برد بیندر از آفریقای جنوبی به قهرمانی مسابقات موتوجی پی اتریش رسید

در پایان مرحله یازدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان اتریش ، برد بیندر از آفریقای جنوبی و تیم ردبول با زمان 40 دقیقه و 43 ثانیه و 928 هزارم ثانیه به عنوان نخست بخش موتو جی پی دست یافت ، فرانسیسکو بگنایا از ایتالیا و خورخه مارتین از اسپانیا دوم وسوم شدند.
یک شنبه 24 مرداد 1400

ادامه...

<< < 1 > >>