تعداد بازدید: 1921
تاریخ انتشار: چهار شنبه 3 دی 1399 - 11:0:0

فوتبال لیگا اسپانیا

هفته پانزدهم

سه شنبه 2 دی

الچه 2 – اوساسونا 2 

والنسیا 0 – سویا 1 

رئال سوسیداد 0 – اتلتیکومادرید 2

اوئسکا 1 – لوانته   1          

 

چهارشنبه 3 دی

وایادولید 0 - بارسلونا  3 

ویارئال 1 - بیلبائو  1 

ختافه 1 - سلتاویگو  1 

رئال مادرید 2 - گرانادا 0 

 

پنجشنبه 4 دی

آلاوس 2 - ایبار 1 

بتیس 1 - کادیز 0 

 

هفته چهاردهم 

جمعه 28 آذر

بیلبائو 2  - اوئسکا  0

 

شنبه 29 آذر

اتلتیکومادرید 3 - الچه  1

بارسلونا 2 -  والنسیا  2 

لوانته 2 - رئال‌سوسیداد  1 

اوساسونا  1 - ویارئال  3 

سویا 1 - وایادولید 1

 

یکشنبه 30 آذر

سلتاویگو 2 - آلاوس 0 

گرانادا 2 - بتیس 0 

کادیز 0 - ختافه 2     

ایبار 1 - رئال‌مادرید  3  
 

 

هفته نوزدهم

چهارشنبه 26 آذر

رئال مادرید 3 - بیلبائو  1 

بارسلونا 2 - رئال سوسیداد 1

 

هفته سیزدهم

جمعه ٢١ آذر

وایادولید 3 – اوساسونا 2 

 

شنبه ٢٢ آذر

والنسیا  2 – بیلبائو  2 

ختافه 0 - سویا  1 

اوئسکا 1 - آلاوس  0 

رئال‌مادرید 2 – اتلتیکومادرید 0

 

یکشنبه ٢٣ آذر

رئال‌سوسیداد 1 - ایبار 1 

بتیس 1 - ویارئال 1 

الچه 0 - گرانادا 1 

بارسلونا  1 – لوانته  0 

 

دوشنبه ٢٤ آذر

سلتاویگو 4 - کادیز 0

 

هفته دوازدهم

جمعه 14 آذر 

بیلبائو 0 – سلتاویگو 2
    

شنبه 15 آذر  

لوانته 3 - ختافه 0

سویا 0 - رئال‌مادرید 1

اتلتیکومادرید 2 - وایادولید 0

کادیز 2 - بارسلونا  1 

 

یکشنبه 16 آذر  

گرانادا 3 - اوئسکا  3 

اوساسونا 0 - بتیس  2 

ویارئال 0 - الچه 0     

آلاوس 0 - رئال‌سوسیداد  0 


    
دوشنبه 17 آذر  

ایبار 0 - والنسیا 0

 

هفته یازدهم

جمعه 7 آذر

وایادولید 1 - لوانته  1 

 

شنبه 8 آذر

الچه 1 - کادیز 1

والنسیا 0 - اتلتیکومادرید  1 

اوئسکا 0 - سویا  1 

رئال‌مادرید1 - آلاوس 2

 

یکشنبه 9 آذر

بارسلونا 4 - اوساسونا 0 

ختافه 1 - بیلبائو 1 

سلتاویگو 3 - گرانادا 1 

رئال‌سوسیداد 1  - ویارئال  1 

 

دوشنبه 10 آذر

بتیس 0 - ایبار 2

 

هفته دهم

جمعه 30 آبان

اوساسونا 1 - اوئسکا  1 

 

شنبه 1 آذر

لوانته 1 - الچه  1 

ویارئال 1 - رئال‌مادرید  1  

سویا 4 – سلتاویگو  2 

اتلتیکومادرید1 – بارسلونا 0

 

یکشنبه 2 آذر

ایبار 0 – ختافه 0 

کادیز 0 - رئال‌سوسیداد 1 

گرانادا 1 – وایادولید 3 

آلاوس 2  - والنسیا  2

 

دوشنبه 3 آذر

بیلبائو  4 - بتیس 0

 

هفته نهم

جمعه 16 آبان
الچه 1  – سلتاویگو  1 
 
شنبه 17 آبان
اوئسکا 1 - ایبار 1
بارسلونا 5 - بتیس 2 
سویا 1 - اوساسونا  0 
 
یکشنبه 18 آبان
ختافه 1 - ویارئال 3 
رئال‌سوسیداد 2  - گرانادا 0 
لوانته 1 - آلاوس 1 
وایادولید 2 - بیلبائو 1 
والنسیا 4 - رئال‌مادرید  1 
 

هفته هشتم

جمعه 9 آبان

ایبار 0 - کادیز2

 

شنبه 10 آبان

رئال‌مادرید 4 - اوئسکا 1

بیلبائو2 - سویا 1

اوساسونا 1 - اتلتیکومادرید 3

آلاوس 1 - بارسلونا 1

 

یکشنبه 11 آبان

بتیس 3 - الچه 1

سلتاویگو 1 - رئال‌سوسیداد 4 

گرانادا 1 - لوانته 1 

والنسیا 2 - ختافه  2 

 

دوشنبه 12 آبان 

ویارئال 2 - وایادولید 0
 

 

هفته هفتم 

جمعه 2 آبان
 
الچه 2  – والنسیا  1 
 
شنبه 3 آبان
بارسلونا 1 - رئال‌مادرید  3 
اوساسونا 1 - بیلبائو 0 
سویا 0 – ایبار  1 
اتلتیکومادرید 2 – بتیس 0 
 
یکشنبه 4 آبان
کادیز 0 - ویارئال 0 
ختافه 0 - گرانادا 1 
رئال‌سوسیداد 4 - اوئسکا  1 
وایادولید 0 – آلاوس 2 
 
دوشنبه 5 آبان
لوانته 1 - سلتاویگو 1

 

هفته ششم 

شنبه 26 مهر 

گرانادا  1 - سویا  0 

سلتاویگو 0 - اتلتیکومادرید  2 

رئال‌مادرید 0 - کادیز 1

ختافه 1 - بارسلونا 0

 

یکشنبه 27 مهر
بیلبائو 2 - لوانته 0  
آلاوس 0 - الچه 2 
ایبار 0 - اوساسونا 0 
بتیس 0 – رئال ‌سوسیداد  3 
اوئسکا 2 - وایادولید 2 
ویارئال 2 - والنسیا 1 
 

هفته پنجم

شنبه 12 مهر

وایادولید 1 - ایبار 2 

اتلتیکومادرید 0 - ویارئال  0

الچه 0 - اوئسکا  0 

رئال‌سوسیداد 3 - ختافه  0     

والنسیا 0 - بتیس 2

 

یکشنبه 13 مهر

اوساسونا 2 - سلتاویگو 0

آلاوس 1 - بیلبائو 0

لوانته 0 - رئال‌مادرید 2

کادیز 1 - گرانادا 1

بارسلونا 1 - سویا  1 
 

هفته چهارم

ﺳﻪشنبه 8 مهر

رئال‌سوسیداد 0 - والنسیا 1 

ختافه 3 - بتیس  0 

 

چهارشنبه 9 مهر

اوئسکا  0 - اتلتیکومادرید  0 

ویارئال 3 - آلاوس  1 

رئال‌مادرید 1 - وایادولید 0

ایبار 0 – الچه 1

 

پنجشنبه 10 مهر

بیلبائو 0 - کادیز 1

سویا 1 - لوانته 0

سلتاویگو 0 – بارسلونا 3

 

سه شنبه 23 دی 

گرانادا - اوساسونا 
 

هفته سوم

شنبه 5 مهر

آلاوس 0 - ختافه 0 

والنسیا 1 - اوئسکا  1

الچه 0 - رئال‌سوسیداد  3 

بتیس 2 - رئال‌ مادرید 3

 

یکشنبه 6 مهر

اوساسونا 1 - لوانته 3 

ایبار 1 – بیلبائو 2 

اتلتیکومادرید 6 - گرانادا 1 

کادیز 1 - سویا 3 

وایادولید 1 – سلتاویگو 1 

بارسلونا  4 – ویارئال  0 
 

هفته دوم

شنبه 29 شهریور

ویارئال 2 - ایبار  1 

ختافه 1 - اوساسونا 0

سلتاویگو 2 - والنسیا 1

 

یکشنبه 30 شهریور

اوئسکا 0 - کادیز 2 
گرانادا 2 – آلاوس  1 
رئال‌سوسیداد 0 - رئال ‌مادرید  0 
بتیس 2 – وایادولید 0
لوانته - اتلتیکو مادرید / به تعویق افتاد
سویا - الچه / به تعویق افتاد

 
دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917