تعداد بازدید: 1625
تاریخ انتشار: شنبه 29 خرداد 1400 - 8:30:0

بسکتبال لیگ حرفه ای

هفتاد و پنجمین دوره لیگ بسکتبال NBA - فصل 2021

مرحله نیمه نهایی های کنفرانس غرب و شرق

 

شنبه 29 خرداد

آتلانتا  99 – 104  فیلادلفیا /  3 - 3 مساوی 

کلیپرز 131 – 119  یوتا / 4 - 2 به سود کلیپرز

 

جمعه 28 خرداد
میلواکی 104 – 89 بروکلین
 

پنجشنبه ۲۷ خرداد

فیلادلفیا -  106 - آتلانتا هاوکس 109 / درمجموع 3 – 2 به سود آتلانتا

یوتا جاز 111 - لس آنجلس کلیپرز 119 / در مجموع 3 - 2 به سود لس آنجلس کلیپرز

 

چهارشنبه 26 خرداد 

بروکلین 114 - میلواکی 108 / 3 - 2 به سود بروکلین

 

سه شنبه 25 خرداد

آتلانتا هاوکس 103 - فیلادلفیا 100 / 2 - 2 مساوی

لس آنجلس کلیپرز 118 - یوتا جاز 104 / 2 - 2 مساوی

 

دوشنبه 24 خرداد 

دنور 118 - فنیکس 125  

 

یکشنبه 23 خرداد 

کلیپرز 132 - یوتا جاز 106 

میلواکی 107 - بروکلین 96  

 

شنبه 22 خرداد

آتلانتا هاوکس 111 - فیلادلفیا 127 /

دنور ناگتز 102 - فنیکس سانز 116 / 0 - 3 به سود فنیکس سانز

 

جمعه 21 خرداد  

میلواکی 86 – 83  بروکلین / 2 - 1 به سود بروکلین

کلیپرز 111  – 117  یوتا

 

پنجشنبه 20 خرداد 

فنیکس سانز 123 - دِنورناگتز 98

 

چهارشنبه 19 خرداد 

فیلادلفیا  118 – آتلانتا 102

یوتا  112 – کلیپرز 109

 

سه شنبه 18 خرداد

بروکلین تنس 125 - میلواکی باکس 86 / 2-0 به سود  نتس

فنیکس سانز 122 - دنور ناگتز 105 / 1 -0 به سود فنیکس

 

یکشنبه 16 خرداد 

بروکلین 115 - میلواکی 107 

فیلادلفیا 124 - آتلانتا هاوکس 128 / 0 -1 به سود آتلانتا

 

---------------------------------

پلی آف

دوشنبه 17 خرداد

لس آنجلس کلیپرز126 - دالاس ماوریکس 111

 

شنبه 15 خرداد

دالاس  97 – کلیپرز  104  / 3 - 3 مساوی 

 

جمعه 14 خرداد

پورتلند 115 - دنور ناگتس 126 / 2 - 4 به سود دنور

لس آنجلس لیکرز 100 - فنیکس سانز 113 / 2 - 4 به سود فنیکس

 

چهارشنبه 12 خرداد
بروکلین  123 – 109  بوستون 
دنور 147 – 140  پورتلند 
فنیکس 115 – 85 لیکرز 

 

سه شنبه 11 خرداد

واشنگتن ویزاردز 122 - فیلادلفیا 114

ممفیس گریزلیز113 - یوتا جاز 120

 

دوشنبه 10 خرداد

لیکرز 92 – 100  فنیکس

بوستون  126 – 141 بروکلین

دالاس  81 – 106  کلیپرز  

 

یکشنبه 9 خرداد

میامی هیت 103 - میلواکی باکس 120

پورتلند تریل بلیزرز115  - دنور ناگتس 95

واشینگتن ویزاردز 103 – فیلادلفیا 132

ممفیس گریزلیز 111 – یوتا جاز 121
 

شنبه 8 خرداد

آتلانتا 105 – نیویورک نیکس  94

بوستون 125 – بروکلین 119

دالاس 108 – کلیپرز  118

 

جمعه 7 خرداد 

میامی هیت 84 - میلواکی باکس 113

لُس آنجلس لیکرز 109 - فنیکس سانز 95

پورتلند بلیزرز 115 – دنورناگتز 120

 

پنجشنبه 6 خرداد
فیلادلفیا 120 –  واشینگتن ویزاردز 95 
نیویورک نیکس 101 –  آتلانتا 92 
یوتا جاز 141 –  ممفیس گریزلیز 129 
 
چهارشنبه 5 خرداد 
بروکلین 130  – 108  بوستون 
فنیکس 102 – 109  لیکرز 
کلیپرز 121 – 127   دالاس 
 
سه شنبه 4 خرداد
واشینگتن ویزاردز 142 – ایندیانا پیسر 115
میلواکی 132 – میامی هیت 98
دنور 128 – پورتلند 109

دوشنبه 3 خرداد 
فنیکس  99 – 90  لیکرز 
نیویورک نیکس  105 – 107  آتلانتا 
یوتا  109 – 112  ممفیس

 

یکشنبه 2 خرداد 

واشینگتن ویزاردز 142 - ایندیانا پیسرز 115

میلواکی باکس 109 - میامی هیت 107

لس آنجلس کلیپرز 103 - دالاس ماوریکس 113

بروکلین نتس 104 - بوستون سلتیکس 93

دنور ناگتس 86 - پورتلند تریل بلیزرز 96

 

شنبه 1 خرداد 
گلدن استیت 112 – ممفیس  117 

 

جمعه 31 اردیبهشت 

واشینگتن ویزاردز 142 - ایندیانا پیسرز 115 

 

پنجشنبه 30 اردیبهشت 

مِمفیس گریزلیز 100 - سَن آنتونیو اسپرز 96

لس آنجلس لیکرز 103 –  گلدن استیت وری یرز 100

 

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

ایندیانا 144 – 117 شارلوت
بوستون 118 –  100 واشینگتن ویزاردز

 

دوشنبه 27 اردیبهشت

گلدن استیت 113 – 101  ممفیس

آتلانتا  124 – 95  هیوستون

بروکلین  123 – 109  کلیولند

فیلادلفیا  128 – 117  اورلاندو

دیترویت  107 – 120  میامی

شیکاگو  118 – 112  میلواکی

مینه سوتا 136 – 121  دالاس

نیواورلینز  98 – 110  لیکرز

اوکلاهما 117 – 112  کلیپرز

پورتلند  132 – 116  دنور

ساکرامنتو 99 – 121  یوتا

 

یکشنبه 26 اردیبهشت  

میلواکی باکس 122 –  میامی هیت 108 
سن آنتونیو 103 –  فنیکس سانز  140
ایندیانا پیسرز 115 –  لیکرز 122
مینه سوتا 108 –  بوستون سلتیکس 124 
 
 

شنبه 25 اردیبهشت 
واشنگتن ویزاردز 120 – 105  کلیولند 
دیترویت  91 – 104 دنور 
اوکلاهما  93 – 109  یوتا 
فیلادلفیا  122 – 97  اورلاندو 
دالاس 114 – 110  تورنتو 
هیوستون 122 – 115  کلیپرز 
ممفیس  107 – 106  ساکرامنتو 
گلدن استیت 125 – 122  نیواورلینز 
 
 
جمعه 24 اردیبهشت
شارلوت هورنتس 90 – کلیپرز 113
ایندیانا 133 – میلواکی 142
آتلانتا116 – اورلاندو 93
میامی 106 – فیلادلفیا 94
نیویورک نیکس 102 – سن آنتونیو 98
شیکاگو 114 – تورنتو 102
ممفیس 116 – ساکرامنتو 110
مینه سوتا 103 – دنور 114
فنیکس سانز 118 – پورتلند 117

 

پنجشنبه 23 اردیبهشت

آتلانتا هاوکس 120- واشنگتن ویزاردز 116

بروکلین نتس 128 - سَن آنتونیو اسپرز 116

کلیولند کاوالی یرز 102- بوستون سلتیکس 94

دالاس موریکس 125 - نیواورلینز پلیکانز 107

یوتا جاز 98 - پورتلند بلیزرز 105

لُس آنجلس لیکرز 124 - هیوستون راکتس 122

 

چهارشنبه 22 ارديبهشت 
شارلوت  112 – 117  دنور 
دیترویت  100 – 119  مینه سوتا 
بوستون  121 – 129  میامی 
تورنتو  96 – 115  کلیپرز 
ایندیانا  103 – 94  فیلادلفیا 
ممفیس  133 – 104  دالاس 
میلواکی  114 – 102  اورلاندو 
گلدن استیت  122 – 116  فنیکس 
ساکرامنتو 122 – 106  اوکلاهما 
لیکرز 101 – 99  نیویورک نیکس 


سه شنبه 21 اردیبهشت

کلیولند کاوالیرز 102 –ایندیانا پیسرز 11

آتلانتا هاوکس 125 –واشینگتن ویزاردز 124

ممفیس گریزلیز 115 –نیواورلینز پلیکانز 110

سن آنتونیو اسپرز 146 –میلواکی باکس 125

گلدن استیت واریرز119 - یوتا جاز 116

پورتلند تریل بلیزرز 140 –هیوستون راکتس 129

 

دوشنبه 20 اردیبهشت 
کلیپرز 100 – 106  نیویورک نیکس 
شارلوت  110 – 112  نیواورلینز 
کلیولند  97– 124  دالاس 
اورلاندو  96 – 128  مینه سوتا 
دیترویت  96 – 108  شیکاگو 
لیکرز  123 – 110  فنیکس 
ساکرامنتو  126 – 98  اوکلاهما 
 
دسته بندی :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917