گفتگو با بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری

گفتگو با بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری

دسته بندی:

قسمت های مثبت ورزش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 1:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال بتیس - بارسلو
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:32:9
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال بتیس - بارسلو
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال بتیس - بارسلو
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 23:28:41
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/نیوکاسل - ساوتهمپت
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/نیوکاسل - ساوتهمپت
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/نیوکاسل - ساوتهمپت
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:29:7
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:0:0
16 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/فنرباغچه - المپیا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 22:15:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 22:4:17
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/فنرباغچه - المپیا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 21:15:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 21:0:40
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ویارئال - رایووایک
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ویارئال - رایووایک
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ویارئال - رایووایک
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 1:15:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/دانمارک - فرانسه)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:15:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/دانمارک - فرانسه)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:0:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/دانمارک - فرانسه)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:54:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:20:13
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/اسپانیا-سوئد)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 21:18:38
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/اسپانیا-سوئد)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:24:0
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - ساسولو)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 16:3:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - ساسولو)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/سیتسیپاس - جوکوویچ)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:16:41
149 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/سیتسیپاس - جوکوویچ)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:0:0
16 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:59:17
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 23:52:15
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 23:45:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/فرانسه - سوئد)
جمعه 7 بهمن 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 22:35:4
24 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 22:15:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/اسپانیا - دانمارک)
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:26:15
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 21:15:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/اسپانیا - دانمارک)
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:18:33
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 19:58:47
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:58:47
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/سیتسیپاس-خاچانوف)
جمعه 7 بهمن 1401 - 7:0:0
173 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناسی)
جمعه 7 بهمن 1401 - 0:45:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/فرانسه-سوئد)
جمعه 7 بهمن 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول)
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 23:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 22:10:0
13 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/نروژ - اسپانیا)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 21:25:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 21:15:41
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/نروژ - اسپانیا)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:29:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/ذوب آهن - بیروت ک
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 19:0:0
38 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 18:45:49
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/ذوب آهن - بیروت ک
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 18:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 17:51:2
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 9:55:36
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/شلتون - پائول)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 7:0:0
175 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 6:59:26
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 10:18:41
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/خاچانوف - کوردا)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 7:27:33
112 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/خاچانوف - کوردا)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 6:30:0
226 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 6:29:21
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اینتر - امپولی)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 0:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اینتر - امپولی)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اینتر - امپولی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 23:15:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 23:13:32
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 22:15:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/صربستان - هلند)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:25:28
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/صربستان - هلند)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 20:6:3
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 9:52:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/رونه - ربلف)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 7:0:0
162 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 6:59:33
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - لهستان)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:25:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - لهستان)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:0:0
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس / هورکاج - کوردا)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 7:0:0
215 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 6:59:13
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 0:45:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
شنبه 1 بهمن 1401 - 23:50:42
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/هلند - آلمان)
شنبه 1 بهمن 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
شنبه 1 بهمن 1401 - 22:50:47
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لایپزیش-بایرن مونی
شنبه 1 بهمن 1401 - 0:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول /لایپزیش - بایرن م
جمعه 30 دی 1401 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 30 دی 1401 - 22:59:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 22:15:1
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - فرانسه)
جمعه 30 دی 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 21:25:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 21:15:1
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - فرانسه)
جمعه 30 دی 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
جمعه 30 دی 1401 - 20:0:57
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی-تاتنهام
جمعه 30 دی 1401 - 0:33:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی-تاتنهام
جمعه 30 دی 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچسترسیتی-تاتنهام
پنج شنبه 29 دی 1401 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 19:45:0
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - اسلوونی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 19:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 18:51:15
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - اسلوونی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 18:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 17:55:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 17:39:40
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 17:31:13
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 0:45:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/تونس - دانمارک)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:55:49
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:45:1
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/تونس - دانمارک)
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 22:52:39
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 22:15:0
31 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/آمریکا - مصر)
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:26:0
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/آمریکا - مصر)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:29:59
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:23:55
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:0:9
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
سه شنبه 27 دی 1401 - 0:45:0
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - اسپانیا)
سه شنبه 27 دی 1401 - 0:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 23:50:16
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - اسپانیا)
دو شنبه 26 دی 1401 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:30:0
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:15:0
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/اسلوونی - فرانسه)
دو شنبه 26 دی 1401 - 21:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 21:21:10
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/اسلوونی - فرانسه)
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:30:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناسی)
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:0:1
29 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها