تعداد بازدید: 101
تاریخ انتشار: یک شنبه 25 مهر 1400 - 20:35:0
فوتبال لیگ دسته یک ایران فصل 1401 - 1400

فوتبال لیگ یک ایران

هفته اول

شنبه ۲۴ مهر
مس شهر بابک  -  پارس جنوبی جم بوشهر ، لغو شد
ملوان بندر انزلی  2 -  آرمان گهر سیرجان  0 
سایپا  1 - استقلال خوزستان  1 
خیبر خرم آباد 1 - شهرداری آستارا  0 


یکشنبه ۲۵ مهر
ماشین سازی تبریز0 - شهرداری همدان 4

استقلال ملاثانی 2 - رایکا بابل 2
خوشه طلایی ساوه 1 - ویستا توربین تهران 0
شمس آذر قزوین - مس کرمان ، برگزار نشد.
شاهین شهرداری بوشهر 1 - قشقایی شیراز 2


هفته دوم
شنبه اول آبان
مس کرمان -   مس شهر بابک
پارس جنوبی جم بوشهر- خیبر خرم آباد
شهرداری آستارا -خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان- بادران تهران  
قشقایی شیراز- سایپا تهران
ویستا توربین تهران – استقلال ملاثانی
شهرداری همدان- ملوان بندر انزلی 
آرمان  گهر سیرجان -   شاهین شهرداری بوشهر
رایکا بابل - ماشین سازی تبریز


هفته سوم
یکشنبه ۹ آبان

استقلال ملاثانی- پارس جنوبی جم بوشهر
خوشه طلایی ساوه- مس شهر بابک
آرمان  گهر سیرجان -    شهرداری همدان
شاهین شهرداری بوشهر -  رایکا بابل
ملوان بندر انزلی -  قشقایی شیراز
بادران تهران  –  ویستا توربین تهران
خیبر خرم آباد -  استقلال خوزستان
سایپا تهران- مس کرمان
ماشین سازی تبریز -  شهرداری آستارا


هفته چهارم
شنبه ۱۵ آبان

استقلال خوزستان- آرمان  گهر سیرجان
مس شهر بابک- خیبر خرم آباد
پارس جنوبی جم بوشهر- خوشه طلایی ساوه
شهرداری آستارا - بادران تهران  
ویستا توربین تهران - سایپا تهران
قشقایی شیراز- استقلال ملاثانی
رایکا بابل - ملوان بندر انزلی
شهرداری همدان-  شاهین شهرداری بوشهر
مس کرمان -  ماشین سازی تبریز


هفته پنجم
جمعه ۲۱ آبان

ملوان بندر انزلی -   پارس جنوبی جم بوشهر
بادران تهران  –   مس شهر بابک
سایپا تهران- خیبر خرم آباد
شهرداری همدان -  رایکا بابل
ماشین سازی تبریز -   قشقایی شیراز
آرمان  گهر سیرجان -    ویستا توربین تهران
استقلال ملاثانی -  استقلال خوزستان
خوشه طلایی ساوه - مس کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری آستارا

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917