فوتبال جام ملت های آسیا 2023

فوتبال جام ملت های آسیا 2023

گزارش ایران و قطر

قسمت های جام آسیا 2023 - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 18:0:41
104 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 22:15:17
39 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 18:15:17
240 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 20:30:0
147 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 20:30:0
141 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 21:30:0
85 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 0:0:0
68 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 14 بهمن 1402 - 23:5:6
54 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 14 بهمن 1402 - 14:30:0
191 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 13 بهمن 1402 - 21:30:0
107 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 13 بهمن 1402 - 18:0:10
70 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 19:0:0
96 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 18:15:0
73 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 21:29:43
103 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 18:6:13
46 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 21:30:14
102 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 0:0:0
35 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:32:10
87 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 0:0:0
66 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 7 بهمن 1402 - 23:3:43
56 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 6 بهمن 1402 - 20:0:28
190 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 20:23:0
22 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/قرقیزستان - عم
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 19:18:0
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/قرقیزستان - عم
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 17:49:57
28 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 17:1:54
35 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/اردن - بحرین)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 15:48:0
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/اردن - بحرین)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 14:10:4
37 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 18:43:49
94 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 18:25:22
15 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 17:49:0
30 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 17:29:52
11 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 17:15:0
10 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:58:5
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/عراق - ویتنام)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 15:48:0
8 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/عراق - ویتنام)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:53:0
7 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:30:0
10 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 20:40:56
149 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 20:28:5
6 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/هنگ کنگ - فلسط
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 19:23:5
3 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/هنگ کنگ - فلسط
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 18:24:19
5 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 17:53:23
18 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 17:0:48
39 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوریه -هند)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 15:53:5
3 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/سوریه -هند)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 14:31:8
28 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 21:33:11
46 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 20:37:13
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/قطر - چین)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 19:23:5
3 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/قطر - چین)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 18:23:0
7 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:46:56
23 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:26:16
12 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 17:0:0
20 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 0:0:0
65 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 23:1:7
58 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/قرقیزستان - عر
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 21:53:59
1 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/قرقیزستان - عر
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:55:0
5 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:33:27
9 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:20:50
7 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 19:58:5
15 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/عمان - تایلند)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 18:53:59
2 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 17:55:11
4 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 17:0:54
31 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 23:2:33
57 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 20:0:0
47 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/بحرین - مالزی)
شنبه 30 دی 1402 - 19:3:0
49 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 30 دی 1402 - 19:2:35
0 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/بحرین - مالزی)
شنبه 30 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
ویژه برنامه جام آسیا 2023 (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 0:0:0
65 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ویتنام - اندون
جمعه 29 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ویتنام - اندون
جمعه 29 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/هند - ازبکستان
پنج شنبه 28 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/هند - ازبکستان
پنج شنبه 28 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/تاجیکستان - قط
چهار شنبه 27 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/تاجیکستان - قط
چهار شنبه 27 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/لبنان - چین)
چهار شنبه 27 دی 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/لبنان - چین)
چهار شنبه 27 دی 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/تایلند - قرقیز
سه شنبه 26 دی 1402 - 19:3:0
26 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/تایلند - قرقیز
سه شنبه 26 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/مالزی - اردن)
دو شنبه 25 دی 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/مالزی - اردن)
دو شنبه 25 دی 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/اندونزی - عراق
دو شنبه 25 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/اندونزی - عراق
دو شنبه 25 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ امارات - هنگ
یک شنبه 24 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ امارات - هنگ
یک شنبه 24 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ چین - تاجیکست
شنبه 23 دی 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ چین - تاجیکست
شنبه 23 دی 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه دوم/ استرالیا - هن
شنبه 23 دی 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
جام آسیا 2023/زنده (فوتبال نیمه اول/ استرالیا - هن
شنبه 23 دی 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
جام آسیا 2023 (زنده)
جمعه 22 دی 1402 - 17:39:39
118 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها