تعداد بازدید: 354
تاریخ انتشار: جمعه 27 فروردین 1400 - 9:15:0

بسکتبال لیگ حرفه ای

هفتاد و پنجمین دوره لیگ بسکتبال NBA - فصل 2021
جمعه 27 فروردین
آتلانتا هاوکس 109 – میلواکی 120
کلیولند 101 – گلدن استیت 119
لیکرز 113 – بوستون 121
فنیکس 122 – ساکرامنتو 114
 
پنجشنبه 26 فروردین
مینه سوتا 105 - میلواکی باکس 130
شارلوت هورنتس 90 - کلیولند کاوالی یرز 103
فیلادلفیا سِونی سیکسرز 123 - بروکلین نتس 117
تورنتو رپتورز 117 - سَن آنتونیو اسپرز 112
شیکاگو بولز 106 - اورلاندو مجیک 115
دیترویت پیستونز 98 - لس آنجلس کلیپرز 100
نیواورلینز پلیکانز 106 - نیویورک نیکس 116
اوکلاهماسیتی تاندر 109 - گلدن استیت وری یرز 147
هیوستون راکتس 124 - ایندیانا پیسرز 132
مِمفیس گریزلیز 113 - دالاس موریکس 114
دِنورناگتز 123 - میامی هیت 106
ساکرامنتو کینگز 111 - واشنگتن ویزاردز 
 
چهارشنبه 25 فروردین
ایندیانا  115 – 126  کلیپرز 
تورنتو  103 – 108  آتلانتا 
شارلوت  93 – 101  لیکرز 
یوتا  106 – 96  اوکلاهما 
فنیکس  106 – 86  میامی 
پورتلند  115 – 116  بوستون  
 
 
سه شنبه 24 فروردین
دالاس ماوریکس 95 – فیلادلفیا 113
نیویورک نیکس 111 – لیکرز 96
اورلاندو 97 –سن آنتونیو 120
نیواورلینز پلیکانز 116 – ساکرامنتو 110
یوتاجاز 121 – واشینگتن ویزاردز 125
گلدن استیت 116 – دنور 107
فنیکس سانز 126 – هیوستون 120
ممفیس 101 –  شیکاگو بولز 90 
 
دوشنبه ۲۳ فروردین
کلیولند  109 – 116  نیواورلینز 
اورلاندو  87 – 124  میلواکی 
دالاس  117 – 119  سن آنتونیو 
ممفیس  125 – 132  ایندیانا 
مینه سوتا  121 – 117  شیکاگو 
نیویورک نیکس  102 – 96  تورنتو 
کلیپرز 131 – 124  دیترویت 
پورتلند  98 – 107  میامی 
 
یکشنبه 22 فروردین
کلیولند 115 – تورنتو 135
بروکلین 101 – لیکرز 126
اوکلاهما سیتی 93 – فیلادلفیا 117
یوتاجاز 128 – ساکرامنتو 112
گلدن استیت 125 – هیوستون 109
فنیکس سانز 134 – واشینگتن ویزاردز 106
پورتلند 118 – دیترویت 103
 
شنبه 21 فروردین 
اولاندو 106 – 111  ایندیانا 
بوستون  145 – 136  مینه سوتا 
نیویورک نیکس  133 – 129  ممفیس 
آتلانتا  120 – 108  شیکاگو بولز 
نیواورلینز  101 – 94  فیلادلفیا 
دنور  121 – 119  سن آنتونیو 
میلواکی  119 – 127  شارلوت 
گلدن استیت  107 – 110  واشنگتن ویزاردز 
کلیپرز  126 – 109  هیوستون 
 
جمعه 20 فروردین
میامی هیت 110 – لیکرز 104
تورنتو 113 – شیکاگو 122
اوکلاهما سیتی 102 – کلیولند کاوالی یرز 129
دالاس ماوریکس 116 – میلواکی 101
کلیپرز 113 – فنیکس 103 
ساکرامنتو 101 – دیترویت 113 
یوتاجاز 122 – پورتلند 103

 

 پنجشنبه 19 فروردین

اورلاندو مجیک 116 - واشنگتن ویزاردز 131

ایندیانا پیسرز 141 - مینه سوتا 137

بروکلین نتس 139 - نیواورلینز پلیکانز 111

بوستون سلتیکس 101 - نیویورک نیکس 99

آتلانتا هاوکس 113 - مِمفیس گریزلیز 131

هیوستون راکتس 102 - دالاس موریکس 93

اوکلاهماسیتی تاندر 102 - شارلوت هورنتس 113

دِنورناگتز 106 - سَن آنتونیو اسپرز 96

فنیکس سانز 117 - یوتا جاز 113

 

چهارشنبه 18 فروردین
ایندیانا  97 – 113  شیکاگو 
آتلانتا  123 – 107  نیواورلینز 
بوستون  96 – 106  فیلادلفیا 
تورنتو  101 – 110  لیکرز 
میامی  112 – 124  ممفیس 
دنور 134 – 119  دیترویت 
گلدن استیت  122 – 121  میلواکی 
کلیپرز  133 – 116  پورتلند  
 
 
سه شنبه 17 فروردین
 
بروکلین 114 – نیویورک نیکس 112
دالاس ماوریکس 111 – یوتاجاز 103
مینه سوتا 116 – ساکرامنتو 106
اوکلاهما سیتی 108 – دیترویت 132
سن آنتونیو 101 – کلیولند 125
تورنتو 103 – واشینگتن ویزاردز 101
هیوستون 130 – فنیکس سانز 133
 
دوشنبه 16 فروردین 
کلیپرز 104 – 86  لیکرز 
بوستون  116 – 86  شارلوت 
فیلادلفیا  100 – 116  ممفیس 
آتلانتا  117 – 111  گلدن استیت 
هیوستون  115 – 122  نیواورلینز 
دنور  119 – 109  اورلاندو 

 
 
یکشنبه 15 فروردین
 
واشینگتن ویزاردز 87 – دالاس 109
دیترویت 81 – نیویورک نیکس 125
میامی 115 – کلیولند 101
فیلادلفیا 122 – مینه سوتا 113
سن آنتونیو 133 – ایندیانا 139
یوتاجاز 137 – اورلاندو 91
پورتلند 133 – اوکلاهماسیتی 85 
ساکرامنتو 128 – میلواکی 129 
 
شنبه 14 فروردین 
تورنتو 130 – 77  گلدن استیت 
بوستون  118 – 102  هیوستون 
نیویورک نیکس  86 – 99  دالاس 
ایندیانا  97 – 114  شارلوت 
ممفیس 120 – 108  مینه سوتا 
نیواورلینز  103 – 126  آتلانتا 
یوتا  113 – 106  شیکاگو 
فنیکس  140 – 103  اوکلاهما 
پورتلند  109 – 127  میلواکی 
ساکرامنتو  94 – 115  لیکرز 
 
 
جمعه 13 فروردین
کلیولند 94 – فیلادلفیا 114
دیترویت 120 – واشینگتن ویزاردز 91
بروکلین 111 – شارلوت هورنتس 89
میامی 116 – گلدن استیت 109
نیواورلینز 110 – اورالاندو 115
سن آنتونیو 129 – آتلانتا هاوکس 134
کلیپرز 94 – دنور 101 
 

پنجشنبه 12 فروردین

دیترویت پیستونز 101 - پورتلند بلیزرز 124

ایندیانا پیسرز 87 - میامی هیت 92

بروکلین نتس 120 - هیوستون راکتس 108

بوستون سلتیکس 108 - دالاس موریکس 113

مِمفیس گریزلیز 107 - یوتا جاز 111

اوکلاهماسیتی تاندر 113 - تورنتو رپتورز 103

مینه سوتا 102 - نیویورک نیکس 101

سَن آنتونیو اسپرز 120 - ساکرامنتو کینگز 106

لُس آنجلس لیکرز 97 - میلواکی باکس 112

فنیکس سانز 121 - شیکاگو بولز 116

 

چهارشنبه 11 فروردین 
واشنگتن ویزاردز 104 – 114  شارلوت  
دنور 104 – 95  فیلادلفیا  
کلیپرز 96 – 103  اورلاندو 
فنیکس  117 – 110  آتلانتا 
 
سه شنبه 10 فروردین
 
واشینگتن ویزاردز 132 – ایندیانا پیسرز 124
بوستون 109 –نیواورلینز 115
بروکلین 112 – مینه سوتا 107
نیویورک نیکس 88 – میامی هیت 98
دیترویت 118 – تورنتو 104
هیوستون 110 – ممفیس 120
اوکلاهماسیتی 106 – دالاس 127
سن آنتونیو 115 – ساکرامنتو 132
یوتاجاز 114 – کلیولند 75
گلدن استیت 116 – شیکاگوبولز 102
کلیپرز 129 – میلواکی 105 
 
دوشنبه 9 فروردین 
تورنتو  117 – 122  پورتلند 
دنور  126 – 102  آتلانتا 
لیکرز  96 – 93  اورلاندو 
 
یکشنبه 8 فروردین
نیواورلینز 112 – دالاس 103
سن آنتونیو 120 - شیکاگو 104
یوتاجاز 126 – ممفیس 110
اوکلاهماسیتی 94 – بوستون 111
کلیپرز 122 – فیلادلفیا 112
ساکرامنتو 100 – کلیولند 98 

شنبه 7 فروردین 

دیترویت  111 – 113  بروکلین 
میلواکی  114 – 122  بوستون 
تورنتو  100 – 104  فنیکس 
مینه سوتا  107 – 101  هیوستون 
نیواورلینز  108 – 113  دنور 
اورلاندو  105 – 112  پورتلند 
دالاس  94 – 109  ایندیانا 
یوتا  117 – 114  ممفیس 
گلدن استیت  108 – 124  آتلانتا 
لیکرز 100 – 86  کلیولند 

 

جمعه 6 فروردین

میامی هیت 122 - پورتلند بلیزرز 125

نیویورک نیکس 106 - واشنگتن ویزاردز 102

سَن آنتونیو اسپرز 85 - لس آنجلس کلیپرز 98

ساکرامنتو کینگز 141 - گلدن استیت وری یرز 119

لس آنجلس لیکرز 101 - فیلادلفیا سونی سیکسرز 109

 

لینک نتایج قبلی

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917