تعداد بازدید: 1593
تاریخ انتشار: دو شنبه 4 بهمن 1400 - 6:0:0
فوتبال لیگا اسپانیا فصل 2022 - 2021

فوتبال لیگا اسپانیا

هفته بیست و دوم

جمعه 1 بهمن

اسپانیول 1 - بتیس 4

 

شنبه 2 بهمن

لوانته  0 - کادیز  2      

ویارئال 3 - مایورکا  0

سویا 2 - سلتاویگو 2

اتلتیکومادرید 3 - والنسیا 2

     

یکشنبه 3 بهمن

گرانادا 0 - اوساسونا 2 

رئال‌مادرید 2 - الچه 2   

رئال‌سوسیداد 0 - ختافه 0           

رایو وایکانو 0 - بیلبائو 1          

آلاوس 0 - بارسلونا 1 

 

هفته بیست و یکم

یکشنبه 26 دی 

الچه 1 - ویارئال 0

 

سه شنبه 28 دی 

رئال بتیس 4 - آلاوس 0 

کادیز 2 - اسپانیول  2 

 

چهارشنبه 29 دی 

سلتاویگو 2 - اوساسونا 0 

 

پنجشنبه 30 دی

والنسیا 1 - سویا 1

ختافه 4 - گرانادا 2

مایورکا - رئال سوسیداد، به تعویق افتاد

 

چهارشنبه 27 بهمن

اتلتیکو مادرید - لوانته

 

هفته بیستم

شنبه 18 دی 

لوانته 2 - مایورکا 0

رئال‌سوسیداد 1 - سلتاویگو 0 

گرانادا 1 - بارسلونا 1

رئال‌مادرید 4 - والنسیا 1

 

یکشنبه 19 دی

آلاوس0 - بیلبائو 0

اوساسونا 2 - کادیز 0

رایو وایکانو 1 - بتیس 1 

سویا 1 - ختافه 0 

ویارئال 2 – اتلتیکومادرید 2

 

دوشنبه 20 دی

اسپانیول  1 - الچه 2   

 

هفته نوزدهم

جمعه 10 دی

والنسیا  1 - اسپانیول  2

 

یکشنبه 12 دی

ختافه 1 - رئال‌مادرید 0 

اتلتیکومادرید 2 - رایو وایکانو  0  

الچه 0 - گرانادا 0 

آلاوس 1  - رئال‌ سوسیداد 1 

بتیس 0 - سلتاویگو 2 

مایورکا 0 - بارسلونا 1 

 

دوشنبه 13 دی

ویارئال 5 - لوانته 0

اوساسونا 1 - بیلبائو 3

کادیز 0 - سویا 1

 

هفته بیست و یکم

 پنجشنبه 2 دی، اتلتیکو 1 - رئال مادرید 2

 

معوقه هفته نهم

چهارشنبه 1 دی، گرانادا 2 - اتلتیکو مادرید 1

 

معوقه هفته چهارم

سه شنبه 30 آذر، ویارئال 5 - آلاوس 2 

چهارشنبه 1 دی، سویا 1 - بارسلونا 1

 

هفته هجدهم

جمعه 26 آذر

سلتاویگو 3 - اسپانیول 1 

 

شنبه 27 آذر

رایو وایکانو  2 - آلاوس 0 

رئال‌سوسیداد 1  - ویارئال  3

بارسلونا 3 - الچه 2

سویا 2 - اتلتیکومادرید 1

 

یکشنبه 28 آذر

گرانادا 4 - مایورکا 1

بیلبائو 3 - بتیس 2

ختافه 1 - اوساسونا 0 

رئال‌ مادرید 0 - کادیز 0 

 

دوشنبه 29 آذر

لوانته3- والنسیا 4

 

هفته هفدهم

جمعه 19 آذر

مایورکا 0 - سلتاویگو 0 

 

شنبه 20 آذر

اسپانیول 4 - لوانته 3 

آلاوس 1 - ختافه 1 

والنسیا 2 - الچه 1

بیلبائو 0 - سویا 1

 

یکشنبه 21 آذر

ویارئال 2 - رایو وایکانو 0 

اوساسونا 2 - بارسلونا 2 

بتیس 4 - رئال‌ سوسیداد 0 

رئال‌مادرید 2 - اتلتیکومادرید 0 

 

دوشنبه 22 آذر

کادیز 1 - گرانادا 1

 

هفته شانزدهم

جمعه 12 آذر

گرانادا 2 - آلاوس  1 

 

شنبه 13 آذر

سویا  1 - ویارئال 0 

بارسلونا 0 - بتیس 1

اتلتیکومادرید 1 - مایورکا 2

رئال‌سوسیداد 0 - رئال‌مادرید 2

 

یکشنبه 14 آذر

رایو وایکانو 1 - اسپانیول 0

الچه 3 - کادیز 1

لوانته 0 - اوساسونا 0 

سلتاویگو 1 - والنسیا 2 

 

دوشنبه 15 آذر

ختافه - بیلبائو

 

هفته پانزدهم

جمعه 5 آذر

بیلبائو 2 - گرانادا  2 

 

شنبه 6 آذر

آلاوس 1 - سلتاویگو 2

والنسیا  1 - رایو وایکانو  1

مایورکا 0 - ختافه 0 

ویارئال 1 - بارسلونا 3 

 

یکشنبه 7 آذر

بتیس 3 - لوانته 1

اسپانیول 1 -  رئال‌سوسیداد 0

کادیز 1 - اتلتیکومادرید 4 

رئال‌مادرید 2 - سویا 1 

 

دوشنبه 8 آذر

اوساسونا- الچه

 

هفته چهاردهم

جمعه 28 آبان

لوانته 0 - بیلبائو 0 

 

شنبه 29 آبان

سلتاویگو 1 - ویارئال 1 

سویا 2 - آلاوس 2 

اتلتیکومادرید 1 - اوساسونا 0

بارسلونا 1 -  اسپانیول 0

 

یکشنبه 30 آبان

ختافه 4 - کادیز 0

گرانادا 1 - رئال‌مادرید 4

الچه 0 - بتیس 3

رئال‌سوسیداد 0 - والنسیا 0

 

دوشنبه 1 آذر

رایو وایکانو 3 - مایورکا 1
 

هفته سیزدهم 

جمعه 14 آبان 

بیلبائو 0 - کادیز 1

 

شنبه 15 آبان 

اسپانیول 2 - گرانادا 0

سلتاویگو 3 - بارسلونا 3

آلاوس 2 - لوانته 1

رئال مادرید 2 - رایووایکانو 1

 

یکشنبه 16 آبان 

ویارئال 1 - ختافه 0

والنسیا 3 - ایتلیتکومادرید 3

اوساسونا 0 - سوسیداد 2

مایورکا 2 - الچه 2

بتیس 0 - سویا 2

 

هفته دوازدهم 

شنبه 8 آبان  

الچه 1 - رئال‌مادرید 2  

سویا 2 - اوساسونا 0 

والنسیا 2 - ویارئال 0   

بارسلونا 1 - آلاوس 1
    
یکشنبه 9 آبان

کادیز 1 - مایورکا 1   

اتلتیکومادرید 3 - بتیس 0   

ختافه 2 - اسپانیول 1

رئال‌سوسیداد 1 - بیلبائو 1
    
دوشنبه 10 آبان  

رایو وایه کانو 0 - سلتاویگو 0

لوانته 0 - گرانادا 3

 

هفته یازدهم

ﺳﻪشنبه 4 آبان

آلاوس 1 – الچه  0 

اسپانیول 1 – بیلبائو 1 

ویارئال 3 – کادیز 3 

 

چهارشنبه 5 آبان

مایورکا 1 - سویا 1

رایو وایکانو 1 - بارسلونا 0

بتیس 4 - والنسیا 1

رئال‌مادرید0 - اوساسونا 0

 

پنجشنبه 6 آبان

سلتاویگو 0 - رئال‌سوسیداد 2

گرانادا 1 - ختافه 1

لوانته 2 - اتلتیکومادرید 2

 

هفته دهم

جمعه 30 مهر

اوساسونا 1 - گرانادا  1 

 

شنبه 1 آبان

والنسیا 2 - مایورکا  2 

کادیز 0 - آلاوس  2 

بیلبائو 2 - ویارئال 1

الچه 2 - اسپانیول 2

 

یکشنبه 2 آبان

سویا 5 - لوانته 3

بارسلونا 1 - رئال‌مادرید 2

بتیس 3 - رایو وایکانو 2

اتلتیکومادرید 2 - رئال‌سوسیداد 2

 

دوشنبه 3 آبان

ختافه - سلتاویگو

 

دسته بندی :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917