ویژه برنامه جام ملت های آسیا هر شب از شبکه ورزش سیما

ویژه برنامه جام ملت های آسیا هر شب از شبکه ورزش سیما

((قاب صمیمی شبکه ورزش با جام آسیایی ۲۰۲۳))

قسمت های جام آسیا 2023 - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 18:0:41
104 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 22:15:17
39 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 18:15:17
240 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 20:30:0
147 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 20:30:0
141 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 21:30:0
85 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 0:0:0
68 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 14 بهمن 1402 - 23:5:6
54 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 14 بهمن 1402 - 14:30:0
191 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 13 بهمن 1402 - 21:30:0
107 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 13 بهمن 1402 - 18:0:10
70 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 19:0:0
96 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 18:15:0
73 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 21:29:43
103 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 18:6:13
46 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 21:30:14
102 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 0:0:0
35 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:32:10
87 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 0:0:0
66 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 7 بهمن 1402 - 23:3:43
56 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 6 بهمن 1402 - 20:0:28
190 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 20:23:0
22 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/قرقیزستان - عم
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 19:18:0
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/قرقیزستان - عم
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 17:49:57
28 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 17:1:54
35 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/اردن - بحرین)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 15:48:0
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/اردن - بحرین)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 14:10:4
37 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 18:43:49
94 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 18:25:22
15 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 17:49:0
30 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 17:29:52
11 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 17:15:0
10 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:58:5
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/عراق - ویتنام)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 15:48:0
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/عراق - ویتنام)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:53:0
7 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:30:0
10 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 20:40:56
149 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 20:28:5
6 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/هنگ کنگ - فلسط
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 19:23:5
3 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/هنگ کنگ - فلسط
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 18:24:19
5 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 17:53:23
18 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 17:0:48
39 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوریه -هند)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 15:53:5
3 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/سوریه -هند)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 14:31:8
28 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 21:33:11
46 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 20:37:13
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/قطر - چین)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 19:23:5
3 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/قطر - چین)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 18:23:0
7 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:46:56
23 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:26:16
12 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:0:0
20 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 0:0:0
65 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 23:1:7
58 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/قرقیزستان - عر
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 21:53:59
1 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/قرقیزستان - عر
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:55:0
5 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:33:27
9 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:20:50
7 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 19:58:5
15 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/عمان - تایلند)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 18:53:59
2 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 17:55:11
4 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 17:0:54
31 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 23:2:33
57 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 20:0:0
47 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/بحرین - مالزی)
شنبه 30 دی 1402 - 19:3:0
49 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 30 دی 1402 - 19:2:35
0 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/بحرین - مالزی)
شنبه 30 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 0:0:0
65 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ویتنام - اندون
جمعه 29 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ویتنام - اندون
جمعه 29 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/هند - ازبکستان
پنج شنبه 28 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/هند - ازبکستان
پنج شنبه 28 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/تاجیکستان - قط
چهار شنبه 27 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/تاجیکستان - قط
چهار شنبه 27 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/لبنان - چین)
چهار شنبه 27 دی 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/لبنان - چین)
چهار شنبه 27 دی 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/تایلند - قرقیز
سه شنبه 26 دی 1402 - 19:3:0
26 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/تایلند - قرقیز
سه شنبه 26 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/مالزی - اردن)
دو شنبه 25 دی 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/مالزی - اردن)
دو شنبه 25 دی 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/اندونزی - عراق
دو شنبه 25 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/اندونزی - عراق
دو شنبه 25 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ امارات - هنگ
یک شنبه 24 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ امارات - هنگ
یک شنبه 24 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ چین - تاجیکست
شنبه 23 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ چین - تاجیکست
شنبه 23 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ استرالیا - هن
شنبه 23 دی 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ استرالیا - هن
شنبه 23 دی 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 22 دی 1402 - 17:39:39
118 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها