نتایج و برنامه امروز جام جهانی والیبال

ایران مقابل لهستان نتیجه را واگذار کرد و در رده هشتم قرارگرفت
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

جام جهانی والیبال
سه شنبه 23 مهر
 
آمریکا 3 – مصر 1
لهستان 3 – ایران 0 / 25 – 18 / 25 – 18 / 25- 16
تونس 0 - روسیه 3 
ایتالیا 0 – برزیل  3 
آرژانتین 3 – استرالیا 0 
ژاپن 3 – کانادا 2 
 
رده بندی نهایی