تعداد بازدید: 900
تاریخ انتشار: چهار شنبه 17 آذر 1400 - 9:0:0

بسکتبال لیگ حرفه ای

چهارشنبه 17 آذر
دالاس  99 – 102  بروکلین 
سن آنتونیو  109 – 121  نیویورک نیکس 
لیکرز 117 – 102  بوستون 

 

سه شنبه 16 آذر

دیترویت پیستونز 103 – اوکلاهاما سیتی تاندر 104

ایندیانا پیسرز 116 – واشنگتن ویزاردز 110

شارلوت هورنتس 124 – فیلادلفیا 127

میامی هیت 90 – ممفیس گریزلیز 105

شیکاگو بولز 109 – دنور ناگتس 97

مینه سوتا 110 – آتلانتا هاوکس 121

میلواکی باکس 112 – کلیولند کاوالی یرز 104

فنیکس سانز 108 – سن آنتونیو سوپرز 104

پورتلند تریل بلیزرز 90 – واشنگتن کلیپرز 102

گلدن استیت ورزی یرز126 – اورلاندو مجیک 95

 

دوشنبه 15 آذر

کلیولند 108 – یوتا جاز 109

آتلانتا 127 – شارلوت هورنتس 130

تورنتو 102 – واشینگتن ویزاردز 90

هیوستون 118 – نیواورلینز 108

 

یکشنبه 14 آذر

بروکلین نتس 107 - شیکاگو بولز 111

میلواکی باکس 124 - میامی هیت 102

گلدن استیت ورزی یرز 107 - سن آنتونیو اسپرز 112

دالاس ماوریکس 90 - ممفیس گریزلیز 97

پورتلند تریل بلیزرز117 - بوستون سلتیکس 145

ساکرامنتو کینگز 104 - لس آنجلس کلیپرز99

 

شنبه 13 آذر 

ایندیانا  104 – 113  میامی 

واشنگتن ویزاردز  101 – 116  کلیولند 

آتلانتا  96 – 98  فیلادلفیا 

بروکلین  110 – 105  مینه سوتا 

هیوستون  118 – 116  اورلاندو 

دالاس  91 – 107  نیواورلینز 

یوتا  137 – 130  بوستون 

گلدن استیت  118 – 96  فنیکس 

لیکرز  115 – 119  کلیپرز 
 

 

جمعه 12 آذر
تورنتو رپتورز 97 - میلواکی باکس 93
نیویورک نیکس 115 - شیکاگو بولز 119
مِمفیس گریزلیز 152 - اوکلاهماسیتی تاندر 79
فنیکس سانز 114 - دیترویت پیستونز 103
پورتلند بلیزرز 83 - سَن آنتونیو اسپرز 114

 

پنجشنبه 11 آذر

ایندیانا پیسرز 111 - آتلانتا هاوکس 114

اورلاندو مجیک 108 - دنور ناگتز 103

ویزاردز 115 - مینه سوتا 107

بوستون سلتیکس 88 - فیلادلفیا 87

میامی هیت 85 - کلیولند کاوالی یرز 111

میلواکی باکس 127 - شارلوت هورنتس 125

نیو اورلینز پلیکانز 107 - دالاس ماوریکس 139

اوکلاهاما سیتی تاندر 110 - هیوستون راکتس 114

لس آنجلس کلیپرز 115 - ساکرامنتو کینگز 124

 

 چهارشنبه 10 آذر

بروکلین  121 – 110  نیویورک نیکس 

تورنتو  91 – 98  ممفیس 

فنیکس 104 – 96  گلدن استیت 

پورتلند  110 – 92  دیترویت

ساکرامنتو  92 – 117  لیکرز 

 

سه شنبه 9 آذر

فیلادلفیا 101 - اورلاندو مجیک 96

میامی هیت 111 - دنور ناگتس 120

هیوستون راکتس 102 - اوکلاهاما سیتی تاندر 89

مینه سوتا 100 - ایندیانا پیسرز 98

شیکاگو بولز 113 - شارلوت هورنتس 119 

سن آنتونیو اسپرز 116  - واشنگتن ویزاردز 99

دالاس ماوریکس 96 - کلیولند کاوالی یرز 114

یوتا جاز 129 - تریل بلیزرز 107

لس آنجلس کلیپرز 104 - پلیکانز 123

 
 
دوشنبه 8 آذر

کلیپرز 90 – 105 گلدن استیت

ایندیانا 100 – 118 میلواکی

ممفیس 128 – 101 ساکرامنتو

تورنتو 97 – 109 بوستون

لیکرز 110 – 106 دیترویت

 

یکشنبه 7 آذر

فیلادلفیا 120 – 121 مینه سوتا

آتلانتا 90 – 99 نیویورک نیکس

بروکلین 107 – 113 فنیکس سانز

شیکاگو 104 – 107 میامی

کلیولند 105 – 92 اورلاندو

هیوستون 146 – 143 شارلوت هورنتس

دالاس 114 – 120 واشینگتن ویزاردز

یوتاجاز 127 – 105 نیواورلینز پلیکانز

 

شنبه 6 آذر 

کلیپرز 107 – 96 دیترویت 

شارلوت  133 – 115  مینه سوتا 

نیویورک نیکس  97 – 118  فنیکس 

اورلاندو  88 – 123  شیکاگو 

ایندیانا  114 – 97  تورنتو 

ممفیس  100 – 132  آتلانتا 

اوکلاهما  99 – 101  واشنگتن ویزاردز 

سن آنتونیو  96 – 88  بوستون 

دنور  109 – 120  میلواکی 

گلدن استیت  118 – 103  پورتلند 

لیکرز  137 – 141  ساکرامنتو 

 

پنجشنبه 4 آذر

ایندیانا پیسرز 116 - لُس آنجلس لیکرز 124

اورلاندو مجیک 99 - شارلوت هورنتس 106

کلیولند کاوالی یرز 115 - فنیکس سانز 120

بوستون سلتیکس 104 - بروکلین نتس 123

نیواورلینز پلیکانز 127 - واشنگتن ویزاردز 102

هیوستون راکتس 118 - شیکاگو بولز 113

مینه سوتا 113 - میامی هیت 101

اوکلاهماسیتی تاندر 104 - یوتا جاز 110

میلواکی باکس 114 - دیترویت پیستونز 93

مِمفیس گریزلیز 113 - تورنتو رپتورز 126

سَن آنتونیو اسپرز 106 - آتلانتا هاوکس 124

گلدن استیت وری یرز 116 - فیلادلفیا سِونی سیکسرز 96

ساکرامنتو کینگز 125 - پورتلند بلیزرز 121

 

چهارشنبه 3 آذر 
دیترویت  92 – 100  میامی 
نیویورک نیکس  106 – 100  لیکرز 
پورتلند  119 – 100  دنور 
کلیپرز 104 – 112  دالاس 

 

سه شنبه 2 آذر

واشنگتن ویزاردز 103 - شارلوت هورنتس 109

کلیولند کاوالی یرز112  - بروکلین نتس 117

آتلانتا هاوکس 113 - اوکلاهاماسیتی تاندر101

بوستون سلتیکس 108 - هیوستون راکتس 90

نیو اورلینز پلیکانز 96 - مینه سوتا 110

شیکاگو بولز 77 - ایندیانا پیسرز 109

میلواکی باکس 123 - اورلاندو مجیک 92

آنتونیو اسپرز 111 - فنیکس سانز 115

یوتاجاز 111 - ممفیس گریزلیز 118

 ساکرامنتو کینگز 94 - فیلادلفیا 102

 

دوشنبه 1 آذر

لس آنجلس کلیپرز 97 - دالاس ماوریکس 91

دیترویت پیستونز 116 - لس آنجلس لیکرز 121 

شیکاگو بولز 109 - نیویورک نیکس 103 

فنیکس سانز 126 -  دنور ناگتس 97

گلدن استیت وری یرز119 -  تورنتو رپتورز 104 

 

یکشنبه 30 آبان

نیویورک نیکس 106 - هیوستون راکتس 99

واشنگتن ویزاردز 103 - میامی هیت 100

ایندیانا پیسرز 111 - نیو اورلینز پلیکانز 94

بوستون سلتیکس 111 - اوکلاهاما سیتی تاندر 105

آتلانتا هاوکس 115 - شارلوت هورنتس 105

میلواکی باکس 117 - اورلاندو مجیک 108

مینه سوتا 138 - ممفیس گریزلیز 95

پورتلند تریل بلیزرز118  - فیلادلفیا 111

ساکرامنتو کینگز 105 - یوتاجاز 123

 

شنبه 29 آبان

شارلوت  121 – 118  ایندیانا

دیترویت  102 – 105  گلدن استیت

بوستون  130 – 108  لیکرز

بروکلین  115 – 113  اورلاندو

میلواکی  96 – 89  اوکلاهما

نیواورلینز  94 – 81  کلیپرز

دنور  108 – 114  شیکاگو بولز

فنیکس  112 – 104  دالاس

ساکرامنتو 89 – 108  تورنتو

 

جمعه 28 آبان

میامی هیت 112 - واشنگتن ویزاردز 97

کلیولند کاوالی یرز 89 - گلدن استیت وری یرز 104

مینه سوتا 115 - سَن آنتونیو اسپرز 90

مِمفیس گریزلیز 120 - لس آنجلس کلیپرز 108

دِنورناگتز 89 - فیلادلفیا سِونی سیکسرز 103

یوتا جاز 119 - تورنتو رپتورز 103

 

پنجشنبه 27 آبان
شارلوت هورنتس 97 – واشینگتن ویزاردز 87
دیترویت 97 – ایندیانا پیسرز 89
آتلانتا 110 – بوستون 99
بروکلین 109 – کلیولند 99
میامی هیت 113 – نیوراورلینز پلیکانز 98
میلواکی باکس 109 – لیکرز 102
نیویورک نیکس 98 – اولاندو مجیک 104
مینه سوتا 107 – ساکرامنتو 97
اوکلاهماسیتی 101 – هیوستون 89
فنیکس سانز 105 – دالاس ماوریکس 98
پورتلند 112 – شیکاگوبولز 107

 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917