کوه گشت

برنامه تخصصی کوه گشت به اتفاقات و رویدادهای کوه نوردی و صعود های ورزشی می پردازد

برنامه تخصصی کوه گشت با اجرای حسین رضایی به اتفاقات و رویدادهای کوه نوردی و صعود های ورزشی می پردازد / نشانی کانال برنامه http://sapp.ir/Kouhgasht شماره پیامک برنامه 30000921

شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091