ایران قهرمان آسیا شد

دیدار نهایی والیبال قهرمانی آسیا ژاپن 0 – ایران 3 دست اول : 27 – 25 به سود ایران دست دوم : 25 - 22 به سود ایران دست سوم : 31- 29به سود ایران
یک شنبه 28 شهریور 1400

ادامه...

<< < 1 > >>