برنامه پخش زنده فوتبال های خارجی ، 19 تا 22 تیرماه از شبکه ورزش سیما

برنامه پخش زنده فوتبال های خارجی ، 19 تا 22 تیرماه از شبکه ورزش سیما

قسمت های لذت فوتبال - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ناپولی - اینتر)
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:3:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ناپولی - اینتر)
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:0:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/ناپولی - اینتر)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 23:15:0
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 23:4:45
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 21:53:0
64 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/لورکوزن - دورتمون
یک شنبه 12 آذر 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 20:57:17
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 20:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/لورکوزن - دورتمون
یک شنبه 12 آذر 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 19:54:45
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 19:24:19
24 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/موناکو-مونپولیه)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 18:34:4
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 18:28:49
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 18:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/موناکو-مونپولیه)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 17:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 17:25:22
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 16:45:31
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/فاینورد - پی اس و
یک شنبه 12 آذر 1402 - 15:48:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 15:43:11
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 15:33:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/فاینورد - پی اس و
یک شنبه 12 آذر 1402 - 14:45:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 14:39:4
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 14:0:25
32 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 22:53:0
30 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید - گرا
شنبه 11 آذر 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 21:57:26
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال مادرید - گرا
شنبه 11 آذر 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 20:52:33
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 19:53:0
53 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/بایرن مونیخ - یون
شنبه 11 آذر 1402 - 19:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 18:56:24
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/بایرن مونیخ - یون
شنبه 11 آذر 1402 - 18:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 17:54:45
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 آذر 1402 - 17:33:14
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 1:23:0
28 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بنفیکا - اینتر)
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:18:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بنفیکا - اینتر)
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بنفیکا - اینتر)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 23:20:52
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/گالاتاسرای - منچستریونای
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 22:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 22:14:21
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/گالاتاسرای - منچستریونای
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 21:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 21:8:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 20:30:4
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 1:23:0
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/میلان - دورتموند)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:18:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/میلان - دورتموند)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 7 آذر 1402 - 23:15:24
14 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 آذر 1402 - 21:53:0
17 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم اورتون-منچستریونا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 آذر 1402 - 20:56:2
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 آذر 1402 - 20:48:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول اورتون-منچستریونا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 آذر 1402 - 19:53:11
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 5 آذر 1402 - 19:28:11
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 22:53:0
27 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/برنتفورد - آرسنال)
شنبه 4 آذر 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 21:58:32
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/برنتفورد - آرسنال)
شنبه 4 آذر 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 20:53:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 20:23:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/نیوکاسل - چلسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 19:27:32
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/نیوکاسل - چلسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 18:23:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 17:53:15
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچسترسیتی - لیورپول)
شنبه 4 آذر 1402 - 17:11:41
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچسترسیتی - لیورپول)
شنبه 4 آذر 1402 - 17:3:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 16:58:49
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/منچسترسیتی - لیورپول)
شنبه 4 آذر 1402 - 16:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 15:52:45
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 آذر 1402 - 15:0:0
45 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 29 آبان 1402 - 1:8:0
13 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/اسپانیا - گرجستان)
دو شنبه 29 آبان 1402 - 0:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 29 آبان 1402 - 0:3:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/اسپانیا - گرجستان)
دو شنبه 29 آبان 1402 - 0:0:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول اسپانیا - گرجستان
یک شنبه 28 آبان 1402 - 23:15:0
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 28 آبان 1402 - 23:7:4
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 28 آبان 1402 - 22:30:0
30 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آلمان - ترکیه)
یک شنبه 28 آبان 1402 - 0:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (کارشناس و مجری)
یک شنبه 28 آبان 1402 - 0:3:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آلمان - ترکیه)
یک شنبه 28 آبان 1402 - 0:0:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آلمان - ترکیه)
شنبه 27 آبان 1402 - 23:15:0
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 23:10:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 22:23:0
39 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/لتونی - کرواسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 21:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 21:28:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 21:18:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/لتونی - کرواسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 20:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 20:25:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 27 آبان 1402 - 19:30:0
49 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بنفیکا - اسپورتینگ)
دو شنبه 22 آبان 1402 - 1:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 22 آبان 1402 - 0:48:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بنفیکا - اسپورتینگ)
دو شنبه 22 آبان 1402 - 0:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 23:52:59
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 22:23:15
83 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/لاتسیو - رم)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 21:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 21:28:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 21:18:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/لاتسیو - رم)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 20:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 20:23:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 19:33:4
42 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 19:23:15
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/لیورپول - برنتفورد)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 18:28:44
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 18:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/لیورپول - برنتفورد)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 17:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 17:24:9
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 17:0:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ویتوریاگیمارش - پورتو)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 1:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (کارشناس و مجری)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 0:48:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ویتوریاگیمارش - پورتو)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 0:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 23:54:59
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 22:23:0
84 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/یوونتوس - کالیاری)
شنبه 20 آبان 1402 - 21:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 21:28:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 21:18:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/یوونتوس - کالیاری)
شنبه 20 آبان 1402 - 20:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - برنلی)
شنبه 20 آبان 1402 - 19:33:0
47 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 19:27:23
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 19:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آرسنال - برنلی)
شنبه 20 آبان 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 18:25:25
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 20 آبان 1402 - 18:4:45
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 1:23:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بایرن مونیخ - گالاتاسرای
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 0:18:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بایرن مونیخ - گالاتاسرای
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بایرن مونیخ - گالاتاسرای
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 23:22:45
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 23:8:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ناپولی - یونیون برلین)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 22:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 22:13:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 22:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ناپولی - یونیون برلین)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 21:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 21:5:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 20:30:0
27 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 1:23:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچسترسیتی - یانگ بویز)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 0:18:1
14 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/منچسترسیتی - یانگ بویز)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/منچسترسیتی - یانگ بویز)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 23:8:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/دورتموند - نیوکاسل)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 22:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 22:12:54
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 22:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/دورتموند - نیوکاسل)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 21:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 21:9:28
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 20:30:12
30 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 0:27:43
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (کارشناسی + مجری)
دو شنبه 15 آبان 1402 - 1:23:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/رئال مادرید - رایو وایکا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (کارشناسی + مجری)
دو شنبه 15 آبان 1402 - 0:18:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/رئال مادرید - رایو وایکا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/رئال مادرید - رایو وایکا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 14 آبان 1402 - 23:25:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 14 آبان 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/سوسیداد - بارسلونا)
یک شنبه 14 آبان 1402 - 0:33:0
51 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (کارشناس و مجری)
یک شنبه 14 آبان 1402 - 0:18:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/سوسیداد - بارسلونا)
یک شنبه 14 آبان 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/سوسیداد - بارسلونا)
شنبه 13 آبان 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 23:20:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 22:53:15
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/دورتموند - بایرن مونیخ)
شنبه 13 آبان 1402 - 22:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 21:58:45
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 21:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/دورتموند - بایرن مونیخ)
شنبه 13 آبان 1402 - 21:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 20:11:9
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 19:23:15
40 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/سالرنیتانا - ناپولی)
شنبه 13 آبان 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 18:27:50
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 18:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/سالرنیتانا - ناپولی)
شنبه 13 آبان 1402 - 17:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 13 آبان 1402 - 17:29:2
0 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 13 آبان 1402 - 16:45:6
39 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مراسم توپ طلای فیفا)
سه شنبه 9 آبان 1402 - 0:0:0
75 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مراسم توپ طلای فیفا)
دو شنبه 8 آبان 1402 - 23:0:0
59 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 22:23:0
35 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/اینتر - رم)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 21:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 21:26:57
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 21:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/اینتر - رم)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 20:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 19:36:7
53 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 19:23:0
5 دقیقه
لذت فوتبال /زنده(فوتبال نیمه دوم/لیورپول - ناتینکه
یک شنبه 7 آبان 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 18:26:26
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 18:18:1
5 دقیقه
لذت فوتبال /زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول - ناتینک
یک شنبه 7 آبان 1402 - 17:30:41
47 دقیقه
لذت فوتبال /زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول - ناتینک
یک شنبه 7 آبان 1402 - 17:30:0
0 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 17:25:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 17:14:8
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 0:8:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/یوونتوس - ورونا)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/یوونتوس - ورونا)
شنبه 6 آبان 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 6 آبان 1402 - 23:10:56
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 6 آبان 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/یوونتوس - ورونا)
شنبه 6 آبان 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 6 آبان 1402 - 21:45:0
30 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 0:23:0
31 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/نیوکاسل - دورتموند)
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/نیوکاسل - دورتموند)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 23:18:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/نیوکاسل - دورتموند)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 22:8:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - شاختار دونتسک
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 21:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 21:3:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا - شاختار دونتسک
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 20:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 19:30:0
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 0:23:0
25 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/براگا - رئال مادرید)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/براگا - رئال مادرید)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 23:28:16
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/براگا - رئال مادرید)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 22:24:45
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 22:8:0
9 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/گالاتاسرای - بایرن مونیخ
سه شنبه 2 آبان 1402 - 21:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 21:12:45
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 21:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/گالاتاسرای - بایرن مونیخ
سه شنبه 2 آبان 1402 - 20:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 20:9:45
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 19:30:0
33 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 1 آبان 1402 - 0:23:0
25 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - بیلبائو)
دو شنبه 1 آبان 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا -بیلبائو)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 23:28:22
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا -بیلبائو)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 21:45:7
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 0:9:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/شفیلد یونایتد - منچستریو
یک شنبه 30 مهر 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/شفیلد یونایتد - منچستریو
شنبه 29 مهر 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 23:28:23
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/شفیلد یونایتد - منچستریو
شنبه 29 مهر 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 22:23:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 21:53:15
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/چلسی - آرسنال)
شنبه 29 مهر 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 20:59:5
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 20:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/چلسی - آرسنال)
شنبه 29 مهر 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 19:52:45
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 19:23:15
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/نیوکاسل - کریستال پالاس)
شنبه 29 مهر 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 18:28:54
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 18:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/نیوکاسل - کریستال پالاس)
شنبه 29 مهر 1402 - 17:39:41
38 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/نیوکاسل - کریستال پالاس)
شنبه 29 مهر 1402 - 17:30:0
9 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 17:22:45
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 16:53:15
18 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/لیورپول - اورتون)
شنبه 29 مهر 1402 - 16:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 15:58:39
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 15:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/لیورپول - اورتون)
شنبه 29 مهر 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 14:52:45
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 29 مهر 1402 - 14:30:22
11 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 0:8:0
39 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/انگلیس - ایتالیا)
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 مهر 1402 - 23:11:53
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 مهر 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/انگلیس - ایتالیا)
سه شنبه 25 مهر 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 مهر 1402 - 0:8:0
38 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/کرواسی - ولز)
دو شنبه 24 مهر 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/کرواسی - ولز)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 23:13:30
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/کرواسی - ولز)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 22:10:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 21:30:0
30 دقیقه
لذت فوتبال/زنده
یک شنبه 23 مهر 1402 - 0:20:0
31 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/آمریکا - آلمان)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 0:0:0
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/آمریکا - آلمان)
شنبه 22 مهر 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 23:28:51
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/آمریکا - آلمان)
شنبه 22 مهر 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/ساحل عاج - مراکش)
شنبه 22 مهر 1402 - 21:33:0
47 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 21:26:37
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 21:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/ساحل عاج - مراکش)
شنبه 22 مهر 1402 - 20:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 20:24:21
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 19:57:20
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 22 مهر 1402 - 19:30:7
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (کارشناس و مجری)
شنبه 22 مهر 1402 - 0:9:0
51 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم / هلند - فرانسه)
شنبه 22 مهر 1402 - 0:0:0
9 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم / هلند - فرانسه)
جمعه 21 مهر 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 21 مهر 1402 - 23:14:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 21 مهر 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول / هلند - فرانسه)
جمعه 21 مهر 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 21 مهر 1402 - 22:10:3
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 21 مهر 1402 - 21:45:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 17 مهر 1402 - 0:23:0
27 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - گرانادا)
دو شنبه 17 مهر 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - گرانادا)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 23:29:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا - گرانادا)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 22:23:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 22:0:0
13 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 0:12:59
38 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/جنوا - میلان)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 0:0:0
12 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/جنوا - میلان)
شنبه 15 مهر 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 15 مهر 1402 - 23:12:55
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 15 مهر 1402 - 23:3:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/جنوا - میلان)
شنبه 15 مهر 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 15 مهر 1402 - 22:9:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 15 مهر 1402 - 21:30:34
28 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 0:23:0
17 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/دورتموند - میلان)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/دورتموند - میلان)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 23:28:31
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/دورتموند - میلان)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 22:15:56
13 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 0:23:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچستریونایتد-گالاتاسرای
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/منچستریونایتد-گالاتاسرای
سه شنبه 11 مهر 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 23:28:18
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/منچستریونایتد-گالاتاسرای
سه شنبه 11 مهر 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 22:0:0
29 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 21:53:15
14 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ تاتنهام - لیورپول)
شنبه 8 مهر 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 20:57:59
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 20:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ تاتنهام - لیورپول)
شنبه 8 مهر 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 19:54:45
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 19:23:15
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ بورنموث -آرسنال)
شنبه 8 مهر 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 18:28:15
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 8 مهر 1402 - 18:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ بورنموث -آرسنال)
شنبه 8 مهر 1402 - 17:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 21:2:25
60 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 20:53:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/شفیلدیونایتد - نیوکاسل)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 20:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:58:21
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:48:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/شفیلدیونایتد - نیوکاسل)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:54:50
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:23:1
25 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - تاتنهام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:16:41
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - تاتنهام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:33:0
43 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:24:36
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آرسنال - تاتنهام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:24:47
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:1:49
21 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/پورتو - ژیل ویسنته)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:3:0
54 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:0:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:56:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:48:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/پورتو - ژیل ویسنته)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 22:53:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 22:0:0
51 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 21:53:0
3 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - سلتاویگو)
شنبه 1 مهر 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:56:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:48:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا - سلتاویگو)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:0:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 19:53:0
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 1 مهر 1402 - 19:30:0
21 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 0:23:0
22 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - آیندهوون)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آرسنال - آیندهوون)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:33:0
26 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:28:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آرسنال - آیندهوون)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 22:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 22:20:0
10 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 22:8:15
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/رئال مادرید - یونیون برل
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 21:18:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 21:13:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 21:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/رئال مادرید - یونیون برل
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 20:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 20:0:0
15 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/پاری سن ژرمن - دورتموند)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 0:0:0
23 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 23:27:18
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 23:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 22:21:12
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 22:8:38
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 21:13:23
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 21:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 20:7:59
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 19:40:10
20 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 19:0:16
37 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 21:23:0
44 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 20:27:39
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 20:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 19:24:0
6 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:44:1
31 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:30:35
7 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 18:29:21
17 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/لیورپول - استون ویلا)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 17:33:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 17:28:38
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 17:18:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/لیورپول - استون ویلا)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:30:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:25:50
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:0:0
15 دقیقه
لذت فوتبال (زنده)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 0:8:1
45 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ناپولی - لاتسیو)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 0:0:0
8 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ناپولی - لاتسیو)
شنبه 11 شهریور 1402 - 23:18:0
41 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 23:13:53
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 23:3:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ناپولی - لاتسیو)
شنبه 11 شهریور 1402 - 22:15:0
48 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 22:2:9
12 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/مونشن گلادباخ - بایرن مو
شنبه 11 شهریور 1402 - 21:3:0
50 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:58:0
5 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:48:0
4 دقیقه
لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/مونشن گلادباخ - بایرن مو
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:0:0
48 دقیقه