ملی پوش فوتسال:مسائل مالی باعث عدم توافق و حضورم در سایپا شد

ملی پوش فوتسال:مسائل مالی باعث عدم توافق و حضورم در سایپا شد

2020

معرفی برنامه

فرشته کریمی ملی پوش و لژیونر فوتسال بانوان با حضور در 2020 :مسائل مالی باعث عدم توافق و حضورم در سایپا شد

قسمت های 2020 - جدول پخش

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها