گفتگو با سرمربی تیم اسحله سابر جوانان ایران

حمیدرضا شیر سرمربی تیم سابر جوانان در گفتگو با شبکه ورزش سیما : از نتیجه بازی با اسپانیا راضی نیستم ولی از عملکرد آنها رضایت دارم و علت اصلی که تیم ما نتیجه را به اسپانیا واگذارکرد را عملکرد نامناسب داور می دانم
یک شنبه 3 آذر 1398

ادامه...

<< < 1 2 3 > >>