 امتیاز در جایگاه نخست لیگ جوانان ایستاد.

رده‌بندی لیگ جوانان ( رقابت دو مرحله):
1- عقاب نیروی هوایی: 1503 امتیاز
2- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان: 1462 امتیاز
3- مس رفسنجان با 1435 امتیاز
4- نیروی زمینی ارتش 1367 امتیاز

رده بندی لیگ بزرگسالان(دو مرحله):
1- گهر زمین سیرجان: 1532 امتیاز
2- شرکت ملی حفاری اهواز: 1492 امتیاز
3- فولاد خوزستان: 1476 امتیاز
4- نیروی زمینی ارتش:1251 امتیاز
5- رعد پدافند: 1235 امتیاز
6- عقاب نیروی هوایی: 1226 امتیاز
7- مناطق نفت‌خیزجنوب خوزستان:1217 امتیاز

 نفرات برتر اوزان دهگانه بزرگسالان به شرح زیر است:

دسته 55 کیلوگرم:
1- حسن گلپرور از باشگاه ملی حفاری با رکورد ۱۰۲ یکضرب ۱۲۲ دوضرب و مجموع ۲۲۴ کیلوگرم
2- پیمان دهقانی از گهرزمین با رکورد ۸۹ یکضرب ۱۲۳ دوضرب و مجموع ۲۱۲ کیلوگرم
3- محمد اصغرنژاد از ملی حفاری با رکورد ۹۸ یکضرب ۱۱۱ دوضرب و مجموع ۲۰۹ کیلوگرم 
4- رضا ایرانمنش از گهرزمین با رکورد ۹۳ یکضرب ۱۱۲ دوضرب و مجموع ۲۰۵ کیلوگرم 
5- حسین رضوی از عقاب با رکورد ۸۶ یکضرب ۱۰۲ دوضرب و مجموع  ۱۸۸ کیلوگرم

 دسته 61 کیلوگرم:
1- مجید عسگری از باشگاه گهرزمین با رکورد ۱۱۵ یکضرب ۱۴۵ دوضرب و مجموع ۲۶۰ کیلوگرم 
2- نیما امینی‌پور از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۲ یکضرب ۱۲۱ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم 
3- حسین رستمی از  نیروی زمینی با رکورد ۱۰۵ یکضرب ۱۱۵ دوضرب و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم 
4- یعقوب پشوتنی از فولاد با رکورد ۹۵ یکضرب ۱۱۷ دوضرب و مجموع ۲۱۲ کیلوگرم
5- سالار مرادی از عقاب با رکورد ۹۸ یکضرب ۱۱۱ دوضرب و مجموع ۲۰۹ کیلوگرم

دسته 67 کیلوگرم:
1- جابر بهروزی از باشگاه گهرزمین با رکورد ۱۳۸ یکضرب ۱۶۱ دوضرب و مجموع ۲۹۹ کیلوگرم 
2- حافظ قشقایی از فولاد با رکورد ۱۳۱ یکضرب ۱۶۰ دوضرب و مجموع ۲۹۱ کیلوگرم 
3- محمد محمدی از فولاد با رکورد ۱۲۶ یکضرب ۱۴۴ دوضرب و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم
4- شاهرخ عقیلی‌خواه از عقاب با رکورد ۱۱۵ یکضرب ۱۴۰ دوضرب و مجموع ۲۵۵ کیلوگرم
5- امیرحسین حسین‌زاده از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۵ یکضرب ۱۴۰ دوضرب و مجموع ۲۴۵ کیلوگرم

دسته 73 کیلوگرم: 
1- میرمصطفی جوادی از باشگاه گهرزمین با رکورد ۱۴۸ یکضرب  ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۳۹ کیلوگرم 
2- روح‌الله بیرانوند از ملی حفاری  با رکورد ۱۴۰ یکضرب ۱۷۰ دوضرب و مجموع ۳۱۰ کیلوگرم 
3- رضا قاسمی از عقاب با رکورد  ۱۳۷ یکضرب ۱۷۱ دوضرب و مجموع  ۳۰۸ کیلوگرم
4- پوریا اکبری از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۳۳ یکضرب ۱۵۲ دوضرب و مجموع  ۲۸۵ کیلوگرم
5- سپنتا حاکم‌زاده از نیروی زمینی با رکورد ۱۳۲ یکضرب ۱۵۱ دوضرب و مجموع ۲۸۳ کیلوگرم

دسته 81 کیلوگرم:
1- حسین سلطانی از فولاد با رکورد ۱۶۰ یکضرب ۱۸۶ دوضرب و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم 
2- مرتضی بیگلری از ملی حفاری با رکورد ۱۴۳ یکضرب ۱۸۵ دوضرب  و مجموع  ۳۲۸ کیلوگرم 
3- محمد نیری از گهر زمین با رکورد ۱۴۴ یکضرب ۱۸۰ دوضرب  و مجموع ۳۲۴ کیلوگرم
4- علیرضا کاردانیان از نیروی زمینی با رکورد ۱۴۶ یکضرب ۱۷۷ دوضرب و مجموع ۳۲۳ کیلوگرم
5- محمدهادی پورحسینی از فولاد با رکورد ۱۵۰ یکضرب ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۲۲ کیلوگرم

 دسته 89 کیلوگرم:
1- علی میری از باشگاه ملی حفاری با رکورد  ۱۶۰ یکضرب ۲۰۵ دوضرب و مجموع ۳۶۵ کیلوگرم 
2- محمد زارعی از گهر زمین با رکورد ۱۶۸ یکضرب ۱۹۴ دوضرب  و مجموع ۳۶۲ کیلوگرم 
3- صالح چراغی از ملی حفاری با رکورد ۱۶۷ یکضرب ۱۹۵ دوضرب و مجموع ۳۶۲ کیلوگرم
4- مسلم سپهری از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۵۶ یکضرب  ۱۸۵ دوضرب  و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم
5- محمدمهدی حیاتی از عقاب با رکورد ۱۵۱ یکضرب ۱۸۰ دوضرب  و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم

دسته 96 کیلوگرم: 
1- کیانوش رستمی از باشگاه گهر زمین با رکورد ۱۶۷ یکضرب ۲۰۳ دوضرب و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم 
2- رضا دهدار از ملی حفاری با رکورد ۱۶۶ یکضرب  ۲۰۲ دوضرب و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم 
3- سپهر مردانی از مناطق نفتخیز جنوب  با رکورد  ۱۵۱ یکضرب ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم
4- حسین مومن از نیروی زمینی با رکورد  ۱۴۷ یکضرب  ۱۸۵ دوضرب و مجموع ۳۳۲ کیلوگرم
5- علیرضا جلیلیان از نیروی زمینی با رکورد ۱۵۲ یکضرب ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۲۷ کیلوگرم

دسته 102 کیلوگرم:
1- رسول معتمدی از باشگاه ملی حفاری با رکورد  ۱۷۵ یکضرب  ۲۲۰ دوضرب و مجموع  ۳۹۵ کیلوگرم 
2- عارف خاکی از باشگاه پدافند با رکورد ۱۶۴ یکضرب  ۲۱۰ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم 
3- امیر حقوقی از ملی حفاری با رکورد ۱۶۵ یکضرب ۲۰۵ دوضرب و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم
4- رحمان اورامه از فولاد با رکورد ۱۵۵ یکضرب ۲۰۲ دوضرب و مجموع ۳۵۷ کیلوگرم
5- مهدی تیترنا از نیروی زمینی با رکورد ۱۵۰ یکضرب ۲۰۱ دوضرب  و مجموع ۳۵۱ کیلوگرم

دسته ۱۰۹ کیلوگرم: 
1- کیا قدمی از باشگاه گهرزمین با رکورد ۱۷۱ یکضرب ۲۳۰ دوضرب و مجموع ۴۰۷ کیلوگرم 
2- علی هاشمی از فولاد با رکورد ۱۷۸ یکضرب ۲۱۱ دوضرب و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم 
3- علیرضا سلیمانی از گهرزمین با رکورد ۱۶۰ یکضرب  ۲۰۱ دوضرب و مجموع ۳۶۱ کیلوگرم
4- سیدجلال قریشی از عقاب با رکورد ۱۵۴ یکضرب  ۲۰۰ دوضرب  و مجموع ۳۵۴ کیلوگرم
5- علی هاشمی از پدافند با رکورد ۱۶۱ یکضرب  ۱۹۱ دوضرب  و مجموع  ۳۵۲ کیلوگرم

دسته 109+کیلوگرم: 
1- علی داوودی از فولاد با رکورد ۲۰۱ یکضرب، ۲۵۰ دوضرب و مجموع ۴۵۱ کیلوگرم
2- محسن بهرام زاده از فولاد با رکورد ۱۸۵ یکضرب، ۲۲۲ دوضرب و مجموع ۴۰۷ کیلوگرم
3- رضا روحی از فولاد با رکورد ۱۸۰ یکضرب، ۲۲۱ دوضرب و مجموع ۴۰۱ کیلوگرم
4- فرشید باقری از رعد پدافند با رکورد ۱۵۴ یکضرب، ۱۹۶ دوضرب و مجموع ۳۵۰ کیلوگرم
5-  علیرضا اسفندیاری از مناطق نفت‌خیز جنوب با رکورد ۱۶۱ یکضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۴۲ کیلوگرم

 نفرات برتر اوزان دهگانه رده سنی جوانان به شرح زیر است:
دسته 55 کیلوگرم:
1- حسین رضوی از عقاب با رکورد ۸۶ یکضرب ۱۰۲ دوضرب و مجموع ۱۸۸ کیلوگرم
2- متین محمدی باغچله از مس رفسنجان با رکورد ۸۵ یکضرب ۱۰۱ دوضرب  و مجموع ۱۸۶ کیلوگرم 
3- محمدمهدی ستوده از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۸۴ یکضرب ۱۰۰ دوضرب  و مجموع ۱۸۴ کیلوگرم
4- اهورا بابایی از نیروی زمینی با رکورد ۸۰ یکضرب ۱۰۱ دوضرب و مجموع  ۱۸۱ کیلوگرم 
5- حسین سعیدی از عقاب با رکورد ۸۰ یکضرب ۱۰۰ دوضرب و مجموع ۱۸۰ کیلوگرم

دسته 61 کیلوگرم:
1- نیما امینی‌پور از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۲ یکضرب ۱۲۱ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم 
2- حسین رستمی از عقاب با رکورد ۱۰۵ یکضرب ۱۱۵ دوضرب و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم 
3- متین رحمان‌پناه از مس رفسنجان با رکورد ۱۰۱ یکضرب ۱۱۵ دوضرب و مجموع  ۲۱۶ کیلوگرم
4- سالار مرادی از عقاب با رکورد ۹۸ یکضرب ۱۱۱ دوضرب و مجموع ۲۰۹ کیلوگرم
5- سامان افروغ از عقاب با رکورد ۸۵ یکضرب ۱۲۰ دوضرب و مجموع ۲۰۵ کیلوگرم

 دسته 67 کیلوگرم:
1- حسین نجفی از باشگاه عقاب با رکورد ۱۲۷ یکضرب ۱۵۰ دوضرب و مجموع ۲۷۷ کیلوگرم 
2- امیرحسین حسین‌زاده از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۵ یکضرب ۱۴۰ دوضرب و مجموع ۲۴۵ کیلوگرم 
3- رضا خلیف از نیروی زمینی با رکورد ۱۰۶ یکضرب ۱۲۱ دوضرب و مجموع ۲۲۷ کیلوگرم

 دسته 73 کیلوگرم:
1- پوریا اکبری از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد  ۱۳۳ یکضرب  ۱۵۲ دوضرب و مجموع ۲۸۵ کیلوگرم 
2-  سپنتا حاکم‌زاده از نیروی زمینی با رکورد ۱۳۲ یکضرب  ۱۵۱ دوضرب و مجموع ۲۸۳ کیلوگرم 
3- محمدجواد احمدی‌پور از مس‌ رفسنجان با رکورد  ۱۰۲ یکضرب  ۱۳۷ دوضرب  و مجموع ۲۳۹ کیلوگرم

دسته 81 کیلوگرم:
1- سیدداوود موسوی از باشگاه  عقاب با رکورد ۱۳۴ یکضرب ۱۶۸ دوضرب و مجموع ۳۰۲ کیلوگرم
2- عبدالله بیرالوند از مس رفسنجان با رکورد ۱۴۰ یکضرب  ۱۶۱ دوضرب و مجموع ۳۰۱ کیلوگرم 
3- صاحب بدیعی از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۲۳ یکضرب ۱۵۵ دوضرب و مجموع ۲۷۸ کیلوگرم

 دسته 89 کیلوگرم:
1- محمدمهدی حیاتی از باشگاه عقاب  با رکورد  ۱۵۱ یکضرب  ۱۸۰ دوضرب و مجموع  ۳۳۱ کیلوگرم 
2- علی کشتکار از باشگاه مس رفسنجان با رکورد  ۱۳۳ یکضرب  ۱۷۰ دوضرب و مجموع ۳۰۳ کیلوگرم 
3- سینا عبدالحسین‌زاده از باشگاه عقاب با رکورد ۱۳۸ یکضرب  ۱۵۱ دوضرب  و مجموع  ۲۸۹ کیلوگرم
4- اسماعیل رضاتبار از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۱۳۳ یکضرب ۱۵۴ دوضرب و مجموع  ۲۸۷ کیلوگرم

دسته 96 کیلوگرم:
1_ سپهر مردانی از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب با رکورد ۱۵۱ یکضرب  ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم 
2_ حسین بیرانوند از مس رفسنجان با رکورد ۱۵۲ یکضرب ۱۸۸ دوضرب و مجموع ۳۴۰ کیلوگرم 
3_ محمدجواد حصایی از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد ۱۴۱ یکضرب  ۱۷۴ دوضرب و مجموع ۳۱۵ کیلوگرم
4_ امین انگوتی از نیروی زمینی با رکورد ۱۲۰ یکضرب  ۱۱۵ دوضرب  و مجموع ۲۳۵ کیلوگرم

دسته 102 کیلوگرم:
1- حسن عمادی از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۱۴۶ یکضرب  ۱۶۸ دوضرب و مجموع  ۳۱۴ کیلوگرم 
2- علیرضا جباری از عقاب با رکورد  ۱۴۰ یکضرب ۱۶۴ دوضرب و مجموع ۳۰۴ کیلوگرم 
3- آریا پایدار از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۳۳ یکضرب ۱۶۹ دوضرب و مجموع ۳۰۲ کیلوگرم
4- علی بیرانوند از نیروی زمینی با رکورد ۱۳۴ یکضرب ۱۵۸ دوضرب و مجموع ۲۹۲ کیلوگرم
5- سپهر حبیبی از نیروی زمینی با رکورد ۱۳۱ یکضرب ۱۵۵ دوضرب و مجموع ۲۸۶ کیلوگرم

 دسته 109 کیلوگرم:
1- ابوالفضل خاکپور از باشگاه عقاب با رکورد ۱۲۷ یکضرب ۱۸۴ دوضرب و مجموع ۳۱۱ کیلوگرم 
2- فرید قنبری از مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۴۵ یکضرب  ۱۶۵ دوضرب  و مجموع ۳۱۰ کیلوگرم
3- حسین رنجبر از نیروی زمینی با رکورد ۱۲۷ یکضرب ۱۴۰ دوضرب  و مجموع ۲۶۷ کیلوگرم

 دسته 109+کیلوگرم: 
1- علیرضا زندی از مس رفسنجان با رکورد ۱۵۲ یکضرب، ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۴۳ کیلوگرم
2- علیرضا اسفندیاری از مناطق نفت‌خیز جنوب با رکورد ۱۶۱ یکضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۴۲ کیلوگرم
3- فرید فتاحی از نیروی زمینی ارتش با رکورد ۱۵۰ یکضرب، ۱۸۰ دوضرب و مجموع ۳۳۰ کیلوگرم
4- علی حقیقی از نیروی زمینی ارتش با رکورد ۱۳۵ یکضرب، ۱۸۰ دوضرب و مجموع ۳۱۵ کیلوگرم