مشاهده خبر

سه شنبه 12 آذر 1398
فرمول یک قهرمانی جهان 2019

فرمول یک قهرمانی جهان

0

نتایج مسابقات فرمول یک جهان در سال 2019 

مرحله بیست و یکم و پایانی رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 10 آذر در ابوظبی امارات برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس ، مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول و شارل لکلرک از موناکو به عنوان اول تا سوم دست یافتند . در رده بندی کلی لوییس همیلتون با 413 امتیاز قهرمان شد ، والتری بوتاس با 236 ، مکس ورستاپن با 278 و لکلرک  با 264 امتیاز دوم تا چهارم شدند . در رده بندی کلی تیمی مرسدس با 739 امتیاز در رده نخست جای گرفت ، فراری با 504 ، ردبول با 417 و مک لارن با 145 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند. 

مرحله بیستم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 26 آبان در برزیل برگزار شد و مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول به عنوان نخست رسید ، پیر گزلی هلندی از تیم ردبول و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس دوم و سوم شدند .

مرحله نوزدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 12 آبان در آمریکا برگزار شد و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس به عنوان قهرمانی رسید و لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس و مکس ورشتپن هلندی از تیم ردبول به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله هجدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 5 آبان در مکزیک  برگزار شد و  لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس به عنوان نخست دست یافت و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری و والتری بوتاس  فنلاندی از تیم  مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله  هفدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 21  مهر در ژاپن برگزار شد و  والتری بوتاس راننده 30 ساله فنلاندی تیم مرسدس بنز با کسب زمان 1ساعت و 21 دقیقه و 46 ثانیه و 755 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. سباستین فتل آلمانی از تیم فراری و همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله شانزدهم رقابت های فرمول یک جهان یکشنبه 7 مهر در سوچی روسیه برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس به عنوان قهرمانی رسید و والتری بوتاس فنلاندی از مرسدس و شارل لکلرک اهل موناکو از تیم فراری دوم و سوم شدند.

 

مرحله پانزدهم رقابت های فرمول یک جهان یکشنبه 31 شهریور در سنگاپور برگزار شد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری قهرمان شد و شارل لکلرک ، مکس ورشتپن  و لوییس همیلتون دوم تا چهارم شدند.

 

مرحله چهاردهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 17 شهریور در ایتالیا برگزار شد . در این رقابت ها شارل لکلرک اهل موناکو از تیم فراری به مقام نخست رسید ،والتری بوتاس فنلاندی و لوییس همیلتون انگلیسی هر دو از تیم مرسدس و به عنوان های دوم و سوم دست یافتند.

 

مرحله سیزدهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 10 شهریور در بلژیک برگزار شد . در این رقابت ها  شارل لکرک اهل موناکو از تیم فراری به مقام نخست رسید ، لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس  و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس به عنوان دوم و سوم دست یافتند. 

 

مرحله دوازدهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 13 مرداد در مجارستان برگزار شد . در این رقابت ها لوییس همیلتون انگلیسی و تیم مرسدس با کسب زمان 1 ساعت و 35 دقیقه و 3 ثانیه و 796 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی رسید و  توانست عنوان نهمی خود در مرحله قبل را جبران کند. مکس ورستاپن  هلندی از تیم ردبول و سباستین فتل از آلمان و تیم فراری در جایگاه دوم و سوم این رقابت ها ایستادند.

 

مرحله یازدهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 6 مرداد در آلمان برگزار شد و در رقابت هایی که به دلیل بارش باران همراه حوادث عجیب بود مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول با زمان 1 ساعت و 44 دقیقه و 31 ثانیه و 275 هزارم ثانیه به عنوان نخست دست یافت و سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری و دانیل کویات روسی از تیم هوندا به عنوان سوم رسید.

 

مرحله دهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 23 تیر در انگلیس برگزار شد و لوییس همیلتون در کشور خودش با کسب زمان 1:21:08:452 به عنوان قهرمانی رسید. والتری بوتاس راننده فنلاندی از تیم مرسدس دوم شد و شارل لکلرک اهل موناکو و از تیم فراری در مکان سوم جای گرفت.

 

مرحله نهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 9 تیر در اتریش برگزار شد و مکس ورستاپن از آلمان و تیم ردبول با کسب زمان 1:22:01:822 در جایگاه نخست جای گرفت. شارل لکلرک اهل موناکو و از تیم فراری در مکان دوم قرار گرفت و والتری بوتاس راننده فنلاندی از تیم مرسدس سوم شد.

 

مرحله هشتم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 2 تیر در فرانسه برگزار شد و لوییس همیلتون با زمان 1 ساعت و 24 دقیقه و 31 ثانیه و 198 هزارم ثانیه قهرمان شد و والتری بوتاس فنلاندی و شارل لکرک اهل موناکو فرانسه به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

 

هفتمین مرحله مسابقات فرمول یک جهان یکشنبه 19 خرداد در کانادا برگزار شد و لوییس همیلتون با زمان 1 ساعت و 29 دقیقه و 7 ثانیه و 84 هزارم ثانیه قهرمان شد و سباستین فتل و شارل لکلرک دوم و سوم شدند .

 

ششمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 5 خرداد در موناکو فرانسه برگزار شد و لوئیس همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس با زمان 1:43:28:437 قهرمان شد و سباستین فتل از فراری، والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس و مکس ورستاپن از ردبول در رده‌های بعدی ایستادند.

 

پنجمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 22 اردیبهشت در اسپانیا برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 35 دقیقه و 50 ثانیه و 443 هزارم ثانیه قهرمان شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس و مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول دوم و سوم شدند.

 

چهارمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 8 اردیبهشت در باکو آذربایجان برگزار شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 31 دقیقه و 52 ثانیه و 942 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری دوم و سوم شدند.

 

سومین مرحله فرمول یک 2019 جهان ( هزارمین دوره فرمول یک جهان ) یکشنبه 25 فروردین در شانگهای چین برگزار شد و لوییس همیلتون راننده انگلیسی مرسدس با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 6 ثانیه و 350 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

 

دومین مرحله فرمول یک 2019 در بحرین

لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 34 دقیقه و 21 ثانیه و 295 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی رسید ، والتری بوتاس فنلاندی هم تیمی همیلتون و شارل لکلرک راننده اهل موناکو تیم فراری به عنوان های دوم و سوم دست یافتند .

 

نخستین مرحله فرمول یک 2019 در ملبورن استرالیا

والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 25 دقیقه و 27 ثانیه و 325 هزام ثانیه به مقام نخست رسید و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 25 دقیقه و 48 ثانیه و 211 هزارم ثانیه و مکس ورستاپن هلندی از تیم رد بول به عنوان دوم و سوم دست یافتند سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری در رده چهارم قرار گرفت.

برچسب ها :

آخرین اخبار

مهلت ثبت آرا برنامه قهرمان ایران تا 13 فروردین (( فرصت برای انتخاب برترین های ورزش ایران در سال ۱۴۰۱ تا سیزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲)) تقدیر و تشکر رییس فدراسیون والیبال از شبکه ورزش سیما اسامی نامزدها و کدهای برنامه قهرمان ایران قهرمان ایران انتخاب برترین های ورزش های ایران اخبار ورزشی«دست اول» در شبکه ورزش جام پرچم را از قاب شبکه ورزش سیما ببینید یک رقابت داغ و هیجان انگیز در مسابقه «پیش‌بینی لیگ برتر با شب‌های فوتبالی» در پیام‌رسان «بله» این برنامه ورزشی به فوتبال کاری ندارد حضور پرشور ورزشکاران در راهپیمایی ۲۲ بهمن شبکه ورزش همراه ورزش دانش آموزی در روز 22 بهمن ماه؛ سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شبکه ورزش سیما همراه باشید اهدای بازوبند پهلوانی هم زمان با ولادت حضرت علی (ع) برترین های ورزش ایران در سال 1401 ویژه برنامه شبکه ورزش برای پوشش مسابقات هندبال قهرمانی جهان پخش زنده مسابقات نیمه نهایی ،رده بندی و نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی از شبکه ورزش سیما برنامه جام جهانی قطر جزییات ویژه برنامه‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در شبکه ورزش اعلام شد اخبار «دست اول» جام جهانی در شبکه ورزش گفتگو با تهیه کننده جام 22 خبرهای جام جهانی 2022 قطر در بسته ویژه زیرنویس شبکه ورزش سیما رسانه ملی یار دوازدهم تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ برنامه «همه فن حریف» درپی کشف استعدادهای کشتی ساخت برنامه استعدادیابی برای کُشتی اطلاع از زمان پخش برنامه های شبکه ورزش تلوبیون برنامه پخش زنده والیبال لیگ ملت ها 2022 کانال اینترنتی شبکه ورزش در تلوبیون آغاز به کار می‌کند انتخاب بهترین‌های سال ورزش ایران از شبکه ورزش سیما جایگاه ویژه در شبکه ورزش سیما مستند جدید شبکه ورزش آغاز ویژه‌ برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ ماجدی: به عملکرد خودم نمره ۱۵ می‌دهم اعلام اسامی نامزدهای نهایی برترین‌های قرن ورزش ایران معتضدی : سعی کردیم که یک مرجعیت خبری و رویدادی را در شبکه ورزش داشته باشیم شبکه ورزش با رونمایی از هویت بصری جدید خود در روز عید نیمه شعبان، با ظاهر گرافیکی متفاوتی به استقبال عید نوروز و سال نو می‌رود حضور گرم در «دهکده المپیک» سرد اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه ورزش سیما برای فوتبال ایران فراتر از معجزه رخ داد/ ما از دل سختی‌ها بیرون آمدیم برنامه 2020 تنها برنامه تخصصی فوتسال و فوتبال ساحلی سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و مادر بر تمامی بانوان ایرانی مبارک نتیجه قرعه کشی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پخش زنده ۲۰ رویداد ورزشی از شبکه ورزش؛ از پخش مسابقات جام حذفی تا مراسم قرعه کشی THE BEST پخش زنده مسابقات هندبال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش زنده فوتسال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش مسابقات تنیس استرالیا از شبکه ورزش سیما پوربخش برنده بهترین فیلم جشنواره ایرلند لوح افتخار جشنواره عمار به شبکه ورزش رسید مشکات الزهرا صاحب جذاب‌ترین رکورد توسعه همگانی ورزش کبدی در اقصی نقاط کشور

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها