تماشای فوتبال های خارجی را با برنامه لذت فوتبال از شبکه ورزش سیما تجربه کنید

تماشای فوتبال های خارجی را با برنامه لذت فوتبال از شبکه ورزش سیما تجربه کنید

معرفی برنامه

برنامه لذت فوتبال با پخش زنده فوتبال های خارجی به تحلیل و بررسی این رقابت ها با حضور کارشناسان زبده می پردازد.

قسمت های لذت فوتبال - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 21:2:25
60 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 20:53:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/شفیلدیونایتد - نیوکاسل)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 20:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:58:21
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/شفیلدیونایتد - نیوکاسل)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:54:50
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:23:1
25 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - تاتنهام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:16:41
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - تاتنهام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:33:0
43 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:24:36
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آرسنال - تاتنهام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:24:47
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:1:49
21 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/پورتو - ژیل ویسنته)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:3:0
54 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:0:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:56:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:48:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/پورتو - ژیل ویسنته)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 22:53:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 22:0:0
51 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 21:53:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - سلتاویگو)
شنبه 1 مهر 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:56:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:48:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا - سلتاویگو)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 19:53:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 19:30:0
21 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 0:23:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - آیندهوون)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - آیندهوون)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:28:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آرسنال - آیندهوون)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 22:20:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 22:8:15
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/رئال مادرید - یونیون برل
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 21:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 21:13:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 21:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/رئال مادرید - یونیون برل
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 20:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 20:0:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/پاری سن ژرمن - دورتموند)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 23:27:18
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 22:21:12
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 22:8:38
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 21:13:23
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 21:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 20:7:59
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 19:40:10
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 19:0:16
37 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 21:23:0
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 20:27:39
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 20:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 19:24:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:44:1
31 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:30:35
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 18:29:21
17 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/لیورپول - استون ویلا)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 17:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 17:28:38
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 17:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/لیورپول - استون ویلا)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:25:50
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:0:0
15 دقیقه
لذت فوتبال (زنده)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 0:8:1
45 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ناپولی - لاتسیو)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ناپولی - لاتسیو)
شنبه 11 شهریور 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 23:13:53
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ناپولی - لاتسیو)
شنبه 11 شهریور 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 22:2:9
12 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/مونشن گلادباخ - بایرن مو
شنبه 11 شهریور 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:58:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:48:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/مونشن گلادباخ - بایرن مو
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 19:29:39
30 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 20:53:15
74 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/نیوکاسل -لیورپول)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 20:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 19:58:52
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 19:48:10
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/نیوکاسل -لیورپول)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 19:1:20
46 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 18:23:15
24 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/شفیلد یونایتد - منچسترسی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 17:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 17:28:30
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 17:18:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/شفیلد یونایتد - منچسترسی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 16:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 16:0:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ورونا - رم)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ورونا - رم)
شنبه 4 شهریور 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 23:13:24
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ورونا - رم)
شنبه 4 شهریور 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 22:5:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 21:53:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/مونشن گلادباخ - بایرلورک
شنبه 4 شهریور 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 20:59:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 20:48:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/مونشن گلادباخ - بایرلورک
شنبه 4 شهریور 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 19:45:6
14 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 19:23:0
14 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچستریونایتد - ناتینگها
شنبه 4 شهریور 1402 - 18:58:41
24 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچستریونایتد - ناتینگها
شنبه 4 شهریور 1402 - 18:33:0
25 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 18:29:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 18:18:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/منچستریونایتد - ناتینگها
شنبه 4 شهریور 1402 - 17:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 17:20:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 شهریور 1402 - 16:45:0
27 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 0:8:0
45 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بولونیا - میلان)
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بولونیا - میلان)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 23:13:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 23:3:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بولونیا - میلان)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 22:5:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 21:0:0
57 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - کادیز)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 22:3:9
49 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 21:58:9
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 21:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا - کادیز)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/وستهام - چلسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 20:3:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 19:58:47
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 19:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/وستهام - چلسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 19:6:41
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/وستهام - چلسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 19:0:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 18:53:13
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 0:23:0
25 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 23:28:58
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/منچسترسیتی - نیوکاسل)
شنبه 28 مرداد 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 22:25:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 21:53:15
21 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/تاتنهام - منچستریونایتد)
شنبه 28 مرداد 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 20:58:59
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 20:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/تاتنهام - منچستریونایتد)
شنبه 28 مرداد 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 19:55:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 19:12:20
32 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 18:53:15
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بایرلورکوزن - لایپزیش)
شنبه 28 مرداد 1402 - 18:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 17:58:34
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 17:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بایرلورکوزن - لایپزیش)
شنبه 28 مرداد 1402 - 17:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 16:55:40
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 28 مرداد 1402 - 16:15:0
30 دقیقه
لذت فوتبال(مجری + کارشناسی)
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 19:18:0
2 دقیقه
لذت فوتبال(مجری + کارشناسی)
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 18:23:45
6 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها