تعداد بازدید: 489
تاریخ انتشار: جمعه 6 دی 1398 - 11:0:0

لیگ بسکتبال حرفه ای

جمعه 6 دی

دیترویت 132 – واشنگتن ویزاردز 102

بروکلین نتس 82 – نیویورک نیکس 94

دالاس ماوریکس 102 – سن آنتونیو 98

اوکلاهماسیتی تاندر 97 – ممفیس 110

ساکرامنتو 104 – مینه سوتا 105 

یوتاجاز 121 – پورتلند 115 

 

پنجشنبه 5 دی 

گلدن استیت وری یرز 116 - هیوستون راکتس 104

لُس آنجلس لیکرز 106 - لس آنجلس کلیپرز 111

دِنورناگتز 100 - نیواورلینز پلیکانز 112

 

چهارشنبه 4 دی

تورنتو رپتورز 102 - بوستون سلتیکس 118

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 121 - میلواکی باکس 109

 

سه شنبه 3 دی

ایندیانا پیسرز 120 - تورنتو رپتورز 115

اوراندو مجیک 103 - شیکاگو بولز 95

دیترویت پیستونز 109 - فیلادلفیا 125

نیویورک نیکس 115 - واشنگتن ویزاردز 121

کلیولند کاوالی یرز 121 - آتالانتا 118

میامی هیت 107 - یوتاجاز 104

ممفیس گریزلیز 115 - سن آنتونیو 145

فنیکس سانز 111 - دنور ناگتز 113

پورتلند بلیزرز 94 - نیو اورلینز پلیکانز 102

ساکرامنتو کینگز 104 - هیوستون راکتس 113

گلدن استیت وری یرز 113 - مینه سوتا 104

 

دوشنبه 2 دی

تونتو 110 – دالاس 107

بوستون 119 – شارلوت 93

میلواکی 117 – ایندیانا 89

اوکلاهما 118 – کلیپرز 112

لیکرز 104 – دنور 128

 

یکشنبه 1 دی

شارلوت هورنتس 107 - یوتا جاز 114

بروکلین نتس 122 - آتالانتا هاوکس 112

دیترویت پیستونز 107 - شیکاگو بولز 119

فیلادلفیا 125 - واشنگتن ویزاردز 108

نیویورک نیکس 102 - میلواکی باکس 123

ممفیس گریزلیز 119 - ساکرامنتو کینگز 115

سن آتونیو 109 - لس آنجلس کلیپرز 134

فنیکس سانز 125 - هیوستون راکتس 139

پورتلند بلیزرز 113- مینه سوتا 106

 

شنبه 30 آذر

ایندیانا پیسرز 119 - ساکرامنتو کینگز 109

کلیولند کاوالی یرز 114 - ممفیس گریزلیز 107

تورنتو رپتورز 122 - واشنگتن ویزاردز 118

بوستون سلتیکس 114 - دیترویت پیستونز 93

میامی هیت 129 - نیویورک نیکس 114

فیلادلفیا 98 - دالاس موریکس 117

اوکلاهاما سیتی تاندر 126 - فنیکس سانز 108

دنور ناگتز 109 - مینه سوتا 100

پورتلند بلیزرز 118 - اورلاندو مجیک 103

گلدن استیت 106 - نیو اورلینز پلیکانز 102

 

جمعه 29 آذر

آتلانتا 106  - یوتا 111

میلواکی 111 – لیکرز 104

سن آنتونیو 118 – بروکلین 105

کلیپرز 117 – هیوستون  122

 

پنجشنبه 28 آذر

کلیولند 100 - شارلوت 98

دیترویت 99 –تورنتو رپتورز 112

فیلادلفیا 104 – میامی هیت 108

واشنگتن ویزاردز 109 – شیکاگو بولز 110

مینه سوتا 99 – نیواورلینز 107

اوکلاهما 126 - ممفیس 122

دنور 113 – اورلاندو 104

دالاس ماوریکس 103 – بوستون سلتیکس 109

پورتلند 122 - گلدن استیت 112

چهارشنبه 27 آذر 

لیکرز 102 – ایندیانا  105   
شارلوت  110 - ساکرامنتو 102
نیویورک نیکس143 -  آتلانتا 120
نیواورلینز 101  -  بروکلین 108
یوتا 109 - اورلاندو 102
کلیپرز  120 -  فنیکس 99 

 

سه شنبه 26 آذر

دیترویت پیستونز 119 - واشنگتن ویزاردز 133

تورنتو رپتورز 133 - کلیولند کاوالی یرز 113

اوکلاهاما سیتی 109 - شیکاگو بولز 106

ممفیس گریزلیز 118 - میامی هیت 111

هیوستون راکتس 109 - سن آنتونیو 107

میلواکی باکس 116 - دالاس موریکس 120

فنیکس سانز 110 - پورتلند 111

 

 

دوشنبه 25 آذر

لیکرز 101 -  آتلانتا  96 

اورلاندو 130 -  نیو اورلینز 119

شارلوت 85 - ایندیانا 107

فیلادلفیا 89 - بروکلین 109

نیویورک نیکس 105 - دنور  111

ساکرامنتو 100 -  گلدن استیت 79

 

 

یکشنبه 24 آذر

فنیکس سانز 119 - سن آنتونیو 121

تورنتو رپتورز 110 - بروکلین نتس 102

شیکاگو بولز 109 - لس آنجلس کلیپرز 106

ممفیس گریزلیز 128 - واشنگتن ویزاردز 111

دالاس موریکس 118 - میامی هیت 122

میلواکی باکس 125 - کلیولند کاوالی یرز 108

دنور ناگتز 110 - اوکلاهاما سیتی تاندر 102

هیوستن راکتس 107 - دیترویت پیستونز 115

 

شنبه 23 آذر

هیوستون 130 -  اورلاندو 107  

لیکرز113 -  میامی 110

فیلادلفیا 116 - نیو اورلینز 109

آتلانتا 100 -  ایندیانا 110

شیکاگو بولز 73 -  شارلوت  83

ممفیس 114 - میلواکی 127

یوتا 114 - گلدن استیت 106

مینه سوتا 117 - کلیپرز 124

ساکرامنتو 101 -  نیویورک نیکس 103

جمعه 22 آذر

بوستون 109 –فیلادلفیا 115
سن آنتونیو اسپرز 109 – کلیولند 117
دیترویت 111 – دالاس ماوریکس 122
دنور 114 – پورتلند 99

پنجشنبه 21 آذر 

اورلاندو مجیک 87 - لُس آنجلس لیکرز 96

ایندیانا پیسرز 122 - بوستون سلتیکس 117

کلیولند کاوالی یرز 110 - هیوستون راکتس 116

تورنتو رپتورز 92 - لس آنجلس کلیپرز 112

بروکلین نتس 108 - شارلوت هورنتس 113

مینه سوتا 116 – یوتا جاز 127

شیکاگو بولز 136 - آتلانتا هاوکس 102

فنیکس سانز 108 - مِمفیس گریزلیز 115

میلواکی باکس 127 - نیواورلینز پلیکانز 112

ساکرامنتو کینگز 94 - اوکلاهماسیتی تاندر 93

گلدن استیت وری یرز 122 - نیویورک نیکس 124

 

چهارشنبه 20 آذر

شارلوت 114 – واشنگتن ویزاردز 107

میامی 135 – آتلانتا  121

فیلادلفیا  97 – دنور 92

پورتلند 115 – نیویورک نیکس 87

 

سه شنبه 19 آذر

ایندیانا پیسرز 99 - لس آنجلس کلیپرز 110

بوستون سلتیکس 110 - کلیولند کاوالی یرز 88

هیوستون راکتس 118 - ساکرامنتو کینگز 119

نیو اورلینز پلیکانز 103 - دیترویت پیستونز 105

میلواکی باکس  110 - اورلاندو مجیک 101

شیکاگو بولز 92 - تورنتو رپتورز 93

یوتاجاز 90 - اوکلاهاما سیتی 104

فنیکس سانز 125 - مینه سوتا 109

گلدن استیت 102 - ممفیس گریزلیز 110

 

دوشنبه 18 آذر

 لیکرز142 - مینه سوتا 125   

دالاس 106  - ساکرامنتو 110   

شارلوت 107 – آتلانتا 122

واشنگتن ویزاردز 119 - کلیپرز 135

فیلادلفیا 110 - تورنتو 104

میامی هیت 110 – شیکاگو 105

پورتلند 96 – اوکلاهما  108

 

یکشنبه 17 آذر

فیلادلفیا 141 - کلیوند کاوالی یرز 94

نیویورک نیکس 103 - ایندیانا پیسرز 104

هیوستون راکتس 115- فنیکس سانز 109

یوتا جاز 126 - ممفیس گریزلیز 112

بروکلین نتز - دنور ناگتز

 

شنبه 16 آذر

دیترویت 108 -  ایندیانا 101

شارلوت 104 - بروکلین 111

کلیولند 87 - اورلاندو 93

اوکلاهاما 139 - مینه سوتا 127

شیکاگو بولز 98 - گلدن استیت 100

میامی هیت 112  - واشنگتن ویزاردز 103

بوستون 108 -  دنور 95

سن آنتونیو 105 -  ساکرامنتو 104

 

جمعه 15 آذر 

واشنگتن ویزاردز 119 - فیلادلفیا سِونی سیکسرز 113

نیویورک نیکس 92 – دِنورناگتز 129

تورنتو رپتورز 109 - هیوستون راکتس 119

نیواورلینز پلیکانز 132 - فنیکس سانز 139

 

پنجشنبه 14 آذر
گلدن استیت وری یرز 91 - شارلوت هورنتس 106
میلواکی باکس 127 - دیترویت پیستونز 103
فنیکس سانز 114 - اورلاندو مجیک 128
بروکلین نتس 130 - آتلانتا هاوکس 118
میامی هیت 93 - بوستون سلتیکس 112
ممفیس گریزلیز 99 - شیکاگو بولز 106
ایندیانا پیسرز 107 - اوکلاهما سیتی تاندر100
مینه‌سوتا تیمبرولوز 114 - دالاس ماوریکس 121
لس آنجلس لیکرز 121 - یوتا جاز 96
ساکرامنتو کینگز 116 - پورتلند 127 
 
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091