مشاهده خبر

سه شنبه 12 آذر 1398
فرمول یک قهرمانی جهان 2019

فرمول یک قهرمانی جهان

0

نتایج مسابقات فرمول یک جهان در سال 2019 

مرحله بیست و یکم و پایانی رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 10 آذر در ابوظبی امارات برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس ، مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول و شارل لکلرک از موناکو به عنوان اول تا سوم دست یافتند . در رده بندی کلی لوییس همیلتون با 413 امتیاز قهرمان شد ، والتری بوتاس با 236 ، مکس ورستاپن با 278 و لکلرک  با 264 امتیاز دوم تا چهارم شدند . در رده بندی کلی تیمی مرسدس با 739 امتیاز در رده نخست جای گرفت ، فراری با 504 ، ردبول با 417 و مک لارن با 145 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند. 

مرحله بیستم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 26 آبان در برزیل برگزار شد و مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول به عنوان نخست رسید ، پیر گزلی هلندی از تیم ردبول و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس دوم و سوم شدند .

مرحله نوزدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 12 آبان در آمریکا برگزار شد و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس به عنوان قهرمانی رسید و لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس و مکس ورشتپن هلندی از تیم ردبول به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله هجدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 5 آبان در مکزیک  برگزار شد و  لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس به عنوان نخست دست یافت و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری و والتری بوتاس  فنلاندی از تیم  مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله  هفدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 21  مهر در ژاپن برگزار شد و  والتری بوتاس راننده 30 ساله فنلاندی تیم مرسدس بنز با کسب زمان 1ساعت و 21 دقیقه و 46 ثانیه و 755 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. سباستین فتل آلمانی از تیم فراری و همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله شانزدهم رقابت های فرمول یک جهان یکشنبه 7 مهر در سوچی روسیه برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس به عنوان قهرمانی رسید و والتری بوتاس فنلاندی از مرسدس و شارل لکلرک اهل موناکو از تیم فراری دوم و سوم شدند.

 

مرحله پانزدهم رقابت های فرمول یک جهان یکشنبه 31 شهریور در سنگاپور برگزار شد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری قهرمان شد و شارل لکلرک ، مکس ورشتپن  و لوییس همیلتون دوم تا چهارم شدند.

 

مرحله چهاردهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 17 شهریور در ایتالیا برگزار شد . در این رقابت ها شارل لکلرک اهل موناکو از تیم فراری به مقام نخست رسید ،والتری بوتاس فنلاندی و لوییس همیلتون انگلیسی هر دو از تیم مرسدس و به عنوان های دوم و سوم دست یافتند.

 

مرحله سیزدهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 10 شهریور در بلژیک برگزار شد . در این رقابت ها  شارل لکرک اهل موناکو از تیم فراری به مقام نخست رسید ، لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس  و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس به عنوان دوم و سوم دست یافتند. 

 

مرحله دوازدهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 13 مرداد در مجارستان برگزار شد . در این رقابت ها لوییس همیلتون انگلیسی و تیم مرسدس با کسب زمان 1 ساعت و 35 دقیقه و 3 ثانیه و 796 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی رسید و  توانست عنوان نهمی خود در مرحله قبل را جبران کند. مکس ورستاپن  هلندی از تیم ردبول و سباستین فتل از آلمان و تیم فراری در جایگاه دوم و سوم این رقابت ها ایستادند.

 

مرحله یازدهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 6 مرداد در آلمان برگزار شد و در رقابت هایی که به دلیل بارش باران همراه حوادث عجیب بود مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول با زمان 1 ساعت و 44 دقیقه و 31 ثانیه و 275 هزارم ثانیه به عنوان نخست دست یافت و سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری و دانیل کویات روسی از تیم هوندا به عنوان سوم رسید.

 

مرحله دهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 23 تیر در انگلیس برگزار شد و لوییس همیلتون در کشور خودش با کسب زمان 1:21:08:452 به عنوان قهرمانی رسید. والتری بوتاس راننده فنلاندی از تیم مرسدس دوم شد و شارل لکلرک اهل موناکو و از تیم فراری در مکان سوم جای گرفت.

 

مرحله نهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 9 تیر در اتریش برگزار شد و مکس ورستاپن از آلمان و تیم ردبول با کسب زمان 1:22:01:822 در جایگاه نخست جای گرفت. شارل لکلرک اهل موناکو و از تیم فراری در مکان دوم قرار گرفت و والتری بوتاس راننده فنلاندی از تیم مرسدس سوم شد.

 

مرحله هشتم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 2 تیر در فرانسه برگزار شد و لوییس همیلتون با زمان 1 ساعت و 24 دقیقه و 31 ثانیه و 198 هزارم ثانیه قهرمان شد و والتری بوتاس فنلاندی و شارل لکرک اهل موناکو فرانسه به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

 

هفتمین مرحله مسابقات فرمول یک جهان یکشنبه 19 خرداد در کانادا برگزار شد و لوییس همیلتون با زمان 1 ساعت و 29 دقیقه و 7 ثانیه و 84 هزارم ثانیه قهرمان شد و سباستین فتل و شارل لکلرک دوم و سوم شدند .

 

ششمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 5 خرداد در موناکو فرانسه برگزار شد و لوئیس همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس با زمان 1:43:28:437 قهرمان شد و سباستین فتل از فراری، والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس و مکس ورستاپن از ردبول در رده‌های بعدی ایستادند.

 

پنجمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 22 اردیبهشت در اسپانیا برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 35 دقیقه و 50 ثانیه و 443 هزارم ثانیه قهرمان شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس و مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول دوم و سوم شدند.

 

چهارمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 8 اردیبهشت در باکو آذربایجان برگزار شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 31 دقیقه و 52 ثانیه و 942 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری دوم و سوم شدند.

 

سومین مرحله فرمول یک 2019 جهان ( هزارمین دوره فرمول یک جهان ) یکشنبه 25 فروردین در شانگهای چین برگزار شد و لوییس همیلتون راننده انگلیسی مرسدس با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 6 ثانیه و 350 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

 

دومین مرحله فرمول یک 2019 در بحرین

لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 34 دقیقه و 21 ثانیه و 295 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی رسید ، والتری بوتاس فنلاندی هم تیمی همیلتون و شارل لکلرک راننده اهل موناکو تیم فراری به عنوان های دوم و سوم دست یافتند .

 

نخستین مرحله فرمول یک 2019 در ملبورن استرالیا

والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 25 دقیقه و 27 ثانیه و 325 هزام ثانیه به مقام نخست رسید و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 25 دقیقه و 48 ثانیه و 211 هزارم ثانیه و مکس ورستاپن هلندی از تیم رد بول به عنوان دوم و سوم دست یافتند سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری در رده چهارم قرار گرفت.

برچسب ها :

آخرین اخبار

فصل دوم برنامه همه فن حریف به زودی در جدول پخش شبکه ورزش سیما دوگزارشگر و یک رویداد اقدام تازه شبکه ورزش سیما برای جذب مخاطب استودیو مجازی به قاب تلویزیون آمد شبکه ورزش همراه لحظه لحظه فرزندان ایران بازی های پاراآسیایی به طور رسمی از 30 مهر آغاز خواهد شد آخرین خبرها به همراه پخش زنده و تحلیل و کارشناسی بازی های آسیایی هانگژو از شبکه ورزش با برنامه " دهکده آسیایی " اسنوبردسواری «رام نشده» در شبکه ورزش قدردانی از شبکه ورزش سیما شبکه ورزش با ((بلگراد ۲۰۲۳ )) به استقبال رقابت های کشتی قهرمانی جهان می رود «راه و رسم منچستر یونایتد» در شبکه ورزش جدال با پولاد سرد در وزنه برداری قهرمانی جهان از قاب شبکه ورزش شبکه ورزش سیما ۲۷ رویداد بین المللی ورزش را در این پنج ماه به شکل زنده پوشش داده است پخش زنده تکواندو جایزه بزرگ پاریس از شبکه ورزش پخش زنده قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در شبکه ورزش ویژه برنامه جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۳ از دوم شهریور از شبکه ورزش سیما مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور نگاه ویژه شبکه ورزش سیما به تیم های ملی رده های سنی پخش زنده رقابت های هندبال نوجوانان قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما کادر فنی امروز با حضور هاکان دمیر در شبکه ورزش پخش زنده بازی های دانشجویان جهان از شبکه ورزش سیما کادرفنی امروز شبکه ورزش با دو سوژه داغ کارگاه آموزشی قوانین رسانه ای فوتبال در شبکه ورزش پخش زنده رقابت های فرمول یک مجارستان در قاب شبکه ورزش برنامه پخش زنده مرحله نهایی والیبال لیگ ملت ها از شبکه ورزش سرمربی تیم ملی والیبال جوانان میهمان شبکه ورزش چهار فینال جذاب در یک روز از شبکه ورزش فینال تنیس ویمبلدون زنده از شبکه ورزش دو سوژه داغ ورزشی در برنامه امروز کادر فنی مستند بابی رابسون یکشنبه ۱۸ تیر از شبکه ورزش سیما مستند اندی ماری شنبه ۱۷ تیر از شبکه ورزش سیما پخش زنده لیگ  فوتبال آرژانتین از شبکه ورزش سیما برنامه فوتبال های خاطره انگیز در روزهای تابستان از شبکه ورزش مستند آندرس اینیستا در قاب شبکه ورزش پخش زنده مسابقات فرمول یک و موتوجی پی یکشنبه 28 خرداد در قاب شبکه ورزش فصل جدید برنامه فوتبال 120 اواخر مرداد از شبکه ورزش سیما پخش زنده ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها ۲۰۲۳ از شبکه ورزش سیما مستند آنکلا پخش زنده مسابقات تکواندو قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما مستند دیوید بکام از شبکه ورزش سیما سجادی: هیات مدیره‌ سرخابی‌ها نیمه خرداد مشخص می‌شوند رونمایی از کاپ جام جهانی بسکتبال در شبکه ورزش سیما رکورد پخش زنده مسابقات جهانی در شبکه ورزش سیما موتور ویدیو چک شبکه ورزش دوباره روشن شد پخش زنده های جذاب و متنوع از قاب شبکه ورزش پخش زنده دیدار نهایی فوتسال لیگ قهرمانان اروپا از شبکه ورزش پخش مستقیم مبارزات نمایندگان ایران در رقابت های بوکس قهرمانی جهان آنچه شما خواسته اید و میان برنامه توی دروازه دکتر سجادی : ایرانِ عزیز در طول تاریخِ پرافتخارِ خود، همواره عرصه‌ ظهور الگوهای ناب انسانی و مهد پهلوانان و قهرمانانی بوده است حضور ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی پیام‌رسان جوانمردی و بزرگ‌منشی ایرانیان به دنیاست معرفی برترین های ایران در جشنواره قهرمان ملی ایران برگزار شد

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها