تعداد بازدید: 910
تاریخ انتشار: دو شنبه 4 بهمن 1400 - 6:0:0
فوتبال لیگ یک فرانسه فصل 2022 - 2021

فوتبال لیگ یک فرانسه

هفته بیست و دوم

جمعه 1 بهمن

لیون 1 - سنت اتین 0 

 

شنبه 2 بهمن

برست 2 - لیل 0

لانس 0 - مارسی 2

 

یکشنبه 3 بهمن

متس 0 - نیس 2 

نانت 4 - لوریان 2 

کلرمون 2 - رن 1 

آنژه 2 - تروا 1 

بوردو 4 - استراسبورگ 3 

مون پلیه 3 - موناکو 2 

پاری سن ژرمن 4 - رمس 0 

 

هفته بیست و یکم  

جمعه 24 دی 

نیس 2 -  نانت 1

 

شنبه 25 دی 

سنت اتین 1 - لانس 2

پاری سن ژرمن 2 – برست 0

 

یکشنبه 26 دی  

رن  6 - بوردو 0 

موناکو 4 - کلرمون 0 

استراسبورگ 3 - مون پلیه 1 

رمس 0 - متس 1    

لوریان 0 - آنژه 0

تروا 0 - لیون 1

مارسی 1 - لیل 1

 

هفته بیستم

جمعه 17 دی

بوردو 0 – مارسی  1 

 

شنبه 18 دی

لیل – لوریان ، به تعویق افتاد

لانس 1 – رن 0

 

یکشنبه 19 دی 

برست 0 - نیس 3 

کلرمون 0 - رمس 0 

متس 0 - استراسبورگ 2 

مون پلیه - تروا، به تعویق افتاد

نانت 0 - موناکو 0 

لیون1 - پاری سن ژرمن 1

 

چهارشنبه 6 بهمن 

آنژه - سنت اتین

 

هفته نوزدهم

چهارشنبه 1 دی

مون پلیه 4 - آنژه 1

مارسی 1 - رمس 1

لوریان 1 - پاری سن ژرمن 1

ترویس 1 - برست 1

بوردو2 - لیل 3

لیون 1 - متس 1

موناکو 2  - رن 1

سنت اتین 0 - نانت 1

نیس 2 - لانس 1

کلرمون - استراسبورگ/ به تعویق افتاد

 

هفته هجدهم

جمعه 19 آذر

نانت 3 - لانس 2 

 

شنبه 20 آذر

برست 0 - مون پلیه 4

رمس 2 - سنت اتین 0

 

یکشنبه 21 آذر

لیل 0 - لیون 0 

آنژه 0 - کلرمون 1 

متس 4 - لوریان 1 

رن 1 - نیس 2 

ترویس 1 - بوردو 2 

استراسبورگ 0 - مارسی 2 

پاری سن ژرمن 2 - موناکو 0 
 

 

هفته هفدهم

شنبه 13 آذر

مارسی 1 - برست 2 

لیل 2 - تروا 1

لانس 1 - پاری سن ژرمن 1

 

یکشنبه 14 آذر

سنت اتین 0 - رن 5     

لوریان 0 - نانت 1      

موناکو 4 - متس 0      

مون پلیه -  1 کلرمون 0

رنس 1 - آنژه 2         

نیس 0 - استراسبورگ 3           

بوردو - لیون

 

هفته شانزدهم

چهارشنبه 10 آذر

آنژه 1 - موناکو 3

برست 1 - سنت اتین 0

متس 1 -مون پلیه 3

استراسبورگ 5 - بوردو2

تروا 2 - لوریان 0

کلرمون 2 - لانس 2

لیون 0 - رمس 1

نانت 0 - مارسی 1

پاری سن ژرمن 0 - نیس 0

رن 1 - لیل 2

 

هفته پانزدهم

جمعه 5 آذر 

لانس 2 - آنژه  2 

 

شنبه 6 آذر

لیل 1 - نانت  1  

نیس 0 - متس 1 

 

یکشنبه 7 آذر

سنت اتین 1 - پاری سن ژرمن 3

بوردو 1 - برست 2

رمس 1 - کلرمون 0

موناکو 1 - استراسبورگ 1

لوریان 0 - رن 2

مون پلیه 0 - لیون 1 

مارسی 1 - تروا 0 

 

هفته چهاردهم

جمعه 28 آبان

موناکو 2 - لیل 2 

 

شنبه 29 آبان

پاری سن ژرمن 3 - نانت  1 

رن 2 - مون پلیه 0

 

یکشنبه 30 آبان

برست 4 - لانس 0

آنژه 1 - لوریان 0

متس 3 - بوردو 3

استراسبورگ 1 - رمس 1

تروا 0 - سنت اتین 1

کلرمون 1 - نیس 2

لیون - مارسی / لغو شد
 

هفته سیزدهم 

جمعه 14 آبان 

لانس 4 - تروا  0

 

شنبه 15 آبان 

لیل 1 - آنژه 1

بوردو 2 - پاری سن ژرمن 3

 

یکشنبه 16 آبان 

مارسی 0 - متس 0

لوریان 1 - برست 2

نانت 2 - استراسبورگ 2

رمس 0 - موناکو 0

سنت اتین 3 - کلرمون 2

نیس 0 - مون پلیه 1

رن 4 - لیون 1

 

هفته دوازدهم

جمعه 7 آبان

پاری سن ژرمن 2 - لیل 1

 

شنبه 8 آبان

متس 1 - سنت اتین  1

لیون 2 - لانس 1

 

یکشنبه 9 آبان

آنژه 1 - نیس 2

مون پلیه 2 - نانت 0

استراسبورگ 4 - لوریان 0

تروا 2 - رن 2

بوردو 3 - رمس 2

برست 2 - موناکو 0

کلرمون 0 - مارسی 1

 

هفته یازدهم

جمعه 30 مهر

سنت اتین 2 - آنژه  2 

 

شنبه 1 آبان

نانت 2 - کلرمون  1 

لیل 1 - برست 1

 

یکشنبه 2 آبان

نیس 3 - لیون 2

لانس 4 - متس 1

لوریان 1 - بوردو 1

رمس 1 - تروا 2

رن 1 - استراسبورگ 0

موناکو 3 - مون پلیه 1

مارسی 0 - پاری سن ژرمن 0

 

هفته دهم

جمعه 23 مهر

پاری سن ژرمن 2 - آنژه  1 

 

شنبه 24 مهر

کلرمون 1 - لیل  0 

لیون 2 - موناکو 0

 

یکشنبه 25 مهر

تروا 1 - نیس 0 

بوردو 1 - نانت 1 

برست 1 - رمس 1 

استراسبورگ 5 - سنت اتین 1 

متس 0 - رن 3 

مون پلیه 1 - لانس 0 

مارسی 4 - لوریان  1 

 

هفته نهم

جمعه 9 مهر

لانس 2 - رمس  0 

 

شنبه 10 مهر

مون پلیه 1 - استراسبورگ  1 

نیس 2 - برست 1

 

یکشنبه 11 مهر

رن 2 - پاری سن ژرمن 0

نانت 2 - تروا 0

لوریان 1 - کلرمون 1

موناکو 3 - بوردو0

آنژه 3 - متس 2

لیل 2 - مارسی 0

سنت اتین 1 - لیون 1 

 

هفته هشتم

شنبه 3 مهر

سنت اتین 0 - نیس  3 

استراسبورگ 1 - لیل 2

پاری سن ژرمن 2 - مون پلیه 0

لیون 1 - لوریان 1

 

یکشنبه 4 مهر

بوردو 1 - رن 1 

برست 1 - متس 2 

رمس 3 - نانت 1 

تروا 1 - آنژه 1

کلرمون 1 - موناکو 3 

مارسی 2 - لانس 3

 

دسته بندی :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917