تعداد بازدید: 329
تاریخ انتشار: یک شنبه 4 مهر 1400 - 6:5:0
فوتبال لیگ یک فرانسه فصل 2022 - 2021

فوتبال لیگ یک فرانسه

هفته هشتم

شنبه 3 مهر

سنت اتین 0 - نیس  3 

استراسبورگ 1 - لیل 2

پاری سن ژرمن 2 - مون پلیه 0

لیون 1 - لوریان 1

 

یکشنبه 4 مهر

بوردو - رن

برست - متس

رمس - نانت

تروا - آنژه

کلرمون - موناکو

مارسی - لانس

 

هفته هفتم

چهارشنبه 31 شهریور

لیل 2 - رمس 1 

موناکو 3 - سنت اتین 1 

مون پلیه 3 - بوردو 3 

نانت 3 - برست 1 

رن 6 - کلرمون 0 

لوریان 1 - نیس 0 

لیون 3 - تروا 1 

متس 1 - پاری سن ژرمن 2 

لانس 0 - استراسبورگ 1 

آنژه 0 - مارسی 0 

 

هفته ششم 

جمعه 26 شهریور

استراسبورگ 3 – متس 0 

 

شنبه 27 شهریور

لانس 1 – لیل 0

سنت اتین 1 – بوردو 2

 

یکشنبه 28 شهریور

نیس 2 – موناکو 2 

آنژه 1 – نانت 4 

کلرمون 1 – برست 1 

رمس 0 – لوریان 0 

تروا 1 – مون پلیه 1 

مارسی 2 – رن 0

پاری سن ژرمن 2 – لیون 1

 

هفته پنجم

جمعه 19 شهریور

لوریان 2 - لیل 1 

 

شنبه 20 شهریور

پاری سن ژرمن 4 - کلرمون 0

موناکو 0 - مارسی 2

 

یکشنبه 21 شهریور

مون پلیه 2 - سنت اتین 0
رن 0 – رمس 2
بوردو 2 – لانس 3
برست 1 – آنژه 1
متس 0 – تروا 2
نانت 0 - نیس 2
لیون 3 – استراسبورگ 1

 

هفته چهارم

جمعه 5 شهریور

نانت 0 - لیون 1 

 

شنبه 6 شهریور

نیس 4 - بوردو 0

مارسی 3 - سنت اتین 1

 

یکشنبه 7 شهریور

تروا 1 - موناکو 2

استراسبورگ 3 - برست 1

آنژه 2 - رن 0

کلرمون 2 - متس 2

لانس 2 - لوریان 2

لیل 2 - مون پلیه 1

رمس - پاری سن ژرمن

 

هفته سوم

جمعه 29 مرداد 

برست 2 - پاری سن ژرمن  4 

 

شنبه 30 مرداد

موناکو  0 - لانس  2 

سنت اتین 1 - لیل 1

 

یکشنبه 31 مرداد

لیون 3 - کلرمون 3

متس 1 - رمس 1

مون پلیه 3 - لوریان 1

استراسبورگ 1 - تروا 1

بوردو 1 - آنژه 1

رن 1 - نانت 0

نیس 1 - مارسی 0

 

هفته دوم

جمعه 22 مرداد

لوریان 1 - موناکو 0 

شنبه 23 مرداد

لیل  0 - نیس  4 

پاری سن ژرمن 4 – استراسبورگ 2

 

یکشنبه 24 مرداد

آنژه 3 - لیون 0

برست 1 - رن 1

کلرمون 2 - تروا 0

نانت 2 - متس 0

رمس 3 - مون پلیه 3

لانس 2 - سنت اتین 2

مارسی 2 - بوردو 2

 

هفته نخست

جمعه 15 مرداد

موناکو1 - نانت 1  

 

شنبه 16 مرداد

لیون 1 - برست 1    

تروا 1 - پاری سن ژرمن 2    

 

یکشنبه 17 مرداد

رن 1  - لانس 1  

استراسبورگ 0 - آنژه 2

سنت اتین 1 - لوریان 1

نیس 0 - رمس 0    

بوردو 0 - کلرمون 2

متس 3- لیل 3

مون پلیه 2  - مارسی 3

دسته بندی :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://splus.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917