تعداد بازدید: 2144
تاریخ انتشار: چهار شنبه 24 دی 1399 - 20:30:0

والیبال لیگ برتر ایران

هفته بیست و یکم - چهارشنبه 24 دی 


خاتم اردکان 1 – سپاهان  3 
شهداب یزد 3 – شهرداری گنبد  2 
شهرداری قزوین 0 – شهرداری ورامین 3
آذرباتری ارومیه 3 – لبنیات هراز آمل  2 
راه‌یاب ملل کردستان 1 – شهرداری ارومیه 3
فولاد سیرجان 1 – سایپا  3

 

هفته بیستم - دوشنبه ۲۲ دی  

سایپا تهران 3 – پیکان تهران  1  

شهرداری گنبد  3 – شهرداری ارومیه  1

شهداب یزد 3 – راه‌یاب ملل کردستان‌ 0

هورسان رامسر 3 – خاتم اردکان  2

شهرداری قزوین  1 – لبنیات هراز آمل  3 

شهرداری ورامین 3 - آذرباتری ارومیه  1

 

هفته نوزدهم - شنبه 20 دی 

لبنیات هراز آمل 3 – شهرداری ورامین 2 
آذرباتری ارومیه 1  – شهرداری قزوین  3 
فولاد سیرجان 3 – پیکان تهران  0 
شهرداری ارومیه 2 – شهداب یزد  3 
شهرداری گنبد 3 – راه یاب ملل کردستان  1 
سپاهان 3 – هورسان رامسر  0 

 

هفته هجدهم - یکشنبه 14 دی

سایپا 3 - خاتم اردکان 0

سپاهان 3 - شهرداری گنبد 1

پیکان تهران 0 - لبنیات هراز آمل 3    

راه یاب ملل مریوان 2 - هورسان رامسر  3     

شهرداری قزوین 0 - فولاد سیرجان 3

آذرباتری ارومیه 0 - شهرداری ارومیه 3 

 

هفته هفدهم- جمعه 12 دی

آذرباتری ارومیه 0 - سایپا 3

شهداب یزد 3 - شهرداری قزوین 0

خاتم اردکان 0 - شهرداری ارومیه 3

شهرداری ورامین 0 - سپاهان 3

پیکان تهران 3 - هورسان رامسر0

راه یاب ملل مریوان 0 - لبنیات هراز آمل 3

 

 هفته شانزدهم - چهارشنبه 10 دی

پیکان تهران 3 - راهیاب ملل  1 

هورسان رامسر 2 - لبنیات هراز آمل 3

شهداب یزد 3 - فولاد سیرجان  1 

آذرباتری ارومیه 0 - خاتم اردکان  3 

سایپا تهران 2 - شهرداری ارومیه  3 

شهرداری ورامین 0 - شهرداری گنبد  3 

 

هفته پانزدهم - دوشنبه 24 آذر 

شهرداری قزوین 0 – شهرداری ارومیه  3 

هورسان رامسر 0 – فولاد مبارکه سپاهان 3 

خاتم اردکان 1  – فولاد سیرجان  3 

راه‌یاب ملل کردستان 0 – پیکان تهران  3 

آذرباتری ارومیه 0 – شهرداری گنبد  3

شهداب یزد 0 – لبنیات هراز آمل  3

 

هفته چهاردهم - شنبه 22 آذر

شهرداری ارومیه 3 – شهرداری ورامین  1 

شهرداری قزوین 3 – شهرداری گنبد  1 

هورسان رامسر 2 – فولاد سیرجان  3 

لبنیات هراز آمل 3 – آذرباتری ارومیه  0 

پیکان تهران  3 – خاتم اردکان  1 

راه‌‌یاب ملل کردستان 0  – شهداب یزد  3 

 


هفته سیزدهم - یکشنبه 9 آذر 

پیکان تهران 1 - هورسان رامسر 3 

شهداب یزد 3 - خاتم اردکان 1 

آذرباتری ارومیه 1 - راه یاب ملل مریوان 3 

شهرداری گنبد 0 - شهرداری ورامین 3 

لبنیات هراز آمل 3 - شهرداری قزوین 0 

سپاهان 3 - سایپا 1 

 

هفته دوازدهم - جمعه 7 آذر 

راه یاب ملل مریوان 2 - شهرداری قزوین 3

خاتم اردکان 1 - آذرباتری ارومیه 3

هورسان رامسر 0 - شهداب یزد 3

سایپا تهران 3 - فولاد سیرجان 1

شهرداری ورامین 0 - لبنیات هراز آمل 3

شهرداری ارومیه 3 - شهرداری گنبد 0

 

هفته یازدهم - چهارشنبه 5 آذر

شهرداری قزوین 1 - خاتم اردکان  3

آذرباتری ارومیه 2 - هورسان رامسر  3 

لبنیات هراز آمل 0 - شهرداری ارومیه 3 

پیکان تهران 0 - سایپا تهران  3 

شهرداری ورامین 0 - راه یاب ملل کردستان 3 

فولاد سیرجان 3  - سپاهان اصفهان 0

 

هفته دهم - پنجشنبه 22 آبان

شهرداری گنبد 0 - لبنیات هراز آمل 3

سپاهان اصفهان 3 - پیکان تهران 0

شهرداری ارومیه 3 - راه‌یاب ملل مریوان 1

سایپا تهران 1 - شهداب یزد 3

هورسان رامسر 3 - شهرداری قزوین 1

خاتم اردکان 1 - شهرداری ورامین 3

تیم‌های فولاد سیرجان و آذرباتری ارومیه، در هفته دهم لیگ برتر استراحت دارند

 

هفته نهم - سه شنبه 20 آبان

پیکان تهران 0 – فولاد سیرجان 3

راه‌یاب ملل کردستان 0 – شهرداری گنبد 3

شهداب یزد 1 – فولاد مبارکه سپاهان 3

خاتم اردکان 2 – شهرداری ارومیه 3

آذرباتری ارومیه  1 – سایپا تهران  3 

هورسان رامسر 2 – شهرداری ورامین 3 

تیم‌های لبنیات هراز آمل و شهرداری قزوین، در هفته نهم لیگ برتر مردان استراحت دارند

 

هفته هشتم - یکشنبه 18  آبان

لبنیات هراز آمل 3 - راه یاب ملل مریوان 0

فولاد سیرجان 3 - شهداب یزد 1

شهرداری گنبد 3 - خاتم اردکان 0 

سپاهان 3 - آذرباتری ارومیه 0 

شهرداری ارومیه 3 - هورسان رامسر 0 

سایپا 3 - شهرداری قزوین 0 
 

هفته هفتم - چهارشنبه 16 مهر 

شهداب یزد 3  - پیکان تهران  1 

خاتم اردکان 2 - لبنیات هراز آمل  3 

آذرباتری ارومیه 0 - فولاد سیرجان  3 

هورسان رامسر 3 - شهرداری گنبد  1  

شهرداری قزوین 0 - فولاد سپاهان اصفهان  3 

سه‌شنبه 25 آذر

 شهرداری ورامین 1 - سایپا تهران 3

 

هفته ششم - یکشنبه 13 مهر

راه‌یاب ملل کردستان 0 – خاتم اردکان 3

پیکان تهران 3 – آذرباتری ارومیه 1

لبنیات هراز آمل 3 – هورسان رامسر 0

فولاد سیرجان 3 – شهرداری قزوین 1

شهرداری ورامین 2 – فولاد سپاهان اصفهان 3

شهرداری ارومیه 3 – سایپای تهران 1

  

هفته پنجم - چهارشنبه 9 مهر

آذرباتری ارومیه 0 – شهداب یزد  3 
هورسان رامسر 3 – راه‌یاب ملل کردستان  1 
شهرداری قزوین  3 – پیکان تهران  0
شهروند اراک 0  – لبنیات هراز آمل  3 
فولاد سیرجان 2 – شهرداری ورامین  3 
سایپا تهران 3 – شهرداری گنبد  0 
فولاد مبارکه سپاهان 3 – شهرداری ارومیه  1 

تیم شهروند اراک  در پایان هفته پنجم به دلیل عمل نکردن به تعهدات از لیگ برتر سال ۹۹ حذف و از جدول مسابقات خارج شد

 

هفته چهارم- چهارشنبه 2 مهر

خاتم اردکان 3 - هورسان رامسر  0

شهداب یزد 3 - شهرداری قزوین  0

راه‌یاب ملل کردستان 3 - شهروند اراک  1

پیکان تهران 1 - شهرداری ورامین  3

لبنیات هراز آمل 3 - سایپا تهران  2

شهرداری ارومیه 0 - فولاد سیرجان  3

شهرداری گنبد 3 - فولاد سپاهان اصفهان  2

 

هفته سوم - یکشنبه 30 شهریور

شهرداری قزوین 3 - آذرباتری ارومیه 0 

شهروند اراک 0 - خاتم اردکان 3 

شهرداری ورامین 2 - شهداب یزد 3 

سایپا 3 - راهیاب ملل کردستان 0 

شهرداری ارومیه 3 - پیکان تهران 1 

سپاهان 3 - لبنیات هراز آمل 2 

فولاد سیرجان 3 - شهرداری گنبد 0 

 

هفته دوم - چهارشنبه 26 شهریور 

هورسان رامسر 3 – شهروند اراک 0  / تیم شهروند اراک به دلیل عدم صدور کارت بازی بازیکنان با باخت فنی روبرو شد

آذرباتری ارومیه  1 – شهرداری ورامین  3

خاتم اردکان 0 – سایپا تهران 3

شهداب یزد 1 – شهرداری ارومیه  3

راه‌یاب ملل کردستان 0  – فولاد مبارکه سپاهان  3

پیکان تهران 3 – شهرداری گنبد  2

لبنیات هراز آمل 1 – فولاد سیرجان  3

 

هفته نخست  -  چهارشنبه 19 شهریور 

شهرداری ورامین  3 - شهرداری قزوین  1 

سایپا تهران 3 - هوراسان رامسر  0 

شهرداری ارومیه 3 - آذرباتری ارومیه  0 

سپاهان اصفهان 3 - خاتم اردکان  1 

شهرداری گنبد 1 - شهداب یزد 3

فولاد سیرجان  3 - راه‌یاب ملل مریوان  0 

هراز آمل  3 - پیکان تهران  0 

 

برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917