پرورش اندام

نصیرزاده : بیش از 86 درصد باشگاه های ورزشی کشور به بدنسازی اختصاص دارد

عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در برنامه کادر فنی درباره وضعیت باشگاه های بدنسازی در کشور ، حضور رییس فدراسیون جهانی در ایران و میزبانی مسابقات بین المللی سخن گفت. وی که با حفظ سمت رییس سازمان لیگ کشتی نیز هست درباره قراردادهای ورزشکاران در لیگ نیز صحبت کرد.
یک شنبه 22 فروردین 1400 ادامه...
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917