تعداد بازدید: 442
تاریخ انتشار: چهار شنبه 2 بهمن 1398 - 9:0:0

لیگ بسکتبال حرفه ای

چهارشنبه 2 بهمن

دالاس 107 – کلیپرز 110

 

سه شنبه 1 بهمن

هیوستون راکتس 107 - اوکلاهاما سیتی 112

کلیولند کاوالی یرز 86 - نیویورک نیکس 106

ممفیس گریزلیز 116 - نیو اورلینز پلیکانز 126

میلواکی باکس 111 - شیکاگو بولز 98

شارلوت هورنتس 83 - اورلاندو مجیک 106

میامی هیت 118 - ساکرامنتو کینگز 113

بوستون سلتیکس 139 - لس آنجلس لیکرز 107

مینه سوتا 100 - دنور ناگتز 107

یوتا جاز 118 - ایندیانا پیسرز 88

فنیکس سانز 118 - سن آنتونیو 120

پورتلند بلیزرز 129 -  گلدن استیت 124

 

دوشنبه 30 دی

دنور 107 – ایندیانا  115

واشنگتن ویزاردز 106 - دیترویت پیستونز 100

آتلانتا هاوکس 117 - تورنتو رپتورز 122

بروکلین نتز 111 - فیلادلفیا 117

 

یکشنبه 29 دی

نیو اورلینز پلیکانز 130 - لس آنجلس کلیپرز 133

بروکلین نتس 97 - میلواکی باکس 117

بوستون سلتیکس 119 - فنیکس سانز 123

آتلانتا هاوکس 103 - دیترویت پیستونز 136

نیویورک نیکس 87 - فیلادلفیا 90

شیکاگو بولز 118 - کلیولند کاوالی یرز116

مینه سوتا 112 - تورنتو رپتورز 122

هیوستون راکتس 115 - لس آنجلس لیکرز 124

گلدن استیت 109 - اورلاندو مجیک 95

اوکلاهاما سیتی 119 - پورتلند تریبلیلزرز 106

یوتا جاز 123 - ساکرامنتو کینگز 101

سن آنتونیو سوپرز 107 - میامی هیت 102

 

شنبه 28 دی

ایندیانا 116 – مینه سوتا 114

فیلادلفیا 100 – شیکاگو 89

تورنتو 140 – واشنگتن ویزاردز 111

ممفیس 113 – کلیولند 109

سن آنتونیو  108 – میامی 115 

سن آنتونیو 120 – آتلانتا 121

دالاس 120 – پورتلند  112

 

جمعه 27 دی

میلواکی 128 – بوستون 123

نیواورلینز 138 – یوتا جاز 132

نیویورک نیکس 98 – فنیکس سانز 121

گلدن استیت وری یرز 131 – دنور ناگتس 134

کلیپرز 122 – اورلاندو 95

 

پنجشنبه 26 دی 

شیکاگو بولز 115 - واشنگتن ویزاردز 106

اوکلاهماسیتی تاندر 121 - تورنتو رپتورز 130

دنورناگتز 100 - شارلوت هورنتس 86

هیوستون راکتس 107 - پورتلند بلیزرز 117

ساکرامنتو کینگز 123 - دالاس موریکس 127

لس آنجلس لیکرز 118 - اورلاندو مجیک 119

 

چهارشنبه 25 دی 
آتلانتا 123 – فنیکس  110 
بروکلین 107 – یوتا 118 
ممفیس 121 – هیوستون 110 
میلواکی 128 – نیویورک نیکس 102 
گلدن استیت 97 – دالاس 124 
کلیپرز 128 – کلیولند 103  

 

سه شنبه 24 دی

دیترویت پیستونز 110 - نیو اورلینز پلیکانز 117

ایندیانا پیسرز 101 - فیلادلفیا 95

بوستون سلتیکس 113 - شیکاگو بولز 101

مینه سوتا 104 - اوکلاهاما سیتی 117

ساکرامنتو کینگز 112 - اورلاندو مجیک 114

پورتلند بلیزرز 115 - شارلوت هورنتس 112

لس آنجلس لیکرز 128 - کلیولند کاوالی یرز 99

 

دوشنبه 23 دی

نیویورک 124 – میامی 121

بروکلین 108 – آتلانتا 86

واشنگتن ویزاردز 116 – یوتا 127

ممفیس 122 – گلدن استیت 102

تورنتو 104 – سن آنتونیو 105

دنور 114 – کلیپرز 104

فنیکس 100 – شارلوت 92  

 

یکشنبه 22 دی

هیوستون 139 – مینه سوتا 109

بوستون 140 – نیواورلینز 105

دیترویت 99 – شیکاگو 108

اوکلاهما 110 – لیکرز 125

دالاس 109 – فیلادلفیا 91

دنور 103 – کلیولند 111

پورتلند 101 – میلواکی 122

 

شنبه 22 دی

واشنگتن ویزاردز 111 - آتلانتا هاوکس 101

نیویورک نیکس 111 - نیو اورلینز پلیکانز 123

بروکلین نتس 117 - میامی هیت 113

ممفیس گریزلیز 134 - سن آنتونیو 121

شیکاگو بولز 105 - ایندیانا پیسرز 116

فنیکس سانز 98 - اورلاندو مجیک 94

یوتا جاز 109 - شارلوت هورنتس 92

دالاس موریکس 114 - لس آنجلس لیکرز 129

ساکرمنتو کینگز 106 - میلواکی باکس 127

لس آنجلس کلیپرز 106 - گلدن استیت 100

 

جمعه 20 دی

دیترویت 112 – کلیولند  115

فیلادلفیا 109 – بوستون  98

مینه سوتا 116 – پورتلند  102

اوکلاهما 113 – هیوستون 92

 

پنجشنبه 19 دی

اورلاندو مجیک 123 - واشنگتن ویزاردز 89

دالاس موریکس 106 – دنورناگتز 107

آتلانتا هاوکس 115 - هیوستون راکتس 122

نیواورلینز پلیکانز 123 - شیکاگو بولز 108

یوتا جاز 128 - نیویورک نیکس 104

گلدن استیت وری یرز 98 - میلواکی باکس 107

 

چهارشنبه 18 دی

کلیولند 113 – دیترویت 115

تورنتو رپتورز 99 – پورتلند 101

بروکلین 103 – اوکلاهما 111

ممفیس 119 – مینه سوتا 112

فنیکس  103 – ساکرامنتو 114

لیکرز 117 – نیویورک نیکس  87  

 

سه شنبه 17 دی

اورلاندو مجیک 101 - بروکلین نتس 89

شارلوت هورنتس 104 - ایندیانا پیسرز 115

واشنگتن ویزاردز 99 - بوستون سلتیکس 94

فیلادلفیا 120 - اوکلاهاما سیتی 113

آتلانتا هاوکس 115 - دنور ناگتز 123

پلیکانز 126 - یوتاجاز 128

دالاس موریکس 118 - شیکاگو بولز 110

سن آنتونیو 126 - میلواکی باکس 104

ساکرامنتو کینگز 111 -  گلدن استیت 98

 

دوشنبه 16 دی

کلیپرز 135 – نیویورک نیکس  132

میامی 122 – پورتلند  111

کلیولند 103 – مینه سوتا  118

فنیکس 114 – ممفیس  121

لیکرز 106 – دیترویت 99

 

یکشنبه 15 دی

لس آنجلس کلیپرز 114 - ممفیس گریزلیز 140

بروکلین نتس 102 - تورنتو رپتورز 121

اورلاندو مجیک 96 - یوتا جاز 109

کلیولند کاوالی یرز 106 - اوکلاهاما سیتی 121

آتلانتا هاوکس 116 - ایندیانا پیسرز 111

واشنگتن ویزاردز 128- دنور ناگتز 114

شیکاگو بولز 104 - بوستون سلتیکس 111

میلواکی باکس 127 - سن آنتونیو 118

دالاس موریکس 120 - شارلوت هورنتس 123

گلدن استیت 104 - دیترویت پیستونز 111

ساکرامنتو کینگز 115- پلیکانز 117

 

شنبه 14 دی

بوستون 109  - آتلانتا 106

اورلاندو 105 – میامی 85

واشنگتن ویزاردز  103 – پورتلند  122

هیوستون 118 – فیلادلفیا  108

فنیکس 120 – نیویورک نیکس  112

لیکرز 123 – نیواورلینز 113

 

جمعه 13 دی

کلیولند کاوالی یرز 106 - شارلوت هورنتس 109

ایندیانا پیسرز 116- دنور ناگتز 124

میامی هیت 84 - تورنتو رپتورز 76

شیکاگو بولز98 - یوتاجاز 102

مینه سوتا 99 - گلدن استیت 84

دالاس موریکس 123 - بروکلین نتس 111

سن آنتونیو 103 - اوکلاهاما سیتی 109

ساکرامنتو کینگز 128 - ممفیس گریزلیز 123

لس آنجلس کلیپرز 126 - دیترویت پیستونز 112

 

پنجشنبه 12 دی
واشنگتن ویزاردز 101 - اورلاندو مجیک 122
نیویورک نیکس 117 - پورتلند بلیزرز 93
میلواکی باکس 106 – مینه سوتا 104
لُس آنجلس لیکرز 117 - فنیکس سانز 107

 

چهارشنبه 11 دی

ساکرامنتو 87  - کلیپرز 105

هیوستون 130 – دنور 104

سن آنتونیو 117 – گلدن استیت 113  

تورنتو 117 – کلیولند 97

اوکلاهما 106  - دالاس  101

 

سه شنبه 10 دی

اورلاندو مجیک 93 - آتلانتا هاوکس 101

واشنگتن ویزاردز 123 - میامی هیت 105

شیکاگو بولز 102 - میلواکی باکس 123

مینه سوتا 122 - بروکلین نتس115

یوتا جاز 104 - دیترویت پیستونز 81

پورتلند بلیزرز116 - فنیکس سانز 122

شارلوت هورنتس 92 - بوستون سلتیکس 109

ایندیانا 115 - فیلادلفیا 97 

 

دوشنبه 9 دی

تورنتو 97 – اوکلاهما 98

دنور 120 – ساکرامنتو 115

ممفیس 117 – شارلوت 104

نیواورلینز 127 – هیوستون 112

لیکرز 108 – دالاس 95

 

یکشنبه 8 دی

دنور ناگتز 119 - ممفیس گریزلیز 110

بوستون سلتیکس 97 - تورنتو رپتورز 113

نیواورلینز پلیکانز 120 - ایندیانا پیسرز 98

میامی هیت 117 - فیلادلفیا 116

شیکاگو بولز 116 - آتلانتا هاوکس 81

واشنگتن ویزاردز 100 - نیویورک نیکس 107

هیوستون راکتس 108 - بروکلین نتس 98

مینه سوتا 88 - کلیولند کاوالی یرز 94

میلواکی باکس 111 - اورلاندو مجیک 100

سن آنتونیو 136 - دیترویت پیستونز 109

گلدن استیت 121 - دالاس موریکس 141

ساکرامنتو کنیگز 110 - فنیکس سانز 112

پورتلند بلیزرز 120 - لس آنجلس لیکرز128

لس آنجلس کلیپرز 107 - یوتا جاز 120

 

شنبه 7 دی

بوستون سلتیکس 129 - کلیولند کاوالی یرز 117

شارلوت هورنتس 102 - اوکلاهاما سیتی 104

اورلاندو مجیک 98 - فیلادلفیا 97

آتلانتا هاوکس 86 - میلواکی باکس 112

میامی هیت 113 - ایندیانا پیسرز 112

گلدن استیت 105 - فنیکس سانز 96

 

لینک نتایج قبلی


نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091