پيش نويس منتشره شده مرتبط و مورد تاييد فدراسيون فوتبال نيست

پيش نويس اساسنامه فدراسيون فوتبال پس از اعمال نظرات و اصلاحات پيشنهادى تكميل خواهد شد.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال و طبق اعلام كميته تدوين مقررات نظرخواهی مرحله اول از اعضای مجمع جهت ارسال پیشنهادات در فرآيند اصلاح اساسنام طبق جدول زمان بندى روز 27 فروردین خاتمه یافته و با ارجاع دبیرکل محترم فدراسيون اين موارد در کمیته فوق بررسی و در حدود مقررات ملی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. 

فدراسیون فوتبال فرآیند اصلاح اساسنامه را بر اساس جدول زمانی ارایه شده به فدراسيون جهانى فوتبال دنبال می كند و در این راستا پیش نویس نهایی هنوز تدوين و تكميل نشده است، لذا متنی که توسط برخى افراد غير مسئول و غیر مرتبط تهیه و در رسانه ها منتشر شده مرتبط با مجموعه فدراسیون  فوتبال نبوده و مورد تایید نيست.