معرفی بهترین مهاجم لیگ برتر فوتبال در سال 1399

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

بهترین مهاجم لیگ برتر در سال 1399 با آرای کارشناسان :سجاد شهباز زاده از سپاهان

بهترین مهاجم لیگ برتر در سال 1399 با آرای مردم : عیسی آل کثیر از پرسپولیس