هشدار حفره‌های برفی در بهار

بیت اله سیرائی معلم بازنشسته و مربی پیشکسوت کوه نوردی در برنامه کوه گشت درخصوص خطرات حفره‌های برفی در بهار به کوه نوردان هشدار داد.
پنج شنبه 16 اردیبهشت 1400

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>