اخبار

حضور گرم در «دهکده المپیک» سرد

سیاستگذاری شبکه ورزش پرداختن به صورت تخصصی به ورزش‌های پرمخاطب و پخش زنده این مسابقات است. نگاهی که ورزش را فقط فوتبال نمی‌داند و به رشته‌های پرمخاطب ورزشی دیگر هم پرداخته است. در راستای پخش زنده مسابقات ورزشی و پوشش کامل مسابقات المپیک، پارالمپیک و همچنین المپیک و پارالمپیک زمستانی برنامه «دهکده المپیک» روی آنتن شبکه ورزش رفته است که به صورت ویژه و با حضور کارشناسان مختلف، رشته‌های مختلف المپیکی را مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می‌دهد. دهکده المپیک به صورت ویژه به ورزش جانبازان و معلولان در مسابقات پارالمپیک زمستانی می‌پردازد و سعی دارد تا حد امکان، مسابقات را به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش ببرد. برای اطلاع از چگونگی برنامه و پوشش مسابقات با محمدرضا پورحسن، مدیر پخش شبکه ورزش سیما گفت‌وگویی داشتیم. همچنین با حسین رضایی، مجری «دهکده المپیک» درباره پوشش المپیک و پارالمپیک زمستانی در این برنامه گپ زدیم.
اخبار سه شنبه 10 اسفند 1400 - 23:6:33 ادامه...
شبکه ورزش سيما