تقدیر از حضور شبکه ورزش در جلسه شورای همگانی ورزش

سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ضمن تشکر از حضور شبکه ورزش سیما در محل برگزاری جلسه شورای همگانی ورزش کشور ، بر اهمیت ورزش کارگری به عنوان یکی از بخش های مهم ورزش همگانی تاکید کرد و از اجرای برنامه های متنوع این حوزه ورزشی برای کارگران و خانواده آنها از سوی فدراسیون ورزش کارگری در تابستان امسال خبر داد.
سه شنبه 22 تیر 1400

ادامه...

<< < 1 > >>