تعداد بازدید: 50
تاریخ انتشار: یک شنبه 13 مرداد 1398 - 10:54:42
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

محکومیت باشگاههای آلومینیوم اراک و کارون اروند خرمشهر

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش فدراسیون فوتبال،کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

* در پی شکایت کریم احمدی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 760 میلیون بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مهدی کاظمی مزرعه از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*در پرونده شکایت علی عزیزی از باشگاه آلومینیوم اراک ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 223 میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده صورتجلسه توافقنامه فی مابین در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*در پی شکایت مرتضی اسدی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم و درخصوص هزینه دادرسی با اعمال نظر به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*با توجه به شکایت حمیدرضا سلیمانی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 724 میلیون بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن از ناحیه خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود

 


نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091