وزنه برداری

گپی با بهداد سلیمی

بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری المپیک و مربی این رشته ورزشی با حضور در برنامه به کادر فنی درباره شرایط فعلی و برنامه های خود سخن گفت
سه شنبه 19 اسفند 1399 ادامه...
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917