واقعیت کشتی ما همین است که دیدید / این تیم ایده آل من نبود / کادر فنی یک جاهایی حرف من را گوش نکرد

واقعیت کشتی ما همین است که دیدید / این تیم ایده آل من نبود / کادر فنی یک جاهایی حرف من را گوش نکرد

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها