نتایج فوتبال سری آ ایتالیا 2021

معرفی برنامه

اینتر میلان قهرمان زودهنگام فصل 2021 - 2020 سری آ شد.

 

هفته سی و هشتم

شنبه 1 خرداد  

کالیاری 0 - جنوا 1

کروتونه 0 - فیورنتینا 0

سامپدوریا 3 - پارما 0

 

یکشنبه 2 خرداد

اینتر 5 – اودینزه 1 
بولونیا 1 – یوونتوس  4 
ناپولی  1 - هلاس ورونا  1 
ساسولو 2 – لاتسیو 0 
 اسپتزیا 2 – رم  2 
تورینو 1 – بنونتو 1 
آتالانتا 0 - میلان 2 

 

هفته سی و هفتم 

شنبه 25 اردیبهشت

جنوا 3 - آتالانتا 4 

اسپتزیا 4 - تورینو1 

یوونتوس 3 - اینتر  2 

رم 2 - لاتسیو 0

 

یکشنبه 26 اردیبهشت

فیورنتینا 0 - ناپولی 2 

بنونتو 1 - کروتونه 1 

اودینزه 0 - سامپدوریا 1 

پارما 1 - ساسولو 3 

میلان 0 - کالیاری  0 

 

دوشنبه 27 اردیبهشت

ورونا 2 - بولونیا 2

 

 

هفته سی و ششم

ﺳﻪشنبه 21 ارديبهشت
 
ناپولی 5 - اودینزه  1
 
 
چهارشنبه 22 ارديبهشت
کالیاری 0 - فیورنتینا 0 
آتالانتا 2 - بنونتو 0   
بولونیا 0 - جنوا 2    
اینتر 3 - رم 1    
لاتسیو 1 - پارما 0    
سامپدوریا 2 - اسپتزیا 2
ساسولو 1 - یوونتوس 3   
تورینو 0 - میلان 7    
 
پنجشنبه 23 ارديبهشت
کروتونه 2 - ورونا 1 
 
هفته سی و پنجم

شنبه 18 ارديبهشت

اسپتزیا 1- ناپولی 4

اودینزه 1 - بولونیا 1

اینتر 5 - سامپدوریا 1

فیورنتینا 2 - لاتسیو 0 

 

یکشنبه 19 ارديبهشت

جنوا 1 - ساسولو 2 

بنونتو 1 - کالیاری  3  

 ورونا 1 - تورینو 1 

پارما 2 - آتالانتا 5 

رم 5 - کروتونه 0 

یوونتوس 0 - میلان  3 

 
هفته سی و چهارم 
 
شنبه 11 اردیبهشت
ورونا  1 - اسپتزیا  1 
کروتونه 0 - اینتر  2 
میلان 2 - بنونتو 0
 
یکشنبه 12 اردیبهشت
لاتسیو 4 - جنوا 3 
بولونیا 3 - فیورنتینا 3 
ناپولی 1 - کالیاری 1 
ساسولو 1 - آتالانتا 1 
اودینزه 1 - یوونتوس  2 
سامپدوریا  2 - رم  0 
 
دوشنبه 13 اردیبهشت
تورینو 1 - پارما 0
 
هفته سی و سوم 
 
شنبه 4 اردیبهشت
جنوا 2 - اسپتزیا  0 
پارما 3 - کروتونه  4 
ساسولو 1 - سامپدوریا 0
 
یکشنبه 5 اردیبهشت
بنونتو 2 - اودینزه 4
فیورنتینا 1 - یوونتوس 1
اینتر 1 - ورونا 0
کالیاری 3 - رم 2
آتالانتا 5 - بولونیا  0 
 
دوشنبه 6 اردیبهشت
تورینو 0 - ناپولی 2
لاتسیو 3 - میلان 0
 
هفته سی و دوم
 
سه شنبه 31 فروردین
ورونا  1 - فیورنتینا  2 
 
چهارشنبه 1 اردیبهشت
میلان  1 - ساسولو  2 
بولونیا 1 - تورینو 1 
کروتونه 0 - سامپدوریا 1 
جنوا 2 - بنونتو 2 
یوونتوس 3 - پارما 1 

اسپتزیا 1 - اینتر 1 

اودینزه 0 - کالیاری 1 
 
 
پنجشنبه 2 اردیبهشت
رم  1 - آتالانتا 1 
ناپولی 5 - لاتسیو 2

 

 
هفته سی و یکم

شنبه 28 فروردین

کروتونه  1 - اودینزه  2 

سامپدوریا 3 - ورونا  1 

ساسولو  3 - فیورنتینا  1 

کالیاری 4 - پارما 3 

 

یکشنبه 29 فروردین

میلان 2 - جنوا 1

آتالانتا 1 – یوونتوس 0

بولونیا 4 – اسپتزیا 1

لاتسیو 5 – بنونتو 3

تورینو 3 - رم 1

ناپولی 1 – اینتر  1 

 
هفته سی ام 

شنبه 21 فروردین

اسپتزیا  3 - کروتونه  2 

پارما 1 - میلان  3 

اودینزه 0 – تورینو 1 

 

یکشنبه 22 فروردین

اینتر 1 - کالیاری 0

ورونا 0 - لاتسیو 1

یوونتوس 3 - جنوا 1

سامپدوریا 0 - ناپولی 2

رم 1 - بولونیا 0

فیورنتینا  2 – آتالانتا  3 

 

دوشنبه 23 فروردین

بنونتو 0 - ساسولو 1 

 
هفته بیست و نهم 

شنبه 14 فروردین

میلان 1 – سامپدوریا 1 
آتالانتا 3 – اودینزه  2 
بنونتو  2 – پارما  2 
کالیاری  0 – ورونا  2 
ساسولو 2 – رم  2 
جنوا  1  - فیورنتینا  1 
لاتسیو 2 –   اسپتزیا  1 
ناپولی 4 – کروتونه  3 
تورینو 2 - یوونتوس  2 
بولونیا 0 – اینتر 1 

 

دیدار معوقه هفته سوم 

چهارشنبه 18 فروردین 

یوونتوس 2 - ناپولی 1

 

دیدار معوقه هفته بیست و هشتم 

چهارشنبه 18 فروردین 

اینتر 2 - ساسولو 1 

 

هفته بیست و هشتم
جمعه 29 اسفند
پارما 1 - جنوا  2 
 
شنبه 30 اسفند
کروتونه 2  - بولونیا  3 
اسپتزیا 2 - کالیاری 1 
اینتر - ساسولو ، به تعویق افتاد
 
یکشنبه 1 فروردین

ورونا 0 – آتالانتا 2

یوونتوس 0 – بنونتو 1

سامپدوریا 1 – تورینو 0

اودینزه 0 – لاتسیو 1

فیورنتینا 2 - میلان 3

رم 0 -  ناپولی  2 

 

هفته بیست و هفتم 

جمعه 22 اسفند

لاتسیو  3 – کروتونه 2 

آتالانتا 3 – اسپتزیا  1 

 

شنبه 23 اسفند

ساسولو 3 - ورونا  2 

بنونتو 1 - فیورنتینا  4 

جنوا 1 - اودینزه 1 

 

یکشنبه 24 اسفند

بولونیا 3 – سامپدوریا 1 

پارما 2 - رم 0 

تورینو 1 - اینتر 2 

کالیاری 1 - یوونتوس 3 

میلان 0 - ناپولی  1 

 

هفته بیست و ششم

شنبه 16 اسفند
اسپتزیا 1 - بنونتو 1
اودینزه 2 - ساسولو  0
یوونتوس 3 - لاتسیو 1 
 
یکشنبه 17 اسفند
رم 1 - جنوا 0 
ورونا 0 - میلان 2 
فیورنتینا 3 - پارما 3 
کروتونه 4 - تورینو 2 
سامپدوریا 2 - کالیاری 2 
ناپولی 3 - بولونیا  1
 
دوشنبه 18 اسفند
اینتر 1 - آتالانتا 0