مشاهده خبر

پنج شنبه 9 مرداد 1399
فوتبال لیگ اروپا 2020 - 2019

فوتبال لیگ اروپا

0

پنجشنبه 8 اسفند
اسپانیول 3 – ولورهمپتون 2
باشاک شهیر 3 - اسپورتینگ لیسبون  1 
آژاکس آمستردام 2 – ختافه  1 
پورتو 1 – بایرلورکوزن 3
سلتیک 1 – کپنهاگن 3 
 بازل 1 – آپوئل 0
سویا 0 – کلوژ  0
آرسنال 1 – المپیاکو  2 
لاسک 2 – آلکمار 0
منچستریونایتد  5 - کلوب بروخه  0
اینتر 2 – لودوگورتس  1
بنفیکا 3 – شاختاردونتسک  3
مالمو 0 – ولفسبورگ 3
خنت 1 – رم 1

جمعه 9 اسفند 
سالزبورگ 2 - اینتراخت فرانکفورت  2  / در مجموع فرانکفورت 6 - 3 صعود کرد

 

 هفته ششم 

پنجشنبه 21 آذر 

 آپوئل نیکوزیا قبرس 1 – سویا اسپانیا 0

قره باغ جمهوری آذربایجان 1 – دودلانژ لوکزامبورگ 1

کپنهاگن دانمارک 0 – مالمو سوئد 1

دیناموکیف اوکراین 1 – لوگانو سوئیس 1

بازل سوئیس 2 - ترابوزان ترکیه 0

ختافه اسپانیا 3 – کراسنودار روسیه 0

لاسک اتریش 3 – اسپورتینگ پرتغال 0

آیندهوون هلند 1 – روزنبرگ نروژ 1

کلوژ رومانی 2 – سلتیک اسکاتلند 0

رن فرانسه 2 – لاتسیو ایتالیا 0

استاندارد لیژ 2 – آرسنال انگلیس 2

فرانکفورت آلمان 2 - ویتوریا گیمارش پرتغال 3

گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1 - یانگ بویز سوئیس 1 

پورتو پرتغال 3 – فاینورد هلند 2 

اسپانیول اسپانیا 0 – زسکامسکو روسیه 1 

لودوگورتس بلغارستان 1 - فرانس واروش مجارستان 1 

وولفسبورگ آلمان 1 - سنت اتین فرانسه 0 

خنت بلژیک 2 – الکساندریا اوکراین 1 

مونشن گلادباخ آلمان 1 - باشاک شهیر ترکیه 2 

رم ایتالیا 2 – ولفسبرگ اتریش 2 

ولورهمپتون  انگلیس 4 – بشیکتاش ترکیه 0 

اسلوان براتیسلاوا اسلواکی 2 – براگا پرتغال 4 

منچستریونایتد انگلیس 4 – آلکمار هلند 0 

پارتیزان بلگراد صربستان 4 – آستانه قزاقستان 1 


هفته پنجم 

پنجشنبه 7 آذر

ویتوریا گیمارش 1 - استاندارد لیژ 1

دودلانژ لوکزامبورگ 0 - آپوئل نیکوزیا قبرس 2

سویا اسپانیا 2 - قره باغ جمهوری آذربایجان 0

لوگانوسوئیس 0 - کپنهاگن دانمارک 1

مالمو سوئد 4 - دیناموکیف اوکراین 3

کراسنودارروسیه 1 - بازل سوئیس 0

ترابوزان ترکیه 0 - ختافه اسپانیا 1

روزنبرگ نروژ 1 - لاسک اتریش 2

اسپورتینگ پرتغال 4 - آیندهوون هلند 0

لاتسیو ایتالیا 1 - کلوژ رومانی 0

سلتیک اسکاتلند 3 - رن فرانسه 1

آرسنال انگلیس 1 - فرانکفورت آلمان 2

فاینورد هلند 2 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 2

یانگ بویزسوئیس 1 - پورتو پرتغال 2

فرانس واروش مجارستان 2 - اسپانیول اسپانیا 2

زسکا مسکوروسیه 1 - لودگورتس بلغارستان 1

اُلکساندریا اوکراین 0 - وولفسبورگ آلمان 1

سنت اتین فرانسه 0 - خنت بلژیک 0

وولفسبِرگ اتریش 0 - مونشن گلادباخ آلمان 1

باشاک شهیرترکیه 0 - رم ایتالیا 3

براگا پرتغال 3 - ولورهمپتون انگلیس 3

بشیکتاش ترکیه 2 - براتیسلاوا اسلواکی 1

آستانا قزاقستان 2 - منچستریونایتد انگلیس 1

آلکمار هلند 2 - پارتیزان بلگراد صربستان 2

 

 

هفته چهارم 

چهارشنبه 15 آبان

ویتوریا گیمارش پرتغال 1 - آرسنال انگلیس  1 

 

پنجشنبه 16 آبان

استاندارد لیژ بلژیک 2 – فرانکفورت آلمان 1
مونشن گلادباخ آلمان 2 - رم ایتالیا 1
وولفسبِرگ اتریش 0 - باشاک شهیرترکیه 3 
آپوئل نیکوزیا قبرس 2 - قره باغ جمهوری آذربایجان 1
گلاسکو رنجرز اسکاتلند 2 - پورتو پرتغال 0
فاینورد هلند 1 - یانگ بویزسوئیس 1
اسپانیول اسپانیا 6 - لودگورتس بلغارستان 0
فرانس واروش مجارستان 0 - زسکا مسکوروسیه 0
اُلکساندریا اوکراین 2 - سنت اتین فرانسه 2
وولفسبورگ آلمان 1 - خِنت بلژیک 3
ولورهمپتون انگلیس1 - براتیسلاوا اسلواکی 0
براگا پرتغال 3 - بشیکتاش ترکیه 1
منچستریونایتد انگلیس - پارتیزان بلگراد صربستان
آستانه قزاقستان 0 - آلکمار هلند 5
کپنهاگن دانمارک 1 - دیناموکیف اوکراین 1
دودلانژلوکزامبورگ 2 - سویا اسپانیا 5
لوگانو سوئیس 0 - مالمو سوئد 0
بازل سوئیس 2 - ختافه اسپانیا 1
کراسنودارروسیه 3 - ترابوزان ترکیه 1
لاسک اتریش 4 - آیندهوون هلند 1
روزنبرگ نروژ 0 - اسپورتینگ پرتغال 2
کلوژ رومانی 1 - رن فرانسه 0
لاتسیو ایتالیا 1 - سلتیک اسکاتلند 2

 

هفته سوم 

پنجشنبه 2 آبان

رم ایتالیا 1 -  مونشن گلادباخ آلمان 1

باشاک شهیرترکیه 1 -  وولفسبِرگ اتریش 0

قره باغ جمهوری آذربایجان 2 -  آپوئل نیکوزیا قبرس 2

پورتو پرتغال 1 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1

یانگ بویزسوئیس 2 - فاینورد هلند 0

لودگورتس بلغارستان 0 - اسپانیول اسپانیا 1

زسکا مسکوروسیه 0 - فرانس واروش مجارستان 1

 سنت اتین فرانسه  1 -  اُلکساندریا اوکراین 1

  خِنت بلژیک  2 – وولفسبورگ آلمان 2

 براتیسلاوا اسلواکی 1 - ولورهمپتون انگلیس 2

 بشیکتاش ترکیه 1 - براگا پرتغال 2

 پارتیزان بلگراد صربستان 0 -  منچستریونایتد انگلیس 1

 آلکمار هلند 6 - آستانه قزاقستان 0

 دیناموکیف اوکراین 1 -  کپنهاگن دانمارک 1

 سویا اسپانیا 3 – دودلانژلوکزامبورگ  0

  مالمو سوئد 2 – لوگانوسوئیس 1

 ختافه اسپانیا 0 –  بازل سوئیس 1

 ترابوزان ترکیه 0 – کراسنودارروسیه 2

 آیندهوون هلند 0 – لاسک اتریش 0

 اسپورتینگ پرتغال 1 – روزنبرگ نروژ 0

 رن فرانسه 0 – کلوژ رومانی 1

 سلتیک اسکاتلند 2 –  لاتسیو ایتالیا 1

 فرانکفورت آلمان 2 – استاندارد لیژ بلژیک 1

 آرسنال انگلیس 3 – ویتوریا گیمارش پرتغال 2

 

هفته دوم 

پنجشنبه 11 مهر

آلکمار هلند 0 - منچستریونایتد انگلیس 0
دودلانژلوکزامبورگ 1 - قره باغ جمهوری آذربایجان 4
سویا اسپانیا 1 - آپوئل نیکوزیا قبرس 0
لوگانوسوئیس 0 - دیناموکیف اوکراین 0
مالمو سوئد 1 - کپنهاگن دانمارک 1
ویتوریا گیمارش پرتغال 0 - فرانکفورت آلمان 1
کراسنودارروسیه 1 - ختافه اسپانیا 2
ترابوزان ترکیه 2 - بازل سوئیس 2
اسپورتینگ پرتغال 2 - لاسک اتریش 1
روزنبرگ نروژ 1 - آیندهوون هلند 4
لاتسیو ایتالیا 2 - رن فرانسه 1
سلتیک اسکاتلند 2 - کلوژ رومانی 0
آرسنال انگلیس 4 - استاندارد لیژ بلژیک 0
یانگ بویزسوئیس 2 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1
فاینورد هلند 2 - پورتو پرتغال 0
زسکا مسکوروسیه 0 - اسپانیول اسپانیا 2
فرانس واروش مجارستان 0 – لودگورتس بلغارستان 3
سنت اتین فرانسه 1 - وولفسبورگ آلمان 1
اُلکساندریا اوکراین 1- خنت بلژیک 1
وولفسبِرگ اتریش 1 - رم ایتالیا 1
باشاک شهیرترکیه 1 - مونشن گلادباخ آلمان 1
بشیکتاش ترکیه 0 - ولورهمپتون انگلیس 1
براگا پرتغال 2 - براتیسلاوا اسلواکی 2
آستانه قزاقستان 1 - پارتیزان بلگراد صربستان 2 

 

هفته نخست 

پنجشنبه 28 شهریور 

آپوئل نیکوزیا قبرس 3 - دودلانژلوکزامبورگ 4

قره باغ جمهوری آذربایجان 0 – سویا اسپانیا 3

کپنهاگن دانمارک 1 – لوگانوسوئیس 0

دیناموکیف  اوکراین 1 – مالمو سوئد 0

بازل سوئیس 5 – کراسنودارروسیه 0

ختافه اسپانیا  1 – ترابوزان ترکیه 0

لاسک اتریش 1 – روزنبرگ نروژ 0

آیندهوون هلند 3 – اسپورتینگ پرتغال 2

کلوژ رومانی 2 – لاتسیو ایتالیا 1

رن فرانسه 1 – سلتیک اسکاتلند 1

استاندارد لیژ 2 – ویتوریا گیمارش 0

فرانکفورت آلمان 0 – آرسنال انگلیس 3

گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1 – فاینورد هلند 0

پورتو پرتغال 2 – یانگ بویزسوئیس 1

اسپانیول اسپانیا 1 – فرانس واروش مجارستان 1

لودگورتس بلغارستان 5 – زسکا مسکوروسیه 1

وولفسبورگ آلمان 3 – اُلکساندریا اوکراین 1

خنت بلژیک 3 – سنت اتین فرانسه 2

مونشن گلادباخ آلمان 0 – وولفسبِرگ اتریش 4

رم ایتالیا 4 – باشاک شهیرترکیه 0

ولورهمپتون انگلیس 0 – براگا پرتغال 1

براتیسلاوا اسلواکی 4 – بشیکتاش ترکیه 2

منچستریونایتد انگلیس 1 – آستانا قزاقستان 0

پارتیزان بلگراد صربستان 2 – آلکمار هلند 2  

لینک سایت مسابقات 

برچسب ها :

آخرین اخبار

برنامه «همه فن حریف» درپی کشف استعدادهای کشتی ساخت برنامه استعدادیابی برای کُشتی اطلاع از زمان پخش برنامه های شبکه ورزش تلوبیون برنامه پخش زنده والیبال لیگ ملت ها 2022 کانال اینترنتی شبکه ورزش در تلوبیون آغاز به کار می‌کند انتخاب بهترین‌های سال ورزش ایران از شبکه ورزش سیما جایگاه ویژه در شبکه ورزش سیما مستند جدید شبکه ورزش آغاز ویژه‌ برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ ماجدی: به عملکرد خودم نمره ۱۵ می‌دهم اعلام اسامی نامزدهای نهایی برترین‌های قرن ورزش ایران معتضدی : سعی کردیم که یک مرجعیت خبری و رویدادی را در شبکه ورزش داشته باشیم شبکه ورزش با رونمایی از هویت بصری جدید خود در روز عید نیمه شعبان، با ظاهر گرافیکی متفاوتی به استقبال عید نوروز و سال نو می‌رود حضور گرم در «دهکده المپیک» سرد اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه ورزش سیما برای فوتبال ایران فراتر از معجزه رخ داد/ ما از دل سختی‌ها بیرون آمدیم برنامه 2020 تنها برنامه تخصصی فوتسال و فوتبال ساحلی سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و مادر بر تمامی بانوان ایرانی مبارک نتیجه قرعه کشی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پخش زنده ۲۰ رویداد ورزشی از شبکه ورزش؛ از پخش مسابقات جام حذفی تا مراسم قرعه کشی THE BEST پخش زنده مسابقات هندبال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش زنده فوتسال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش مسابقات تنیس استرالیا از شبکه ورزش سیما پوربخش برنده بهترین فیلم جشنواره ایرلند لوح افتخار جشنواره عمار به شبکه ورزش رسید مشکات الزهرا صاحب جذاب‌ترین رکورد توسعه همگانی ورزش کبدی در اقصی نقاط کشور نقش کلیدی خرد جمعی در تصمیمات آتی فدراسیون تکواندو دور یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال قرعه کشی شد بسکتبال لیگ حرفه ای تمهید جدید شبکه ورزش برای اعلام نتایج مسابقات ورزشی ضرورت آغاز فعالیت در رشته فرمول یک از سنین پایین چهار برنامه شبکه ورزش سیما در بین برنامه های پرمخاطب صداوسیما حضور عوامل «ویدیو چک» در 162 قرعه کشی جدید لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد تشریح مولفه های کسب یک کرسی بین المللی ورزشی پخش زنده والیبال باشگاه های جهان از شبکه ورزش سیما برنامه هجدهم آذر " کوه گشت" پخش زنده مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما امکان تصدی حداکثر 3 دوره ریاست یک فدراسیون برای هر فرد فوتبال لیگ برتر انگلیس برنامه یازدهم «کوه‌گشت» تقدیر از شبکه ورزش سیما بابت پوشش ویژه المپیک و پارالمپیک توکیو بخش‌های مختلف برنامه چهارم آذر " کوه گشت " پخش مسابقات ناشنوایان قهرمانی جهان با رابط نایب قهرمانی ایران در کشتی آزاد نظامیان جهان معرفی بخش‌های مختلف برنامه امروز کوه گشت الزامات انعقاد یک قرارداد ورزشی و آسیب شناسی آن بخش‌های مختلف برنامه بیستم آبان کوه گشت نصیرزاده: سرمربی آینده تیم تراکتور خارجی و از اروپا است

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها