مشاهده خبر

چهار شنبه 27 آذر 1398

فوتبال لیگ دسته یک ایران

0

هفته هفدهم
پنجشنبه ۲۱ آذر
  
بادران تهران 0 - مس رفسنجان 2
فجر سپاسی شیراز 3 - سپیدرود رشت 0
نود ارومیه 1 - استقلال خوزستان 0
گل ریحان البرز 1 - نیروی زمینی تهران 0
مس کرمان - شهرداری تبریز ، لغو شد
داماش گیلان 0 - آلومینیوم اراک 0
خوشه طلایی ساوه 1 - سرخپوشان  پاکدشت 0
آرمان گهرسیرجان 2 - رایکا بابل 1
ملوان بندرانزلی 1 - قشقایی شیراز 1

 

هفته شانزدهم
جمعه ۱۵ آذر  

رایکا بابل 0 - ملوان بندرانزلی 1
قشقایی شیراز 1 - داماش گیلان 0
آلومینیوم اراک 0 - مس کرمان 0
شهرداری تبریز 1 - گل ریحان البرز 1
نیروی زمینی تهران 1 - فجر سپاسی شیراز 0
مس رفسنجان 3 - نود ارومیه 1
سپیدرود رشت 1 - بادران تهران 3
سرخپوشان پاکدشت 1 - آرمان گهرسیرجان 1
استقلال خوزستان 4 - خوشه طلایی ساوه 1

 

هفته پانزدهم

جمعه ۸ آذر

داماش گیلانیان 2 - شهرداری تبریز 0


شنبه ۹ آذر

خوشه طلایی ساوه  2 - سپیدرود رشت 1

فجر سپاسی شیراز 2 - مس رفسنجان 1

گل ریحان البرز 0 - استقلال خوزستان  0

مس کرمان 2 - نیروی زمینی تهران 1

ملوان بندرانزلی 1 - آلومینیوم اراک  0

آرمان گهرسیرجان 1 - قشقایی شیراز 1

نود ارومیه 3 - بادران تهران  0

سرخپوشان پاکدشت 1 - رایکا بابل 1

 

هفته چهاردهم

شنبه ۲ آذر 

نیروی زمینی تهران 1 - داماش گیلانیان  0  

سپیدرود رشت 1 - مس کرمان  3

یکشنبه 3 آذر

بادران تهران 1- گل ریحان البرز 2   

چهارشنبه 27 آذر

شهرداری تبریز 1 - ملوان انزلی 1

مس رفسنجان 1 - خوشه طلایی ساوه 0

نود ارومیه 0 - فجر سپاسی شیراز 1

قشقایی شیراز 3 -  سرخپوشان  پاکدشت 1

آلومینیوم اراک 1 - رایکا بابل 0

استقلال خوزستان 0 - آرمان گهرسیرجان 0

 

هفته سیزدهم

جمعه ۲۴ آبان

گل ریحان البرز 1 - مس رفسنجان 1
داماش گیلانیان 2 - سپیدرود رشت 1
مس کرمان 1 - استقلال خوزستان 0
سرخپوشان پاکدشت 2 - شهرداری تبریز 0
رایکا بابل 3 - قشقایی شیراز 2
فجر سپاسی شیراز 1 - بادران تهران 1
خوشه طلایی ساوه 0 - نود ارومیه 1
 
شنبه ۲۵ آبان
ملوان بندرانزلی 3 - نیروی زمینی تهران  2
آرمان گهرسیرجان 1 - آلومینیوم اراک 1

 

هفته دوازدهم

شنبه ۱۸ آبان
نیروی زمینی تهران 1 - آرمان گهرسیرجان 0
یکشنبه ۱۹ آبان
مس رفسنجان 3 - ملوان بندرانزلی 0
فجر سپاسی شیراز 1 – داماش گیلانیان 1
نود ارومیه 1 - مس کرمان 1
سپیدرود رشت 1 - گل ریحان البرز 2
بادران تهران 1 - خوشه طلایی ساوه 0
شهرداری تبریز 0 - قشقایی شیراز 1
آلومینیوم اراک 2 - سرخپوشان پاکدشت 0
استقلال خوزستان 1 -رایکا بابل 1

 

هفته یازدهم

دوشنبه ۱۳ آبان

رایکا بابل 2 -  مس رفسنجان  0

داماش گیلانیان 1 - استقلال خوزستان  0

قشقایی شیراز 2 - آلومینیوم اراک  0

خوشه طلایی ساوه  0 - فجر سپاسی شیراز  0

آرمان گهرسیرجان 3 -  شهرداری تبریز 2

سرخپوشان  پاکدشت 1 - نیروی زمینی تهران 1

گل ریحان البرز 0 - نود ارومیه  0

مس کرمان  2 -  بادران تهران 1

سه شنبه ۱۴ آبان

ملوان بندرانزلی 2 - سپیدرود رشت  1

 

هفته دهم
چهارشنبه ۸ آبان  

بادران تهران 1 - ملوان بندرانزلی 0

خوشه طلایی ساوه 0 - داماش گیلانیان 0

مس رفسنجان 1 - مس کرمان 1

فجر سپاسی شیراز 0 - گل ریحان البرز 0

شهرداری تبریز 1 - آلومینیوم اراک 1

سپیدرود رشت 2 - قشقایی شیراز 1

نود ارومیه 1 - آرمان گهرسیرجان 0

نیروی زمینی تهران 1 - رایکا بابل 0

استقلال خوزستان 1 - سرخپوشان پاکدشت 1

 

هفته نهم

سه شنبه 30 مهر

آرمان گهرسیرجان 2 - سپیدرود رشت 1

چهارشنبه  1 آبان  
ملوان بندرانزلی 1 - استقلال خوزستان  2
گل ریحان البرز 2 - خوشه طلایی ساوه  1
مس کرمان 0 - فجر سپاسی شیراز 1

پنجشنبه ۲ آبان  

قشقایی شیراز 1 - نیروی زمینی تهران 1
رایکا بابل 1 - شهرداری تبریز 2
آلومینیوم اراک 2 - مس رفسنجان 2
سرخپوشان پاکدشت 0 - نود ارومیه 0
داماش گیلانیان 2 - بادران تهران 0

 

هفته هشتم

جمعه ۱۹ مهر 

خوشه طلایی ساوه  4 - آرمان گهرسیرجان  1

فجر سپاسی شیراز 2 - سرخپوشان پاکدشت  1

نود ارومیه  2 - ملوان بندرانزلی 0

مس رفسنجان 4 - داماش گیلانیان  0

گل ریحان البرز 1 - مس کرمان  1

سپیدرود رشت 0 – رایکا بابل  0

بادران تهران 0 - آلومینیوم اراک  1

استقلال خوزستان 1 - قشقایی شیراز 1

شنبه ۲۰ مهر 

نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری تبریز 0

 

هفته هفتم 

شنبه 13 مهر  

شهرداری تبریز 1 –  استقلال خوزستان  1

رایکا بابل 1 -  فجر سپاسی شیراز 1

داماش گیلانیان 0 - نود ارومیه  0

ملوان بندر انزلی 0 –  گل و ریحان البرز 1

قشقایی شیراز 0 –  بادران تهران  1

سرخپوشان پاکدشت 4 –  سپیدرود رشت  0

آلومینیوم اراک 1 –  نیروی زمینی تهران  2

مس کرمان 0 – خوشه طلایی ساوه  0 

آرمان گهر سیرجان 1 – مس رفسنجان  1 

 

هفته ششم 

شنبه 30 شهریور  

فجر سپاسی شیراز 0 - آرمان گهر سیرجان 0

نود ارومیه 1 - قشقایی شیراز 0

مس کرمان 3 - ملوان بندرانزلی 1

گل ریحان البرز 3 - داماش گیلان  0

مس رفسنجان  1 - شهرداری تبریز 0

بادران تهران  2  - سرخپوشان پاکدشت  2

خوشه طلایی ساوه  2 - رایکا بابل 1

سپیدرود رشت 0 - آلومینیوم اراک  0

استقلال خوزستان 3 - نیروی زمینی تهران  1

 

هفته پنجم

یکشنبه 24 شهریور

سرخپوشان پاکدشت 2 -  مس رفسنجان 3 

شهرداری تبریز 0 - سپیدرود رشت 2 

آلومینیوم اراک  1 - استقلال خوزستان 0 

داماش گیلان  0 -  مس کرمان 0 

رایکا بابل 1 - گل ریحان البرز 1 

ملوان بندرانزلی 2 - خوشه طلایی ساوه 3

قشقایی شیراز 0 -  فجر سپاسی شیراز 2 

نیروی زمینی تهران 1 - نود ارومیه 1 

آرمان گهرسیرجان 2 - بادران تهران  2 

 

هفته چهارم 

دوشنبه ۱۱ شهریور 

فجرسپاسی شیراز 4 - ملوان انزلی  0

مس رفسنجان 3 –  نیروی زمینی تهران 0

بادران تهران 3 –  شهرداری تبریز 0

خوشه طلایی ساوه  0 - آلومینیوم اراک 0

گل ریحان البرز 1 -  قشقایی شیراز 0

مس کرمان 2 –  سرخپوشان پاکدشت 4

نود ارومیه  1 –  رایکا بابل 0

سپیدرود رشت 3 -  استقلال خوزستان 2


سه شنبه ۱۲ شهریور 

داماش گیلانیان 1 – آرمان گهرسیرجان 0 

 

هفته سوم
سه شنبه ۵ شهریور

قشقایی شیراز1 - مس رفسنجان 2

نیروی زمینی تهران1 - سپیدرود رشت 2

ملوان بندرانزلی 1 - داماش گیلان 1

آرمان گهرسیرجان 2 - مس کرمان 2

سرخپوشان پاکدشت 0 - گل ریحان البرز0

شهرداری تبریز0 - خوشه طلایی ساوه 3

آلومینیوم اراک 1 - نود ارومیه 0

رایکا بابل 0 - بادران تهران 0

استقلال خوزستان 0 - فجر سپاسی شیراز 1

 


هفته دوم

پنجشنبه ۳۱ مرداد

نود ارومیه 1 – سپیدرود رشت 0

مس رفسنجان 1 – استقلال خوزستان 1

بادران تهران 2 – نیروی زمینی تهران 1

فجرسپاسی شیراز 3 - شهرداری تبریز 1

گل ریحان البرز 0 - آلومینیوم اراک 0

خوشه طلایی ساوه 1 - قشقایی شیراز 1

داماش گیلانیان 3 – سرخپوشان پاکدشت 0

ملوان انزلی 1 - آرمان گهرسیرجان 1

مس کرمان 1 – رایکا بابل 0

 


هفته اول

شنبه 26 مرداد

رایکا بابل 0 – داماش گیلان 0

قشقایی شیراز 3 - مس کرمان  1

آلومینیوم اراک - فجر سپاسی

شهرداری تبریز 1 - نود ارومیه  2

آرمان گهر 2 - گل ریحان البرز 3

نیروی زمینی 0 - خوشه طلایی ساوه  1

سپیدرود رشت 0 - مس رفسنجان  0

سرخپوشان پاکدشت 1 – ملوان  0

استقلال خوزستان 0 - بادران تهران 1

برچسب ها :

آخرین اخبار

برنامه «همه فن حریف» درپی کشف استعدادهای کشتی ساخت برنامه استعدادیابی برای کُشتی اطلاع از زمان پخش برنامه های شبکه ورزش تلوبیون برنامه پخش زنده والیبال لیگ ملت ها 2022 کانال اینترنتی شبکه ورزش در تلوبیون آغاز به کار می‌کند انتخاب بهترین‌های سال ورزش ایران از شبکه ورزش سیما جایگاه ویژه در شبکه ورزش سیما مستند جدید شبکه ورزش آغاز ویژه‌ برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ ماجدی: به عملکرد خودم نمره ۱۵ می‌دهم اعلام اسامی نامزدهای نهایی برترین‌های قرن ورزش ایران معتضدی : سعی کردیم که یک مرجعیت خبری و رویدادی را در شبکه ورزش داشته باشیم شبکه ورزش با رونمایی از هویت بصری جدید خود در روز عید نیمه شعبان، با ظاهر گرافیکی متفاوتی به استقبال عید نوروز و سال نو می‌رود حضور گرم در «دهکده المپیک» سرد اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه ورزش سیما برای فوتبال ایران فراتر از معجزه رخ داد/ ما از دل سختی‌ها بیرون آمدیم برنامه 2020 تنها برنامه تخصصی فوتسال و فوتبال ساحلی سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و مادر بر تمامی بانوان ایرانی مبارک نتیجه قرعه کشی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پخش زنده ۲۰ رویداد ورزشی از شبکه ورزش؛ از پخش مسابقات جام حذفی تا مراسم قرعه کشی THE BEST پخش زنده مسابقات هندبال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش زنده فوتسال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش مسابقات تنیس استرالیا از شبکه ورزش سیما پوربخش برنده بهترین فیلم جشنواره ایرلند لوح افتخار جشنواره عمار به شبکه ورزش رسید مشکات الزهرا صاحب جذاب‌ترین رکورد توسعه همگانی ورزش کبدی در اقصی نقاط کشور نقش کلیدی خرد جمعی در تصمیمات آتی فدراسیون تکواندو دور یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال قرعه کشی شد بسکتبال لیگ حرفه ای تمهید جدید شبکه ورزش برای اعلام نتایج مسابقات ورزشی ضرورت آغاز فعالیت در رشته فرمول یک از سنین پایین چهار برنامه شبکه ورزش سیما در بین برنامه های پرمخاطب صداوسیما حضور عوامل «ویدیو چک» در 162 قرعه کشی جدید لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد تشریح مولفه های کسب یک کرسی بین المللی ورزشی پخش زنده والیبال باشگاه های جهان از شبکه ورزش سیما برنامه هجدهم آذر " کوه گشت" پخش زنده مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما امکان تصدی حداکثر 3 دوره ریاست یک فدراسیون برای هر فرد فوتبال لیگ برتر انگلیس برنامه یازدهم «کوه‌گشت» تقدیر از شبکه ورزش سیما بابت پوشش ویژه المپیک و پارالمپیک توکیو بخش‌های مختلف برنامه چهارم آذر " کوه گشت " پخش مسابقات ناشنوایان قهرمانی جهان با رابط نایب قهرمانی ایران در کشتی آزاد نظامیان جهان معرفی بخش‌های مختلف برنامه امروز کوه گشت الزامات انعقاد یک قرارداد ورزشی و آسیب شناسی آن بخش‌های مختلف برنامه بیستم آبان کوه گشت نصیرزاده: سرمربی آینده تیم تراکتور خارجی و از اروپا است

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها