تعداد بازدید: 60
تاریخ انتشار: دو شنبه 10 آذر 1399 - 21:7:33
دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی

دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی / سینا صنعت ایذه تیم نخست گروه شد

رقابت‌های دور برگشت بیستمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) برگزار شد و سیناصنعت ایذه و فولاد اکسین خوزستان بعنوان تیم های اول و دوم گروه شناخته شدند

در پایان دور برگشت این رقابت‌ها تیم سیناصنعت ایذه با 4 پیروزی به عنوان تیم نخست دور برگشت شناخته شد.

رده بندی تیمی در دور برگشت به شرح زیر است:

1- سینا صنعت ایذه 2- رعد پدافند ارتش 3- فولاد اکسین خوزستان 4- آریوبرزن بهبهان 5- هیأت کشتی سیرجان

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

سینا صنعت ایذه، برنده 7- آریوبرزن بهبهان 3 (اسامی تیم ایذه در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: نیما محمدی 1- صادق مرادی، برنده 3
60 کیلوگرم: داریوش مقصودی صفر- محراب قلی پور، برنده 4
63 کیلوگرم: فرشاد عیسوند، برنده 9- ابراهیم اسحاقی صفر
67 کیلوگرم: شاهین بداغی، برنده 10- یاسین محسن نژاد صفر
72 کیلوگرم: علیرضا مهمدی پیانی، برنده 3- سجاد بنادری صفر
77 کیلوگرم: محمدرضا مختاری، برنده 16- سید عارف خردمند 5
82 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا، برنده 9- رضا عادلی نژاد صفر
87 کیلوگرم: پیام بویری، برنده 8- مهران بروشان فر صفر
97 کیلوگرم: وحید دادخواه 2- داود فلاحی، برنده 9
130 کیلوگرم: آرمان طهماسبی زاده، برنده 10- سعید حسین پور 1

رعد پدافند ارتش، برنده 6- فولاد اکسین خوزستان 4 (اسامی تیم ارتش در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: هادی تختایی، برنده 10- مرتضی خدایی 1
60 کیلوگرم: علیرضا اسدی صفر- پویا ناصرپور، برنده 9
63 کیلوگرم: آرمین محب ثابت 1- مهرداد مردانی، برنده 1
67 کیلوگرم: عباس مقدسی صفر- کرامت عبدولی، برنده 8
72 کیلوگرم: علیرضا ارقش، برنده 9 – حسین نصیری صفر
77 کیلوگرم: سجاد فرج پور، برنده ف- محمد شربی نیازی 3
82 کیلوگرم: علی موسی زاده، برنده 2 ضربه فنی- محمد سرخی نژاد 2
87 کیلوگرم: محمد رسولی 1- علی شریفی، برنده 5
97 کیلوگرم: حیدر غرقی، برنده 6 ضربه فنی- محمدامین حمیدی اصل صفر
130 کیلوگرم: میلاد عبدولی، برنده 6- پارسا نظری 1

آریوبرزن بهبهان، برنده 6- هیأت کشتی سیرجان 4 (اسامی تیم بهبهان در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: صادق مرادی، برنده 5 ضربه فنی– علی رستمی صفر
60 کیلوگرم: عباس چنانی 8- امیرمحمد یارمحمدزهی، برنده 10
63 کیلوگرم: علی گوران 3- علی چوبک زن، برنده 11
67 کیلوگرم: بهنام مرادی، برنده 8 ضربه فنی- محمدرضا اسپیدکار صفر
72 کیلوگرم: امین بذرگر، برنده 4- محمدمهدی شهسواری 4
77 کیلوگرم: رضا عادلی نژاد، برنده 6- محمدرضا شاه بداغی صفر
82 کیلوگرم: علی حمید صفر- سید احسان موسوی، برنده 4
87 کیلوگرم: علیرضا غفاری، برنده 4 – اکبر عبدی 3 دیسکالیفه
97 کیلوگرم: سید محمدرضا زینی، برنده 6- فردین سالاری پور 4
130 کیلوگرم: سعید حسین پور 4- سید مجتبی حسینی، برنده 9

سیناصنعت ایذه، برنده 6- رعد پدافند ارتش 4 (اسامی تیم ایذه در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: مصیب اکبری، برنده 9- محمد حسینوند پناهی
60 کیلوگرم: امید احمدی صفر – علیرضا اسدی، برنده 8
63 کیلوگرم: فرشاد عیسوند صفر – رضا عباسی، برنده 4
67 کیلوگرم: شاهین بداغی، برنده 5- نیما اسماعیلی 1
72 کیلوگرم: محمدرضا مختاری 5- علیرضا ارقش، برنده 5
77 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا، برنده 5- سجاد فرج پور صفر
82 کیلوگرم: محمدامین احمدپور 2- علی موسی زاده، برنده 8 ضربه فنی
87 کیلوگرم: امید محمودی، برنده 7- محمد رسولی 5
97 کیلوگرم: وحید دادخواه، برنده 8 ضربه فنی- حامد عبدولی صفر
130 کیلوگرم: آرمان طهماسبی زاده، برنده 4- میلاد عبدولی 2
سینا صنعت ایذه، برنده 5 (امتیاز مثبت 23) – فولاد اکسین خوزستان 5 (امتیاز مثبت 18) (اسامی تیم ایذه در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: مصیب اکبری، برنده 9- مرتضی خدایی صفر
60 کیلوگرم: امید احمدی 1- پویا ناصرپور، برنده 9
63 کیلوگرم: فرشاد عیسوند 1- مهرداد مردانی، برنده 3
67 کیلوگرم: شاهین بداغی 5- علی ذکایی مهر، برنده 6
72 کیلوگرم: محمدرضا مختاری، برنده 9- عظیم گرمسیری صفر
77 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا، برنده 7- محمد شربی نیازی 3
82 کیلوگرم: عباس مهدی زاده 1- مهدی هدایی، برنده 3
87 کیلوگرم: امید محمودی، برنده 3- علی شریفی صفر
97 کیلوگرم: محمد یگانه، برنده 9 ضربه فنی- ایمان انصاری صفر
130 کیلوگرم: محمد بیرانوند صفر- پارسا نظری، برنده 8

فولاد اکسین خوزستان، برنده 6- هیأت کشتی سیرجان 4 (اسامی تیم فولاد در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: مرتضی خدایی 3- علی رستمی، برنده 3
60 کیلوگرم: پویا ناصرپور، برنده 9- فرزاد محبی صفر
63 کیلوگرم: مهرداد مردانی، برنده 5- محمدرضا اسپیدکار صفر
67 کیلوگرم: کرامت عبدولی، برنده 9- نوین ایزدنیا صفر
72 کیلوگرم: عظیم گرمسیری، برنده 2- محمدمهدی شهسواری 1
77 کیلوگرم: ابراهیم جمال پور 1- ابوالفضل نبی زاده، برنده 4
82 کیلوگرم: مهدی هدایی، برنده 4- امیرطاها برفه ای صفر
87 کیلوگرم: علی شریفی، برنده 9- اکبر عبدی صفر
97 کیلوگرم: محمدامین حمیدی اصل1- آرشام بهرام زاده، برنده 2
130 کیلوگرم: محمدسروش رنجبر 1- سید مجتبی حسینی، برنده 2

رعد پدافند ارتش، برنده 8- آریوبرزن بهبهان 2 (اسامی تیم ارتش در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی 2- صادق مرادی، برنده 3
60 یکلوگرم: علیرضا اسدی، برنده 8- محراب قلی پور، صفر
63 کیلوگرم: رضا عباسی، برنده 9- علی گوران صفر
67 کیلوگرم: نیما اسماعیلی 7- بهنام مرادی، برنده 6 ضربه فنی
72 کیلوگرم: علیرضا ارقش، برنده 9- سجاد بنادری 4
77 کیلوگرم: پرهام قنبری، برنده 8 ضربه فنی- رضا عادلی نژاد
82 کیلوگرم: علی موسی زاده، برنده 9- علیرضا مرادی 1
87 کیلوگرم: محمد رسولی، برنده 4- علیرضا غفاری 1
97 کیلوگرم: حیدر غرقی، برنده 9- سید محمدرضا زینی صفر
130 کیلوگرم: میلاد عبدولی، برنده 9- سعید حسین پور صفر

سیناصنعت ایذه، برنده 10- هیأت کشتی سیرجان صفر (اسامی تیم سینا صنعت در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: نیما محمدی، برنده 7- علی رستمی 2
60 کیلوگرم: امید احمدی، برنده 7- امیرمحمد یارمحمدزهی 5
63 کیلوگرم: فرشاد عیسوند، برنده 9- علی چبک زن 5
67 کیلوگرم: شاهین بداغی، برنده 8- نوین ایزدنیا صفر
72 کیلوگرم: محمدرضا مختاری، برنده 9- امیرمحمد رضایی صفر
77 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا، برنده 8- محمدرضا شاه بداغی
82 کیلوگرم: محمدامین احمدپور، برنده 10- امیرطاها برفه ای
87 کیلوگرم: امید محمودی، برنده 6- علی عابدی 5
97 کیلوگرم: محمد یگانه، برنده 8- فردین سالاری پور صفر
130 کیلوگرم: آرمان طهماسبی زاده، برنده 10- مسعود زیدآبادی صفر

فولاداکسین خوزستان، برنده 9- آریوبرزن بهبهان یک (اسامی تیم فولاد در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: مرتضی خدایی صفر- صادق مرادی، برنده 9
60 کیلوگرم: پویا ناصرپور، برنده 11- عباس چنانی 9
63 کیلوگرم: نیما زرافشانی، برنده 13 ضربه فنی – ابراهیم اسحاقی 6
67 کیلوگرم: علی ذکایی مهر، برنده 6- امی بذرگر 3
72 کیلوگرم: حسین نصیری، برنده 2- سجاد بنادری صفر
77 کیلوگرم: محمد شربی نیازی، برنده 9- سید عارف خردمند صفر
82 کیلوگرم: محمد سرخی نژاد، برنده 5 ضربه فنی- عیرضا مرادی صفر
87 کیلوگرم: علی شریفی، برنده 8- مهران بروشان فر صفر
97 کیلوگرم: ایمان انصاری، برنده 3- داود فلاحی 2
130 کیلوگرم: پارسا نظری، برنده 5 ضربه فنی- سعید حسین پور 4

رعد پدافند ارتش، برنده 9- هیأت کشتی سیرجان یک (اسامی تیم ارتش در ابتدا آمده است):
55 کیلوگرم: هادی تختایی، برنده 11- علی رستمی 4
60 کیلوگرم: علیرضا کارگر، برنده 8 – فرزاد محبی صفر
63 کیلوگرم: آرمین محب ثابت، برنده 7- محمدرضا اسپیدکار 1
67 کیلوگرم: عباس مقدسی، برنده 7- نوین ایزدنیا 4
72 کیلوگرم: نیما اسماعیلی، برنده 11- محمدمهدی شهسواری 3
77 کیلوگرم: سجاد فرج پور، برنده 6- ابوالفضل نبی زاده صفر
82 کیلوگرم: علی موسی زاده، برنده 9- امیرطاها برفه ای صفر
87 کیلوگرم: محمدمهدی خوشبخت 3- علی عابدی، برنده 5
97 کیلوگرم: حیدر غرقی، برنده 6- آرشام بهرام زاده صفر
130 کیلوگرم: سجاد موسوی، برنده 8- مسعود زیدآبادی صفر

برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917