صمد نیکخواه بهرامی پرچمدار ایران در المپیک توکیو شد

صمد نیکخواه بهرامی پرچمدار ایران در المپیک توکیو شد

معرفی برنامه

گفتگوی زنده با پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک و معاون کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو. 

بر این اساس صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمان به عنوان پرچمدار کاروان المپیک ایران معرفی شد.

قسمت های مثبت ورزش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 1:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال بتیس - بارسلو
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:32:9
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال بتیس - بارسلو
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال بتیس - بارسلو
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 23:28:41
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/نیوکاسل - ساوتهمپت
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/نیوکاسل - ساوتهمپت
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/نیوکاسل - ساوتهمپت
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:29:7
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:0:0
16 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/فنرباغچه - المپیا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 22:15:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 22:4:17
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/فنرباغچه - المپیا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 21:15:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 21:0:40
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ویارئال - رایووایک
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ویارئال - رایووایک
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ویارئال - رایووایک
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 1:15:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/دانمارک - فرانسه)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:15:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/دانمارک - فرانسه)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:0:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/دانمارک - فرانسه)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:54:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:20:13
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/اسپانیا-سوئد)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 21:18:38
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/اسپانیا-سوئد)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:24:0
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - ساسولو)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 16:3:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - ساسولو)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/سیتسیپاس - جوکوویچ)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:16:41
149 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/سیتسیپاس - جوکوویچ)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:0:0
16 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:59:17
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 23:52:15
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 23:45:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/فرانسه - سوئد)
جمعه 7 بهمن 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 22:35:4
24 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 22:15:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/اسپانیا - دانمارک)
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:26:15
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:15:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/اسپانیا - دانمارک)
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:18:33
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 19:58:47
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:58:47
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/سیتسیپاس-خاچانوف)
جمعه 7 بهمن 1401 - 7:0:0
173 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 0:45:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/فرانسه-سوئد)
جمعه 7 بهمن 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول)
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 23:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 22:10:0
13 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/نروژ - اسپانیا)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 21:25:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 21:15:41
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/نروژ - اسپانیا)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:29:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/ذوب آهن - بیروت ک
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 19:0:0
38 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 18:45:49
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/ذوب آهن - بیروت ک
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 18:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 17:51:2
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 9:55:36
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/شلتون - پائول)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 7:0:0
175 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 6:59:26
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 10:18:41
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/خاچانوف - کوردا)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 7:27:33
112 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/خاچانوف - کوردا)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 6:30:0
226 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 6:29:21
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اینتر - امپولی)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 0:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اینتر - امپولی)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اینتر - امپولی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 23:15:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 23:13:32
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 22:15:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/صربستان - هلند)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:25:28
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/صربستان - هلند)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 20:6:3
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 9:52:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/رونه - ربلف)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 7:0:0
162 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 6:59:33
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - لهستان)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:25:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - لهستان)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:0:0
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس / هورکاج - کوردا)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 7:0:0
215 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 6:59:13
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 0:45:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
شنبه 1 بهمن 1401 - 23:50:42
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/هلند - آلمان)
شنبه 1 بهمن 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
شنبه 1 بهمن 1401 - 22:50:47
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لایپزیش-بایرن مونی
شنبه 1 بهمن 1401 - 0:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول /لایپزیش - بایرن م
جمعه 30 دی 1401 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 30 دی 1401 - 22:59:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 22:15:1
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - فرانسه)
جمعه 30 دی 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 21:25:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 21:15:1
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - فرانسه)
جمعه 30 دی 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 20:0:57
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی-تاتنهام
جمعه 30 دی 1401 - 0:33:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی-تاتنهام
جمعه 30 دی 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچسترسیتی-تاتنهام
پنج شنبه 29 دی 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 19:45:0
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - اسلوونی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 19:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 18:51:15
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - اسلوونی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 18:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 17:55:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 17:39:40
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 17:31:13
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 0:45:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/تونس - دانمارک)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:55:49
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:45:1
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/تونس - دانمارک)
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 22:52:39
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 22:15:0
31 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/آمریکا - مصر)
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:26:0
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/آمریکا - مصر)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:29:59
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:23:55
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:0:9
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 0:45:0
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - اسپانیا)
سه شنبه 27 دی 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 23:50:16
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - اسپانیا)
دو شنبه 26 دی 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:30:0
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:15:0
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/اسلوونی - فرانسه)
دو شنبه 26 دی 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 21:21:10
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/اسلوونی - فرانسه)
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:0:1
29 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها