مطلب کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره خلیج فارس از توئیتر حذف شد

صفحه رسمی توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا ، مطلب جنجال ‌برانگیز خود درباره جعل نام " خلیج فارس " را حذف کرد
دسته بندی:

معرفی برنامه

بخشی از اظهارات مربی تیم فوتبال پرسپولیس که به خلیج همیشه فارس اشاره کره بود، از حساب کاربری کنفدراسیون فوتبال آسیا حذف شد.
به نظر می‌رسد با اعتراض مقامات فوتبال و کاربران ایرانی، کنفدراسیون فوتبال آسیا از اقدام سیاسی خود عقب‌نشینی کرده است.
در نشست خبری روز گذشته‌ی مربی تیم فوتبال پرسپولیس وی درباره خلیج فارس اظهار نظر کرده بود که بعد از نشست خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی شیطنت آمیز واژه خلیج فارس را از صحبت‌های حمید مطهری حذف کرده بود!