تابستان امسال ، فدراسیون ورزش کارگری بیش از 10 برنامه را برای کارگران و خانواده آنها عملیاتی می کند

تابستان امسال ، فدراسیون ورزش کارگری بیش از 10 برنامه را برای کارگران و خانواده آنها عملیاتی می کند

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها