موتورسواری

عنوان قهرمانی موتو جی پی آراگون به فرانسیسکو بگنایای ایتالیایی رسید

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو جی پی فرانسیسکو بگنایا از ایتالیا و تیم دوکاتی به عنوان اول رسید و مارک مارکز و جان میر هر 2 از اسپانیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400 ادامه...

قهرمانی رائول فرناندز اسپانیایی در موتو 2 آراگون

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو 2 رائول فرناندز از اسپانیا و تیم آجو به عنوان اول رسید و رمی گاردنر از استرالیا و آگوستو فرناندز از اسپانیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400 ادامه...

دنیس فوجیای ایتالیایی قهرمان موتو 3 آراگون شد

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو 3 دنیس فوجیا از ایتالیا و تیم لئوپارد به عنوان اول رسید و دنیز اونجو از ترکیه و آیومو ساساکی از ژاپن در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400 ادامه...

برد بیندر از آفریقای جنوبی به قهرمانی مسابقات موتوجی پی اتریش رسید

در پایان مرحله یازدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان اتریش ، برد بیندر از آفریقای جنوبی و تیم ردبول با زمان 40 دقیقه و 43 ثانیه و 928 هزارم ثانیه به عنوان نخست بخش موتو جی پی دست یافت ، فرانسیسکو بگنایا از ایتالیا و خورخه مارتین از اسپانیا دوم وسوم شدند.
یک شنبه 24 مرداد 1400 ادامه...

رائول فرناندز از اسپانیا قهرمان رقابت های موتو 2 اتریش شد

در پایان مرحله یازدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان اتریش ، رائول فرناندز از اسپانیا و تیم آجو با زمان 37 دقیقه و 19 ثانیه و 890 هزلرم ثانیه به عنوان نخست بخش موتو 2 دست یافت ، ای‌آی اوگورا از ژاپن و آگوستو فناندز از اسپانیا دوم وسوم شدند.
یک شنبه 24 مرداد 1400 ادامه...

سرجیو گارسیا اسپانیایی به مقام اول مسابقات موتو 3 اتریش دست یافت

در پایان مرحله یازدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در اتریش ، سرجیو گارسیا از اسپانیا و تیم اسپار با زمان 37 دقیقه و 10 ثانیه و 345 هزارم ثانیه به عنوان نخست بخش موتو 3 دست یافت ، دنیز اونجو از ترکیه و دنیس فوجیا از ایتالیا دوم وسوم شدند.
یک شنبه 24 مرداد 1400 ادامه...
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917