فوتبال لیگ اروپا

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

گروه A: رم ایتالیا، یانگ بویز سوییس، کلوژ رومانی، زسکا صوفیه بلغارستان

گروه B: آرسنال انگلیس ، راپیدوین اتریش ، مولده نروژ ، دانداک ایرلند

گروه C: لورکوزن آلمان، اسلاویا پراگ چک، آپوئل بیرشوا رژیم اشغالگر قدس ، نیس فرانسه

گروه D: بنفیکا پرتغال، استاندارد لیژ بلژیک ، رنجرز اسکاتلند ، لخ پوزنان لهستان

گروه E: آیندهوون هلند ، پائوک یونان ، گرانادا اسپانیا ، اومونیا قبرس

گروه F: ناپولی ایتالیا ، سوسیداد اسپانیا ، آلکمار هلند ، ریه کا کرواسی

گروه G: براگا پرتغال ، لسترسیتی انگلیس ، آ اک آتن یونان ، زوریا اوکراین

گروه H: سلتیک اسکاتلند ، اسپارتا پراگ چک، میلان ایتالیا ، لیل فرانسه

گروه I: ویارئال اسپانیا ، قره باغ آذربایجان ، مکابی رژیم اشغالگر قدس، سیواس اسپور ترکیه

گروه J: تاتنهام انگلیس، لودوگورتس بلغارستان، لاسک اتریش ، آنتورپ بلژیک

گروه K: زسکا مسکو روسیه ، دینامو زاگرب، فاینورد هلند، ولفسبرگر اتریش

گروه L: خنت بلژیک ، ستاره سرخ بلگراد صربستان ، هافنهایم آلمان، اسلوان لیبرچ چک

 

برنامه و نتایج مرحله گروهی

 

هفته ششم - پنجشنبه 20 آذر

بایرلورکوزن آلمان 4 - اسلاویا پراگ چک 0

زسکا صوفیه بلغارستان 3 - رم ایتالیا 1

استاندارد لیژ بلژیک 2 - بنفیکا پرتغال 2

دانداک ایرلند 2 - آرسنال انگلیس 4

لخ پوزنان لهستان 0 - رنجرز اسکاتلند 2

آیندهوون هلند 4 - اومونیا قبرس 0

ریه کا کرواسی 2 - آلکمار هلند 1

راپیدوین اتریش 2 - مولده نروژ 2

پائوک یونان 0 - گرانادا اسپانیا 0

ناپولی ایتالیا 1 - رئال سوسیداد اسپانیا 1

 یانگ بویز سوییس 2 - کلوژ رومانی 1

اسپارتا پراگ چک 0 - میلان ایتالیا 1 

 لودوگورتس بلغارستان 1 - لاسک اتریش 3 

هافنهایم آلمان 4 - خنت بلژیک 1 

دینامو زاگرب 3 - زسکا مسکو روسیه 1 

سلتیک اسکاتلند 3 - لیل فرانسه 2 

تاتنهام انگلیس 2 - آنتورپ بلژیک 0 

براگا پرتغال 2 - زوریا اوکراین 0 

ولفسبرگر اتریش 1 - فاینورد هلند 0 

اسلوان لیبرچ چک 0 - ستاره سرخ بلگراد صربستان 0 

ویارئال اسپانیا - قره باغ آذربایجان

لسترسیتی انگلیس 2 - آ اک آتن یونان 0 

 

هفته پنجم

پتجشنبه 13 آذر

رم ایتالیا 3 - یانگ بویز سوئیس  1

کلوژ رومانی 0 - زسکاصوفیه بلغارستان  0

آرسنال انگلیس 4 - راپیدوین اتریش  1

مولده نروژ 3 - دانداک ایرلند 1

نیس فرانسه 2 – بایرلورکوزن آلمان  3

بنفیکا پرتغال 4 - لخ پوزنان لهستان  0

گلاسکو رنجرز اسکاتلند 3  - استاندارد لیژ بلژیک  2

اومونیا قبرس 2 - پائوک یونان  1

گرانادا اسپانیا 0 - آیندهوون هلند  1

زوریا اوکراین 1 - لسترسیتی انگلیس 0

آ اک آتن یونان 2 - براگا پرتغال 4

میلان ایتالیا 4 - سلتیک اسکاتلند 2

لیل فرانسه 2 - اسپارتا پراگ جمهوری چک 1

سیواس اسپور ترکیه 0 – ویارئال اسپانیا 1

آنتورپ بلژیک 3 - لودوگورتس بلغارستان 1

لاسک اتریش 3 - تاتنهام انگلیس 3

فاینورد هلند 0 - دینامو زاگرب کرواسی 2

زسکا مسکو روسیه 0 - ولفسبرگر اتریش 1

ستاره سرخ بلگراد صربستان 0 - هافن هایم آلمان 0

خنت بلژیک 1 - اسلوان لیبرچ جمهوری چک 2

رئال سوسیداد اسپانیا 2 - ریه کا کرواسی  2

آلکمار هلند 1 – ناپولی ایتالیا  1

 

 هفته چهارم

پنجشنبه 6 آذر

آ اک آتن یونان 0 - زوریا اوکراین 3 

زسکا مسکو روسیه 0 - فاینورد هلند 0 

ولفسبرگر اتریش 0 - دینامو زاگرب 3 

اسلوان لیبرچ چک 0 - هافن هایم آلمان 2 

خنت بلژیک 0 - ستاره سرخ بلگراد صربستان 2 

قره باغ آذربایجان 2 - سیواس اسپور ترکیه 3 

براگا پرتغال 3 - لسترسیتی انگلیس  3 

زسکاصوفیه بلغارستان 0 - یانگ بویز سوییس 1 

لیل فرانسه 1 - میلان ایتالیا 1 

لاسک اتریش 0 - آنتورپ بلژیک 2 

مولده نروژ0 - آرسنال انگلیس 3 

اسپارتا پراگ چک 4 - سلتیک اسکاتلند 1 

نیس فرانسه 1 - اسلاویا پراگ چک 3

آیندهوون هلند 3 - پائوک یونان 2

تاتنهام انگلیس 4 - لودوگورتس بلغارستان 0

استاندارد لیژ بلژیک 2 - لخ پوزنان لهستان 1

 کلوژ رومانی 0 - رم ایتالیا 2

 ناپولی ایتالیا 2 - ریه کا کرواسی 0

رنجرز اسکاتلند 2 - بنفیکا پرتغال 2

 گرانادا اسپانیا 2 - اومونیا قبرس 1

دانداک ایرلند 1 - راپیدوین اتریش 3

آلکمار هلند 0 - رئال سوسیداد اسپانیا 0

 

هفته سوم

پنجشنبه 15 آبان

لخ پوزنان لهستان 3 - استاندارد لیژ بلژیک 1 

بنفیکا پرتغال 3 - رنجرز اسکاتلند 3 

اسلاویا پراگ چک 3 - نیس فرانسه 2 

پائوک یونان 4 - آیندهوون هلند 1 

سوسیداد اسپانیا 1  - آلکمار هلند 0 

لودوگورتس بلغارستان 1 - تاتنهام انگلیس 3 

 رم ایتالیا 5 - کلوژ رومانی 0 

ریه کا کرواسی 1 - ناپولی ایتالیا 2  

اومونیا قبرس 0 - گرانادا اسپانیا  2 

راپیدوین اتریش 4  - دانداک ایرلند 3 

سیواس اسپور ترکیه 2 - قره باغ آذربایجان 0 

آنتورپ بلژیک 0 - لاسک اتریش 1 

دینامو زاگرب 1 -  ولفسبرگر اتریش 0

فاینورد هلند 3 - زسکا مسکو روسیه 1

آرسنال انگلیس 4 - مولده نروژ 1

لسترسیتی انگلیس 4 -  براگا پرتغال 0 

میلان ایتالیا 0 - لیل فرانسه 3

یانگ بویز 3 - زسکا صوفیه بلغارستان 0

هافنهایم آلمان 5 - اسلوان لیبرچ چک 0

ستاره سرخ بلگراد صربستان 2 - خنت بلژیک 1

سلتیک اسکاتلند 1 - اسپارتا پراگ چک 4

زوریا اوکراین 1 - آ اک آتن یونان 4

 

هفته دوم 

پنجشنبه 8 آبان

کلوژ 1 – یانگ بویز 1

رم  0 – زسکا صوفیه  0

مولده  1 – راپیدوین  0

آرسنال 3 – دانداک  0

اسلاویا پراگ  1 – بایرلورکوزن  0

گلاسکو رنجرز 1 – لخ پوزنان  0

بنفیکا 3 – استاندارد لیژ  0

گرانادا  0 – پائوک  0

اومونیا 1 – آیندهوون  2

آ ا ک آتن 1 – لسترسیتی 2

زوریا 1 – براگا 2

لیل 2 – سلتیک 2

میلان 3 – اسپارتا پراگ 0

قره باغ 1 – ویارئال 3

لاسک 4 – لودوگورتس 3

آنتورپ 1 – تاتنهام 0

زسکامسکو 0 – دیناموزاگراب 0

فاینورد 1 – وولفسبرگر 4

خنت 1 – هافن هایم 4

ستاره سرخ بلگراد 5 – اسلوان لیبرچ 1

آلکمار 4 – ریه کا  1

رئال سوسیداد 0 – ناپولی 1   

 

هفته نخست 

پنجشنبه 1 آبان

راپیدوین 1 – آرسنال 2
یانگ بویز 1 – رم 2
لورکوزن 6 – نیس 2
زسکاصوفیه 0 – کلوژ 2
دانداک 1 – مولده 2
لخ پوزنان 2 – بنفیکا 4
ناپولی 0 – آلکمار 1
پائوک 1 – اومونیا 1
آیندهوون 1 – گرانادا 2
لودوگورتس 1 – آنتورپ 2 
ریه کا 0 – سوسیداد 1
استاندارد لیژ 0 – رنجرز 2
براگا 3 – آ . ا . ک 0 
سلتیک 1 – میلان 3 
دیناموزاگرب 0 – فاینورد 0 
هافنهایم 2 – ستاره سرخ 0 
لستر 3 – زوریا 0 
زسکا 1 – وولفسبرگر 1 
اسلوان لیبرچ 1 – خنت 0 
اسپارتا پراگ 1 – لیل 4 
تاتنهام 3 – لاسک 0 
ویارئال 5 - سیواس اسپور 3