موتورسواری

مسابقات موتو 3 اتریش

لحظه های پایانی مرحله یازدهم مسابقات موتور سواری موتو 3 قهرمانی جهان در پیست اسپیلبرگ اتریش و گفتگو با قهرمانان اول تا سوم
یک شنبه 20 مرداد 1398 ادامه...

مسابقات موتو 2 اتریش

لحظه های پایانی مرحله یازدهم مسابقات موتور سواری موتو 2 قهرمانی جهان در پیست اسپیلبرگ اتریش و گفتگو با قهرمانان اول تا سوم
یک شنبه 20 مرداد 1398 ادامه...

مسابقات موتوجی پی اتریش

لحظه های پایانی مرحله یازدهم مسابقات موتور سواری موتو جی پی قهرمانی جهان در پیست اسپیلبرگ اتریش و گفتگو با قهرمانان اول تا سوم
یک شنبه 20 مرداد 1398 ادامه...
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091