تعداد بازدید: 1242
تاریخ انتشار: یک شنبه 22 فروردین 1400 - 13:0:0

فوتبال لیگ دسته یک

برنامه و نتایج فوتبال لیگ یک
هفته بیستم
سه‌شنبه 24 فروردین 
قشقایی شیراز - هوادار تهران  
ملوان بندر انزلی - رایکای بابل 
مس کرمان - شهرداری آستارا 
نود ارومیه - فجر شهید سپاسی شیراز  
بادارن تهران - آرمان گهر سیرجان  
خوشه طلایی ساوه - شاهین شهرداری بوشهر  
چوکای تالش - استقلال خوزستان  
پارس جنوبی جم بوشهر - گل ریحان البرز  
استقلال ملاثانی- خیبر خرم آباد  
 
هفته بیست و یکم
دوشنبه ۳۰ فروردین  

آرمان گهر سیرجان - ملوان انزلی
رایکا بابل - قشقایی شیراز 
فجر شهید سپاسی شیراز - مس کرمان  
شاهین شهرداری بوشهر -  نود ارومیه 
هوادار تهران - خوشه طلایی ساوه 
شهرداری آستارا - بادران تهران  
گل ریحان البرز- چوکا تالش 
خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر 
استقلال خوزستان- استقلال ملاثانی 

هفته بیست و دوم
شنبه ۴  اردیبهشت

پارس جنوبی جم -فجرشهید سپاسی شیراز  
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر  
خوشه طلایی ساوه- گل ریحان البرز 
ملوان بندر انزلی- خیبر خرم آباد  
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آرمان گهر سیرجان- استقلال خوزستان  
استقلال ملاثانی- شهرداری آستارا  
بادران تهران - هوادار تهران  
چوکا تالش- رایکا بابل  
نود ارومیه - مس کرمان– ساعت۲۰:۴۵  

هفته بیست و سوم
شنبه ۱۸ اردیبهشت 

مس کرمان - خوشه طلایی ساوه 
رایکا بابل -آرمان گهر سیرجان  
فجرشهید سپاسی شیراز- بادران تهران  
شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم 
خیبر خرم آباد- قشقایی شیراز  
استقلال خوزستان- ملوان انزلی
هوادار تهران - چوکا تالش 
شهرداری آستارا- نود ارومیه 
گل ریحان البرز- استقلال ملاثانی 

هفته بیست و چهارم
جمعه ۲۴ اردیبهشت 

قشقایی شیراز - فجر شهید سپاسی شیراز 
رایکا بابل - استقلال خوزستان  
خوشه طلایی ساوه- شهرداری آستارا 
بادران تهران- گل ریحان البرز  
چوکا تالش- مس کرمان  
آرمان گهر سیرجان - خیبرخرم آباد 
پارس جنوبی جم - هوادار تهران 
استقلال ملاثانی - نود ارومیه 

شنبه ۲۵ اردیبهشت  
ملوان بندرانزلی - شاهین شهرداری بوشهر  

هفته بیست و پنجم
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت  

نود ارومیه - خوشه طلایی ساوه  
فجرشهید سپاسی شیراز - استقلال ملاثانی 
خیبر خرم آباد - رایکا بابل 
هوادار تهران - آرمان گهر سیرجان 
شهرداری آستارا - چوکا تالش  
مس کرمان - قشقایی شیراز   
استقلال خوزستان - پارس جنوبی جم 
پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت  
گل ریحان البرز - ملوان بندرانزلی 
شاهین شهرداری بوشهر - بادران تهران  
 
هفته نوزدهم
چهارشنبه 18 فروردین
ملوان بندرانزلی 1 - چوکا تالش 0
آرمان گهر سیرجان 1 - قشقایی شیراز 1
رایکا بابل 1 - پارس جنوبی جم بوشهر 0
خیبر خرم آباد 1 – بادران تهران 0
فجر سپاسی شیراز 3 - شهرداری آستارا 1
گل ریحان البرز 0 - نود ارومیه 1
هوادار تهران 2 – استقلال ملاثانی 1
استقلال خوزستان 0 – خوشه طلایی ساوه 0
شاهین شهرداری بوشهر 0 – مس کرمان 1
 
هفته هجدهم 
یکشنبه ۲۴ اسفند  
شهرداری آستارا 1 - شاهین شهرداری بوشهر 3 
بادران تهران 0 - استقلال خوزستان 0 
 
چهارشنبه۲۷ اسفند  
قشقایی شیراز 0 - ملوان انزلی   1
مس کرمان 5 - گل ریحان البرز  1 
نود ارومیه 0  - هوادار تهران  0   
خوشه طلایی ساوه 0 – فجرسپاسی 0 
چوکا تالش 0 - خیبر خرم آباد  0    
پارس جنوبی جم 1 - آرمان گهر سیرجان  2 
استقلال ملاثانی 1 - رایکا بابل  0 
 
 
هفته هفدهم 
یکشنبه 17 اسفند
 
بادران تهران 3 – ملوان انزلی 0
خوشه طلایی ساوه 1 – رایکا بابل 1
نود ارومیه 0 – خیبرخرم آباد 0
مس کرمان 0 – استقلال خوزستان 1
شهرداری آستارا 1 – هوادار 0
استقلال ملاثانی 1 – شاهین شهرداری بوشهر 1
پارس جنوبی جم 2 – قشقایی شیراز 1 
 

دوشنبه 18 اسفند

چوکا تالش 3 – آرمان گهر 2 

فجرسپاسی 0 – گل ریحان البرز  0  

 

هفته شانزدهم

سه شنبه 12 اسفند

رایکا بابل 3 - بادران تهران 2

آرمان گهر2 - استقلال ملاثانی 2

ملوان 1 - پارس جنوبی جم 0

قشقایی شیراز 1 - چوکا تالش 1

خیبر خرم‌آباد 1 - خوشه طلایی ساوه 1

هوادار0 - مس کرمان 0

گل ریحان البرز 1 - شهرداری آستارا 1

شاهین شهرداری‌بوشهر0 - فجر سپاسی 0

استقلال خوزستان 3 - نود ارومیه 1

 

هفته پانزدهم 

جمعه 1 اسفند
چوکا تالش 1 - پارس جنوبی جم 1
مس کرمان 2 - خیبر خرم‌آباد 0
 
شنبه 2 اسفند
بادران تهران 1 - قشقایی شیراز 3 
نود ارومیه 0 - رایکا بابل  0 
شهرداری آستارا 1 - استقلال خوزستان  0 
فجر سپاسی 1 – هوادار تهران 1 
استقلال ملاثانی 0 – ملوان  0 
شاهین شهرداری‌بوشهر 2 - گل ریحان البرز 1 

 

هفته چهاردهم  

 شنبه ۲۵ بهمن

خیبر خرم آباد 1 – شهرداری آستارا  2

رایکا بابل 0 – مس کرمان  0 

ملوان بندر انزلی 0 – نود ارومیه  0 

آرمان گهر سیرجان 1 – فجرسپاسی شیراز 2

هوادار تهران 0 – شاهین شهرداری بوشهر 1

پارس جنوبی جم 1 – خوشه طلایی ساوه  0 

 

یکشنبه 26 بهمن

قشقایی شیراز 3 – استقلال ملاثانی 1 

چوکا تالش 2 – بادران تهران 4 

استقلال خوزستان 3 – گل ریحان البرز 0 

 
 
هفته سیزدهم- یکشنبه 19 بهمن
 
خوشه طلایی ساوه 1 - قشقایی شیراز 0 
مس کرمان 1 - ملوان 0
نود ارومیه 1 - آرمان گهر 0
شهرداری آستارا 2 - رایکا بابل 1
فجر سپاسی 0 - استقلال خوزستان 0
گل ریحان البرز 3 - هوادار 1
بادران تهران 1 - پارس جنوبی جم 0
شاهین شهرداری‌بوشهر 0 - خیبر خرم‌آباد 0 
 
دوشنبه 20 بهمن 
استقلال ملاثانی 0 - چوکا تالش 0

 

هفته دوازدهم - دوشنبه 13 بهمن

قشقایی شیراز 1 - شهرداری آستارا  0 

بادران تهران 2 – مس کرمان  1 

چوکا تالش 2 – نود ارومیه  1 

ملوان بندر انزلی 0 – خوشه طلایی ساوه  0 

پارس جنوبی جم 1 – استقلال ملاثانی 1 

خیبر خرم آباد 0 – هوادار تهران  1 

آرمان گهر سیرجان 3 – گل ریحان البرز  1

رایکا بابل 0 – فجر سپاسی شیراز 2 

استقلال خوزستان 0 – شاهین شهرداری بوشهر  0

 

هفته یازدهم - دوشنبه ۶ بهمن  

شهرداری آستارا 2 - ملوان بندرانزلی  1 
مس کرمان 1 – آرمان گهر سیرجان  0 
شاهین شهرداری بوشهر 0 – رایکا بابل  0 
فجر سپاسی شیراز 1 – خیبرخرم آباد  1 
هوادار تهران 1 – استقلال خوزستان  0  
استقلال ملاثانی 1 – بادران تهران  1 
خوشه طلایی ساوه 2 – چوکا تالش  1 
نود ارومیه 1 – پارس جنوبی جم  0 
گل ریحان البرز 1 – قشقایی شیراز  1 

 

هفته دهم - دوشنبه ۲۹ دی

پارس جنوبی جم 3 – شهرداری آستارا 1

استقلال ملاثانی 1 – مس کرمان 0

قشقایی شیراز 0 – نود ارومیه 2

بادران تهران 1 – خوشه طلایی ساوه 1

خیبر خرم آباد 0 - استقلال خوزستان 0

ملوان بندر انزلی 1 – هوادار تهران 1

آرمان گهر سیرجان 2 – شاهین شهرداری بوشهر 1

چوکا تالش 3 – فجرسپاسی شیراز 2

رایکا بابل 2 – گل ریحان البرز 1

 

هفته نهم - دوشنبه ۲۲ دی 

استقلال خوزستان 0 – قشقایی شیراز 0 
فجرسپاسی 2 – ملوان بندر انزلی 0 
شهردای آستارا 0 – آرمان گهرسیرجان 0
هوادار تهران 2 – رایکا بابل 1 
گل ریحان البرز 0 – خیبر خرم آباد 3
خوشه طلایی ساوه 2 – استقلال ملاثانی 1
نود ارومیه 0 – بادران تهران 2 
شاهین شهرداری بوشهر 0 – چوکا تالش  0  
مس کرمان 2 – پارس جنوبی جم  0 

 

 

هفته هشتم - دوشنبه ۱۵ دی  

چوکا تالش 1 – شهرداری آستارا 1

قشقایی شیراز 1 – مس کرمان 1

خوشه طلایی ساوه 1 – نود ارومیه 0

رایکا بابل 0 – خیبر خرم آباد 0

آرمان گهر سیرجان 2 – هوادار تهران  1

بادران تهران 0 – شاهین شهرداری بوشهر 0

استقلال ملاثانی  1 – فجر سپاسی شیراز 1

ملوان بندرانزلی 2 – گل ریحان البرز 1

پارس جنوبی جم 0 – استقلال خوزستان 1

 

 

 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917