امکان تصدی حداکثر 3 دوره ریاست یک فدراسیون برای هر فرد

مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با برنامه کادر فنی بیان داشت : در اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی ، امکان حضور یک فرد برای 3 دوره متناوب یا با فاصله در سمت ریاست یک فدراسیون وجود دارد.
جمعه 12 آذر 1400

ادامه...

<< < 1 > >>