مدیر شبکه ورزش سیما منصوب شد

حمید شاه‌آبادی ، معاون رئیس سازمان صداوسیما در امور سیما در حکمی سینا معتضدی را به عنوان مدیر شبکه ورزش منصوب کرد.
دسته بندی:

معرفی برنامه

به گزارش روابط عمومی شبکه ورزش سیما ، با حکم حمید شاه‌آبادی ، معاون رئیس سازمان صداوسیما در امور سیما ، سینا معتضدی به عنوان مدیر شبکه ورزش منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

"نظر به تعهد و تجربه فعالیت جناب عالی در رسانه ملی، به موجب این حکم به سمت "مدیر کانال ورزش" منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری و تعامل همکاران دلسوز و حرفه‌ای بخش های ورزشی سازمان، وظایف و مأموریت های زیر را در اولویت قرار دهید.

- برنامه ریزی برای تدوین نقشه راه و طراحی برنامه ای راهبردی
- توجه به مقوله ترویج و توسعه اخلاق در ورزش کشور  ـ اهتمام به گسترش ورزش همگانی با هدف نشاط فراگیر در جامعه
- تلاش ویژه برای پوشش ورزش حرفه ای، قهرمانی و همگانی
- تعامل روزافزون با نهادهای ورزشی کشور
- توجه ویژه به امر آموزش در ورزش و ترویج ورزش در بین دانش آموزان و دانشجویان ـ بهره مندی از همه ظرفیت های ورزشی برای افزایش میزان رضایت مخاطبان"

شایان ذکر است ، معتضدی پیش از این حکم، سرپرستی این شبکه را بر عهده داشت.