وزنه برداری

گفتگو با حسین رضا زاده

گفتگوی محمد رضا یکتامرام با حسین رضا زاده قهرمان المپیک و جهان وزنه برداری در برنامه ورزش تعطیل نیست
یک شنبه 4 خرداد 1399 ادامه...
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917