تعداد بازدید: 671
تاریخ انتشار: دو شنبه 29 دی 1399 - 16:0:0

فوتبال لیگ دسته یک

هفته دهم - دوشنبه ۲۹ دی

پارس جنوبی جم 3 – شهرداری آستارا 1

استقلال ملاثانی 1 – مس کرمان 0

قشقایی شیراز 0 – نود ارومیه 2

بادران تهران 1 – خوشه طلایی ساوه 1

خیبر خرم آباد 0 - استقلال خوزستان 0

ملوان بندر انزلی 1 – هوادار تهران 1

آرمان گهر سیرجان 2 – شاهین شهرداری بوشهر 1

چوکا تالش 3 – فجرسپاسی شیراز 2

رایکا بابل 2 – گل ریحان البرز 1

 

هفته نهم - دوشنبه ۲۲ دی 

استقلال خوزستان 0 – قشقایی شیراز 0 
فجرسپاسی 2 – ملوان بندر انزلی 0 
شهردای آستارا 0 – آرمان گهرسیرجان 0
هوادار تهران 2 – رایکا بابل 1 
گل ریحان البرز 0 – خیبر خرم آباد 3
خوشه طلایی ساوه 2 – استقلال ملاثانی 1
نود ارومیه 0 – بادران تهران 2 
شاهین شهرداری بوشهر 0 – چوکا تالش  0  
مس کرمان 2 – پارس جنوبی جم  0 
 

 

هفته هشتم - دوشنبه ۱۵ دی  

چوکا تالش 1 – شهرداری آستارا 1

قشقایی شیراز 1 – مس کرمان 1

خوشه طلایی ساوه 1 – نود ارومیه 0

رایکا بابل 0 – خیبر خرم آباد 0

آرمان گهر سیرجان 2 – هوادار تهران  1

بادران تهران 0 – شاهین شهرداری بوشهر 0

استقلال ملاثانی  1 – فجر سپاسی شیراز 1

ملوان بندرانزلی 2 – گل ریحان البرز 1

پارس جنوبی جم 0 – استقلال خوزستان 1

 

هفته هفتم - دوشنبه ۸ دی  

فجرسپاسی شیراز 2 -  قشقایی شیراز 2

خیبرخرم آباد 2 -  آرمان گهر سیرجان 1

شهرداری آستارا  2 –  خوشه طلایی ساوه 0

نود ارومیه  0  –  استقلال ملاثانی 1

گل ریحان البرز 1 -  بادران تهران  0

مس کرمان 1 –  چوکا تالش 0

هوادار تهران  3 –  پارس جنوبی جم 2

شاهین شهرداری بوشهر 1 –  ملوان بندرانزلی 1

استقلال خوزستان 2 –  رایکا بابل 3  

 

هفته ششم -  سه شنبه 2 دی

خوشه طلایی ساوه 0 - مس کرمان 0

آرمان گهر3 - رایکا بابل 3

قشقایی شیراز0 - خیبر خرم‌آباد 0

ملوان 1 - استقلال خوزستان 0     

چوکا تالش 1– هوادار2    

بادران تهران 0 - فجر سپاسی 1

نود ارومیه 0 - شهرداری آستارا 1

پارس جنوبی جم 2 - شاهین شهرداری‌بوشهر 0

استقلال ملاثانی 1 - گل ریحان البرز 0

 

هفته پنجم - چهارشنبه ۲۶ آذر

مس کرمان 1 - نود ارومیه  0

گل ریحان البرز 1 - خوشه طلایی ساوه  0

شهرداری آستارا  3 - استقلال ملاثانی  1

هوادار 1 - بادران تهران  2

رایکای بابل 2 - چوکای تالش  1

فجر سپاسی شیراز 0 - پارس جنوبی‌جم  0

خیبر خرم‌آباد 2 - ملوان بندرانزلی  2

شاهین شهرداری بوشهر 1 - قشقایی شیراز  0

استقلال خوزستان 1 - آرمان‌گهرسیرجان  0 

 

هفته چهارم - پنجشنبه 20 آذر

بادران تهران 1 - شهرداری آستارا 0

ملوان بندر انزلی 1 - آرمان‌گهر سیرجان 1

قشقایی شیراز 0 - رایکای بابل 2

خوشه‌طلایی ساوه 0 - هوادار 0

مس کرمان 0 - فجر سپاسی شیراز 2

چوکای تالش 1 - گل‌ریحان البرز 0

نود ارومیه 0 - شاهین شهرداری بوشهر 1

پارس جنوبی جم 2 - خیبر خرم‌آباد 2

استقلال ملاثانی 1 - استقلال خوزستان 4 

 

هفته سوم - شنبه 15 آذر

رایکا بابل 0 - ملوان 1

شهرداری آستارا 0 - مس کرمان 1

فجر سپاسی 1 - نود ارومیه 0

آرمان گهر 0 - بادران تهران 0

گل ریحان البرز 0 - پارس جنوبی جم 1

هوادار 2 - قشقایی شیراز 0

استقلال خوزستان 0 - چوکا تالش 0

خیبر خرم‌آباد 0 - استقلال ملاثانی 1

شاهین شهرداری‌بوشهر 2 - خوشه طلایی ساوه 0
 

هفته دوم - یکشنبه 9 آذر

مس کرمان 1 - شاهین شهرداری‌بوشهر 0
خوشه طلایی ساوه 1 - استقلال خوزستان 2
نود ارومیه 0 - گل ریحان البرز 0
قشقایی شیراز 0 - آرمان گهر 1
بادران تهران 1 - خیبر خرم‌آباد 0
چوکا تالش 0 - ملوان 2
پارس جنوبی جم 2 - رایکا بابل 1
 
دوشنبه 10 آذر 
استقلال ملاثانی 1 - هوادار  1
شهرداری آستارا 1 - فجرسپاسی  0 
 

هفته نخست - یکشنبه ۲ آذر

آرمان گهر سیرجان 0 – پارس جنوبی جم 3 

رایکا بابل 1 – استقلال ملاثانی 1 

هوادار تهران 0 – نود ارومیه 3  

ملوان انزلی 0 – قشقایی شیراز 1 

فجرشهید سپاسی شیراز  1 – خوشه طلایی ساوه  1 

شاهین شهرداری بوشهر  0 – شهرداری آستارا   0 

استقلال خوزستان 1 – بادران تهران  0 

خیبرخرم آباد 3 – چوکا تالش  0 

گل ریحان البرز 1 – مس کرمان 1 

 

برنامه ادامه مسابقات 

هفته یازدهم
دوشنبه ۶ بهمن  

گل ریحان البرز – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری آستارا- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
مس کرمان – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شاهین شهرداری بوشهر – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فجر شهید سپاسی شیراز – خیبرخرم آباد - ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
هوادار تهران – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
استقلال ملاثانی – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
خوشه طلایی ساوه – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
نود ارومیه – پارس جنوبی جم - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته دوازدهم
دوشنبه ۱۳ بهمن  

قشقایی شیراز – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
بادران تهران – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء  اسلامشهر
چوکا تالش – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم
خیبر خرم آباد – هوادار تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
رایکا بابل – فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته سیزدهم
یکشنبه ۱۹ بهمن  

خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
مس کرمان –  ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شهرداری آستارا – رایکا بابل - ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
فجر شهید سپاسی شیراز – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
گل ریحان البرز – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
بادران تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
شاهین شهرداری بوشهر – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال ملاثانی – چوکا تالش- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته چهاردهم
شنبه ۲۵ بهمن  

خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
رایکا بابل – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
ملوان بندر انزلی – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
قشقایی شیراز – استقلال ملا ثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
چوکا تالش – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
هوادار تهران – شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم
استقلال خوزستان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917