تعداد بازدید: 1702
تاریخ انتشار: شنبه 30 آذر 1398 - 8:4:0

فوتبال لیگ یک فرانسه

 

هفته هفدهم 

جمعه 15 آذر 
لیل 1 - برست 0    
نیم المپیک 0 - لیون 4 

 

شنبه 16 آذر 
مون پلیه 1 - پاری سن ژرمن 3
موناکو 3 - آمیان 0
نیس 4 - متس 1
رن 2 - آنژه 1
استراسبورگ 4 - تولوز 2

 

یکشنبه 17 آذر
رمس 3 - سنت اتین  1 
نانت 1 - دیژون    0
مارسی 3 - بوردو  1

 

هفته شانزدهم

ﺳﻪشنبه 12 آذر

آنژه 0 - مارسی 2 

بوردو 6 - نیم المپیک  0 

برست 5 - استراسبورگ 0 

لیون 0 - لیل 1  

 

چهارشنبه 13 آذر

آمیان – رمس ، به تعویق افتاد

دیژون 2 - مون پلیه  2

متس 0 - رن 1

سنت اتین 4 – نیس  1

تولوز 1 – موناکو  2

پاری سن ژرمن 2 – نانت 0 

 

هفته پانزدهم

 

جمعه 8 آذر

مارسی 2 - برست  1 

 

شنبه 9 آذر

استراسبورگ 1 - لیون  2

نیس 3 - آنژه 1

لیل 1 - دیژون 0

مون پلیه 4 - آمیان 2

نیم المپیک 1 - متس1

رمس 1 - بوردو 1

 

یکشنبه 10 آذر

نانت 2 - تولوز 1 

رن 2 - سنت اتین  1 

موناکو - پاری سن ژرمن ، به تعویق افتاد

 

هفته چهاردهم

 

جمعه 1 آذر 
پاری سن ژرمن 2 - لیل  0

 

شنبه ٢ آذر

لیون 2 - نیس 1

متس 1 - رمس 1

آمیان 0 - استراسبورگ 4

آنژه 1 - نیم المپیک 0

برست 1 - نانت 1

دیژون 2 - رن 1

 

یکشنبه ٣ آذر

بوردو 2 - موناکو 1 

سنت اتین 0 - مون پلیه 0 

تولوز 0  - مارسی  2 

 

هفته سیزدهم

 

جمعه 17 آبان

نیس 1 - بوردو 1 

 

شنبه 18 آبان

برست 1 - پاری‌سن‌ژرمن  2 

استراسبورگ 4 - نیم المپیک 1

لیل 0 - متس 0

موناکو 1 - دیژون 0

رمس 0 - آنژه 0

 

یکشنبه 19 آبان

رن 3 - آمیان 1 

نانت 2 - سنت اتین  3 

مون پلیه 3 - تولوز  0 

مارسی 2 - لیون  1 

 

 

هفته دوازدهم 

جمعه 10 آبان 

دیژون 2  - پاری سن ژرمن 1

 

شنبه 11 آبان

مارسی 2 - لیل 1

متس 2 - مون پلیه  2   

آمیان 1 - برست 0          

آنژه 1 - استراسبورگ 0 

نیم المپیک - رن، به تعویق افتاد  

تولوز 2 - لیون  3     


یکشنبه 12 آبان 

بوردو  2 - نانت  0      

نیس 2 - رمس  0   

سنت اتین 1 - موناکو  0  

 

هفته یازدهم


جمعه ٣ آبان

نانت 0 - موناکو  1


 

شنبه ٤ آبان

لیل 3 – بوردو 0

لیون 2  – متس  0 

مون پلیه 0 – آنژه  0

رمس 0 - نیم المپیک  0

استراسبورگ 1 – نیس  0

برست 2 – دیژون  0

 


یکشنبه ٥ آبان

رن 3 - تولوز 2

سنت اتین 2 - آمیان 2

پاری سن ژرمن 4 – مارسی  0

 

هفته دهم 

جمعه 26 مهر
نیس 1 - پاری سن ژرمن 4

 

شنبه 27 مهر

لیون 0 - دیژون 0

متس 1 -  نانت  0

نیم المپیک  1 - آمیان 1

رمس 1 -  مون پلیه  0

تولوز 2 –  لیل  1

آنژه 0 –  برست  1   

 

یکشنبه 28 مهر

بوردو 0 - سنت اتین 1 

موناکو 3 – رن 2 

مارسی 2 - استراسبورگ  0

 

هفته نهم

جمعه 12 مهر 

آمیان 3 - مارسی  1

 

شنبه 13 مهر 

پاری سن ژرمن  4 - آنژه 0

تولوز 1 – بوردو  3

دیژون  1 – استراسبورگ  0

برست  2 – متس  0

مون پلیه  3 – موناکو 1

نانت  1 – نیس  0

 

یکشنبه 14 مهر 
لیل 2- نیم المپیک 2
رن 0 - رمس   1 
سنت اتین 1 - لیون  0

 

هفته هشتم

شنبه 6 مهر

لیون 0 - نانت 1

بوردو 0 - پاری سن ژرمن 1

متس 2 - تولوز 2

موناکو 4 - برست 1

نیس 1 - لیل 1

رمس 1 - دیژون 2

آنژه  1 - آمیان 1

 

یکشنبه 7 مهر

استراسبورگ 1 - مون پلیه  0 
نیم المپیک 0 - سنت اتین  1 
مارسی 1 – رن  1 
 

 

هفته هفتم

 

ﺳﻪشنبه 2 مهر

دیژون 0 - مارسی 0
موناکو  3 - نیس 1

 

چهارشنبه 3 مهر

مون پلیه  1 - نیم المپیک  0
نانت  1 – رن 0
لیل 2 – استراسبورگ  0
آمیان 1 – بوردو  3
برست 2 – لیون  2
سنت اتین 0 – متس  1
تولوز 0 – آنژه  2
پاری سن ژرمن 0 - رمس 2

 

 

هفته ششم

جمعه ٢٩ شهریور

استراسبورگ 2 - نانت  1 

 

شنبه ٣٠ شهریور

مارسی 1 - مون پلیه 1

متس 1 - آمیان 2 

نیس 2 - دیژون 1 

نیم المپیک 1 - تولوز 0 

رمس 0 - موناکو 0 

بوردو 2 - برست 2 

 

یکشنبه ٣١ شهریور

رن 1 - لیل 1 

آنژه 4 - سنت اتین 1 

لیون 0 - پاری سن ژرمن  1 

 

هفته پنجم

جمعه 22 شهریور

لیل 2 - آنژه  1 

آمیان 2 - لیون 2 

 

شنبه 23 شهریور

پاری سن ژرمن 1 - استراسبورگ  0 
بوردو 2 – متس  0 
برست 0 – رن  0 
دیژون 0 - نیم المپیک  0
مون پلیه 2 – نیس  1 

 

یکشنبه 24 شهریور

نانت 1 – رمس  0

سنت اتین 2 – تولوز 2

موناکو  3 – مارسی  4

 

هفته چهارم

جمعه 8 شهریور  

متس 0 - پاری سن ژرمن 2

شنبه 9 شهریور  

لیون 1 - بوردو 1

آنژه 2 - دیژون 0           

تولوز 2 - آمیان 0         

نانت 1 - مون پلیه  0     

نیم المپیک 3 - برست  0 

یکشنبه 10 شهریور  

رمس 2 - لیل 0              

رن 1 - نیس  2               

استراسبورگ 2 - موناکو 2            

مارسی 1 - سنت اتین  0 

 

هفته سوم 

شنبه ٢ شهریور

آمیان 1 - نانت 2

آنژه 3 - متس 0

برست 1 – رمس 0

دیژون 0 - بوردو 2

یکشنبه 3 شهریور

پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0 

استراسبورگ  0 - رن  2 

موناکو 2 - نیم المپیک 2 

سه شنبه 5 شهریور

مون پلیه  1 – لیون  0 

چهارشنبه 6 شهریور

لیل  3 - سنت اتین  0

نیس 1 - مارسی 2

 

هفته دوم

جمعه 25 مرداد

لیون 6 - آنژه  0

شنبه ٢٦ مرداد

نانت  0 - مارسی  0

نیم المپیک 1 - نیس 2

متس 3 - موناکو 0

آمیان 1 - لیل 0

بوردو 1 - مون پلیه 1

تولوز 1 - دیژون 0

 

یکشنبه ٢٧ مرداد

سنت اتین 1 – برست 1 

رمس 0 - استراسبورگ 0 

رن  2 - پاری سن ژرمن  1   

 

هفته نخست

جمعه 18 مرداد
موناکو 0  - لیون 3

شنبه 19 مرداد
مارسی 0 - رمس 2 
مون پلیه 0 - رن 1 
نیس 2 - آمیان 1 
آنژه 3 - بوردو 1 
برست 1 - تولوز 1 
دیژون 1 - سنت اتین 2 

یکشنبه 20 مرداد
لیل 2 - نانت 1 
استراسبورگ 1 - متس 1 
پاری سن ژرمن 3 - نیم المپیک  0 

برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091