عنوان قهرمانی موتو جی پی آراگون به فرانسیسکو بگنایای ایتالیایی رسید

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو جی پی فرانسیسکو بگنایا از ایتالیا و تیم دوکاتی به عنوان اول رسید و مارک مارکز و جان میر هر 2 از اسپانیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400

ادامه...

قهرمانی رائول فرناندز اسپانیایی در موتو 2 آراگون

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو 2 رائول فرناندز از اسپانیا و تیم آجو به عنوان اول رسید و رمی گاردنر از استرالیا و آگوستو فرناندز از اسپانیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400

ادامه...

دنیس فوجیای ایتالیایی قهرمان موتو 3 آراگون شد

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو 3 دنیس فوجیا از ایتالیا و تیم لئوپارد به عنوان اول رسید و دنیز اونجو از ترکیه و آیومو ساساکی از ژاپن در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>