مجلس به فردی که دلسوخته ورزش نباشد ، اعتماد نمی کند

محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی بر ندادن رای اعتماد مجلس به فردی که دلسوخته ورزش نباشد ، تاکید کرد و گفت : انتخاب وزیر ورزش دولت آینده براساس شاخص های مدنظر جامعه ورزش کشور صورت خواهد پذیرفت.
پنج شنبه 20 خرداد 1400

ادامه...

<< < ... 6 7 8 9 > >>